Artikelarkivet
Här arkiverar vi alla våra gamla artiklar.
Artikel id: 391
2019-06-18
Kommunfullmäktige sammanträde 2019-06-17
Plats: Folkets park Orrskogen Malung Tid: 18:30
Ordförande Jörgen Noren (S)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Utdelning av Malung-Sälens kommuns idrottspris
5. Mål och strategier 2019-2023 KS/2019:220
6. Verksamhetsplan och Budget 2020- 2023 KS/2019:43
7. Västerdalarnas utbildningsförbunds revisionsberättelse samt revisionsrapport för år 2018 KS/2019:201
8. Västerdalarnas utbildningsförbunds Årsredovisning 2018 KS/2019:202
9. Ansvarsfrihet för Västerdalarnas utbildningsförbund verksamhetsåret 2018 KS/2019:266
10. Sälenhallen - revidering av gymavgiften KS/2019:192
11. Skolans organisation - stadieindelning KS/2019:210
12. Ny tobakslag - Förslag gällande revidering av nuvarande avgiftstaxa samt införande av vissa nya avgifter för tillstånds- och tillsynsarbete enligt alkohol- och tobakslagen, receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter KS/2019:242
13. Tillsyn, rökfria skolgårdar KS/2019:243
14. Avsägelse och val
15. Avsägelse av uppdrag som revisor i Gustol AB och intresseföreningen Västerdalsbanan EL KS/2019:250
16. Avsägels av uppdrag revisorer i Västerdalarnas utbildningsförbund TÖ,BO KS/2019:255
17. Fyllnadsval gällande revisor ersättare Gustol AB mandatperioden 2019-2022 KS/2019:183
18. Val av revisor ersättare i Intresseföreningen Västerdalsbanan KS/2019:268
19. Val av revisorer ordinarie och ersättare till Västerdalarnas utbildningsförbund KS/2019:269
20. Anmälan av motioner,interpellationer och frågor
21. Handlingar för kännedom KS/2019:179

BESLUTSUNDERLAG:
http://malung-salen.se/download/18.19c7d09416b1beec1a479378/1559904447144/KF%202019-06-17.pdf
Senaste tv-sändningen

1.Reportage från Lännviksrevyn 2023.
Intervju med Erik Karlsson och Elin Folkesson

2.Dansbandzsnack från Svenska Dansbandsveckan. Programledare Lars Bälter

1. Från fångstgropar till fornsök med Patrik Olsson. Intervju med Patrik om hans stora intresse att leta lokala fornminnen. Vi får även några filmsekvenser från hans föreläsning i regi av föreningen Quarnstensgrufvans vänner.

2. The dance journey Del 3.. Show med Malung-Sälens kulturskolas danselever. Inspelad 2023.
Sevärt från arkivet
Sändning 2010-07-20
1. Grönlandsparken med Tur-Åke, Sten & Stanley, Anne & Agneta, Divine med flera.
2. Reklam.
3. Göran på Ares skor och "Skosåpan".
4. Perikles på Orrskogen Malung. "Var ska vi sova i natt?".
Sändning 2020-09-14
1. Människan och skogen Del 1. En guidetur med Lars och Anna-Britta Henriksson runt Västra Malungs skogen. Arrangör är Quarnstensgrufvans vänner. Vi får i Del 1 en inledande berättelse hur man levde på skogens möjligheter förr i tiden.

2.Reklam


3. Vi firar TV Malung-Sälen 25 år
med gamla godingar genom åren DEL 1. Musik från TV studion och Stand up med Martin LJUNG 1996.

4. Nyheter från EU Parl-TV


5. Senaste från REDBULL-TV
Sändning 2009-09-14
1. Malung år 2000. Nostalgisk tillbakablick vad som hände i Malung år 2000. Från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. (65 min.)
2. Reklam.
3. Biotrailers.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2024 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.