Artikelarkivet
Här arkiverar vi alla våra gamla artiklar.
Artiklar år 2019:
2019-05-22 22:47


Presentation 15.30- 16.30
Frågor& Synpunkter 16.30- 17.30
2019-05-22 22:00


Presentation 18.30- 19.30
Frågor& Synpunkter 19.30- 20.30
2019-05-17 10:55
Malungs Spelmanslag och Malungs Folkdanslag spelar upp till dans
Välkomnande av kommunens nya svenska medborgare.
Uppträdande av Musik och Sånggruppen Två män & en Bas
Högtidstal av Jan Kapla
Nationalsång under ledning av Åke Edvinsson

Välkomna!
2019-05-08 10:38
Intervju med rektor Titti Berg på Malungs folkhögskola under Öppethus dagen.Titti berättar om kurser och möjligheter att studera på skolan.
2019-05-07 08:50
Kommunfullmäktige sammanträde 2019-05-06 Plats: Folketspark Orrskogen Malung
Föredragningslista
Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Besök av Anders Bjernulf Scandinavian Mountains Ariport
5. Återredovisning av Räddningsnämnden
6. Avgående revisorernas avrapportering
7. Årsredovisning 2018 MalungSälens kommun KS/2019:148
8. Årsrapport fjärrvärme 2018 KS/2019:147
9. Revisionsberättelse för år 2018 Malung-Sälens kommun KS/2019:182
10. Ansvarsfrihet för styrelse,nämnder och beredning KS/2019:181
11. Ombudgetering investeringsmedel 2019 KS/2019:126
12. Fjällbyn - Bildande av Verksamhetsområde för allmänt vatten och spillvatten. KS/2019:145
13. Stöten - Bildande av Verksamhetsområde för allmänt vatten och spillvatten. KS/2019:146
14. Detaljplan för Västra Sälen 5:42, Gammelgårdsområdet KS/2016:389
15. Avsägelser och val
16. Fyllnadsval gällande revisor ersättare Gustol AB mandatperioden 2019-2022 KS/2019:183
17. Val av revisor ersättare Malungs Elnät AB KS/2019:184
18. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
19. Handlingar för kännedom

TV Malung-Sälen sänder även LIVE i Sappas fibernät över Malung-Sälens Kommun
2019-05-06 22:58
Hans Unander reflekterar efter kommunfullmäktige
2019-04-29 14:25
Kom och se vad Malungs folkhögskola har att erbjuda. Öppethus 4 maj kl.10.00-14.00 Välkomna!
2019-04-29 12:08
Dags för Malung-Sälens Kulturskolas teater Saltkråkan. Helena Lissmatz lärare och producent för teatern berättar om Astrid Lingrens populära bok som blivit både TV-serie och teater. Premiär på Söndag 12 maj kl.15.00
2019-04-01 18:30
Master simmaren Jan Forsman grattas för sina 3 SM-Guld och ett Svenskt rekord i klassen 50-54 år. Hurra .....
2019-03-26 09:52
Kommunfullmäktige Malung-Sälen sammanträde 2019-03-25 Plats: Ungärde skola Lima Tid: 18:30
Ordförande Jörgen Noren (S)

1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Återredovisning av Kultur-och fritidsnämnden, Barn-och utbildningsnämnden, Räddningsnämnden, Valnämnden samt Kommunstyrelsen
5. Tilläggsanslag investering Hästen förskola KS/2019:123
6. Detaljplan för Högstrand 1:11-1:54 KS/2013:329
7. Partistöd 2019 KS/2018:151
8. Kommunal serviceplan 2019-2022 KS/2019:104
9. Val av ordförande för revisorerna mandatperioden år 2019-2022 KS/2019:23
10. Val av ordinarie lekmannarevisor för Intresseföreningen Västerdalsbanan mandatperioden år 2019-2022 KS/2019:24
11. Val av lekmannarevisor för Malungs Elnät AB mandatperioden år 2019-2022
12. Val av ordinarie lekmannarevisor för Malungs Elverk AB mandatperioden år 2019-2022 KS/2019:26
13. Val av ordinarie lekmannarevisor för Gustols AB mandatperioden år 2019-2022 KS/2019:25
14. Val av ordinarie lekmannarevisor för Malungshem AB mandatperioden år 2019-2022 KS/2019:27
15. Val av ordinarie lekmannarevisor för Ärnäshedens Fastighet AB mandatperioden år 2019-2022 KS/2019:28
16. Motioner, interpellation och frågor
17. Meddelanden

TV Malung-Sälen sänder även LIVE i Sappas fibernät över Malung-Sälens Kommun
2019-03-15 10:07
Intervju med Malung-Sälens kulturskolas dramalärare Helena Lissmats inför premiären den 17 Mars på Orrskogen kl.16.00.
2019-03-15 09:59
Intervju med Malungshems VD Jonas Larsson som berättar om byggnation i Sälen
2019-03-13 21:12
Reportage från Malungs hockeylags säsong i DIV 1. Intervju med tränaren Göran Tärnlund och materialaren Lars-Erik Bäcke. Vi får bilder från sista hemmamatchen mot Kumla och Daniel Söderlund och Emil Knuts prisas för sina fina säsonger i Malungs IF.
2019-03-01 08:00
Reportage från Malungs Folkhögskola. Teateruppsättningen Föregångerskan var på besök i Malung som handlar om hur Sverige fick kvinnlig rösträtt.Intervju med skådespelerskan Catherine Westling och Malungs Folkhögskolas rektor Titti Berg.
2019-02-19 20:19
Reportage från årets Skinnarlopp. Intervjuer och bilder med bland andra segrarna i Dam och Herrklassen
2019-02-19 08:26
Kommunfullmäktige sammanträde 2019-02-18 Plats: Folkets park Orrskogen Malung Tid: 18:30. Ordförande Jörgen Noren (S)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Parentation
2. Mötets öppnande
3. Upprop
4. Redovisning av Socialnämnden, Miljö-och stadbyggnadsnämnden, Elverket, VAMAS, Malungshem
5. Ändring av arvodesnivå och arbetsutskott i kommunstyrelsen KS/2018:558
6. Riktlinjer för inkallande av ersättare i nämnd och styrelse för mandatperioden 2019-2022 KS/2019:37
7. Valdistrikt för val 2019 KS/2019:57
8. Investering avseende kylanläggning på ishallen KS/2019:44
9. Avsägelser och val
10. Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma 11 april 2019 KS/2019:61
11. Val av ledamot och ersättare i direktionen för Finsam Västerdalarna KS/2019:13
12. Val av ledamöter i styrelsen för stiftelsen Byråsen KS/2018:519
13. Val av lekmannarevisor för Malungs Elnät AB mandatperioden år 2019- 2022 KS/2018:507
14. Val av revisor mandatperioden år 2019-2022 KS/2019:22
15. Val av ordförande för revisoren mandatperioden år 2019-2022 KS/2019:23
16. Val av ordinarie lekmannarevisor för Intresseföreningen Västerdalsbanan mandatperioden år 2019-2022 KS/2019:24
17. Val av ordinarie lekmannarevisor för Gustols AB mandatperioden år för 2019-2022 KS/2019:25
18. Val av ordinarie lekmannarevisor för Malungs Elverk AB mandatperioden år 2019-2022 KS/2019:26
19. Val av ordinarie lekmannarevisor för Malungshem AB mandatperioden år 2019-2022 KS/2019:27
20. Val av ordinarie lekmannarevisor för Ärnäshedens Fastighet AB mandatperioden år 2019-2022 KS/2019:28
21. Motioner och interpellationer
22. Motion angående Besvarandet av motioner, Moderaterna KS/2019:69
23. Motion angående kommunens bredbandsstrategi KS/2018:289
24. Handlingar för kännedom KS/2018:593

Tillkännagivande PDF

http://malung-salen.se/download/18.2d872f4a168c81b93ab121f/1549552985742/KF%202019-02-18.pdf
2019-02-08
Göran Tärnlund från Malungs IF hockey berättar om sina tankar inför slutfasen av hockeyserien i DIV 1 västra.
2019-02-05 11:10
Jacob Stadell och Hanna Hedlund i duett från Midsommarkonsert i Malungs kyrka med Skinnarspelets ansambel. 2018
2019-01-29 16:33
Vi får se några höjdpunkter av Lännviksrevyn SKRUV TE Ä. Revyn som går från klarhet till klarhet. Nio fullsatta föreställningar blev det i år av dessa proffsiga ungdomar. Regi av Erik Karlsson och koreografi av Cecila Johansson som vi träffar efter näst sista föreställningen.
2019-01-28 10:54
Reportage från Galleri Grönland i samband med den vernissage som föreningen Quarnstensgrufvans vänner hade med sin utställning om kvarnstenshantverket i Malung.
2019-01-16 12:56
Quarstensgrufvans vänner hälsar er Välkomna till Utställning på Galleri Grönland om Kvarstenshantverket i Malung. Kvarnstensbrottet i Östra Utsjö är ett av Nord Europas största och brytning av dessa unika stenar har pågått sedan före Vikingatiden. Passa på att besöka den fina utställning om detta hantverk mellan den 12 Januari till 26 Januari.

12 januari Vernisage kl. 12-15,
16-18 januari kl. 15-18.
19 januari kl. 12-15.
23-25 januari kl. 15-18 samt
26 januari kl. 12-15. Välkomna!"
2019-01-09 11:30
Reportage efter söndagens hockey hemmamatch mot Skövde. Tränaren Göran Tärnlund berättar och vi får se matchbilder.
(Antal sökresultat: 22)
Senaste tv-sändningen
1. Intervju med Helena Lissmatz inför teatern "Saltkråkan". Malung-Sälens kulturskolas elever ska uppträda på Folketspark Orrskogen.

2. Öppethus på Malungs Folkhögskola. Intervju med rektor Titti Berg som berättar om verksamheten.

3. Intervju med Malung-Sälens kommunalråd Hans Unander efter kommunfullmäktige.

4. Vi besöker Kulturenheten i Rättvik. Heléne Bergman berättar om verksamheten.

5. Nyheter från Redbull TV

6. Nyheter från EU-parl TV
1.I Jôga Olas fotspår. En film till minne av den sista kvarnstenshuggaren. Gunnar Turesson och Hinders Åke "Spirre" Eriksson lotsar oss upp till Gärdås kvarnstensbrott där Jôga Ola bröt kvarnstenar.

2.Besök på konstnären Carl Larssons gård i Sundborn.


3.Hans Öjes berättar om sitt stora fritidsintresse att dokumentera Malungs skinnindustri
på sin webbsida, www.malungsskinn.se. Webbsidan har växt på bara några år till att bli en mycket stor och intressant sida med många fina historiska bilder.

4.Helge och hans A-ford
.Båda från 1929 Helge Gustavsson från Rättvik berättar om sin Gamla A-fors från 1929.
Sevärt från arkivet
Sändning 2015-06-22
Bild från Hånäset
1. Midsommar i Malung med musik och intervjuer från Skinnarspelet och Malung Hembygdsgård. (Sammandrag av veckans ”Kvart Över Åtta” program)
2. Reklam
3. FILMTRAILERS.
4. Nyheter /Intervjuer och Magasin från EU-parlamentet. TV Malung-Sälen i samarbete med Euparl-TV.
5. Hånäset under 100 år. Brita Karlsson berättar. (Inspelad 2011)
Sändning 2016-02-22
Bild Lima Järnvägsstation
1. Reportage från Skinnarloppet 2016. Det näst största skidloppet i Sverige efter Vasaloppet. Intervjuer och bilder från årets lopp i Malung.
2. Intervju med gymnasierektorn på MSG Christer Öjdeby som berättar om skolans nya planer.
3. REKLAM.
4. Järvägar också...Gösta Lissola 94 år berättar. Gösta föddes i Lima socken och hade åtta syskon. Han berättar om sin uppväxt och sitt arbete inom bland annat Järnvägen.Han var också med och bildade Hundfjällets Linbane ab i Sälen. En intressant människa med många järn i elden.Här är hela berättelsen.(DEL 1, DEL 2 och DEL 3.)
5. Filmtrailers.
6. REKLAM.
7. Nyheter från EU-parl TV.
Sändning 2016-04-18
1. Skidåkerskan Stina Nilsson får årets idrottspris i Malung-Sälens kommun. Stina Nilsson hyllas av Malungsfolket på Wille Toors torget. Stina som bland annat vunnit 3 världscupsegrar under skidsäsongen, fick emottaga Malung-Sälens idrottspris av Fullmäktigeordförande Bitte Lindberg Ås. Johan Eriksson sjöng sin låt "Silver Stina" med ny Guldtext och Stinas fanklubb uppvaktade henne också med stort jubel från publiken.
2. Reklam
3. The only one for me Text & Musik Kristoffer Sundberg Sång,Gitarr och Bas / Kristoffer Sundberg Körsång Johan Eriksson Trummor / Fredrik Nordqvist I filmen medverkade Kristoffer Sundberg, Tracy Hoffman och Åsa Jansson Inspelad av Jörgen Danielson. Sponsrad av Studieförbundet BILDA JDS Media 1999
4. Filmtrailers
5. Filmen om U16 laget 2015-2016 Malungs IF/ hockey. Reportage från årets hockeysäsong med ungdomslaget från Malung. Vi träffar spelarna och deras ledare. Ett unikt lag för den lilla klubben med fina framgångar.
6. Nyheter från EU-parl TV.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2019 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.