Artikelarkivet
Här arkiverar vi alla våra gamla artiklar.
Artikel id: 378
2019-03-26 09:52
Kommunfullmäktige Malung-Sälen sammanträde 2019-03-25 Plats: Ungärde skola Lima Tid: 18:30
Ordförande Jörgen Noren (S)

1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Återredovisning av Kultur-och fritidsnämnden, Barn-och utbildningsnämnden, Räddningsnämnden, Valnämnden samt Kommunstyrelsen
5. Tilläggsanslag investering Hästen förskola KS/2019:123
6. Detaljplan för Högstrand 1:11-1:54 KS/2013:329
7. Partistöd 2019 KS/2018:151
8. Kommunal serviceplan 2019-2022 KS/2019:104
9. Val av ordförande för revisorerna mandatperioden år 2019-2022 KS/2019:23
10. Val av ordinarie lekmannarevisor för Intresseföreningen Västerdalsbanan mandatperioden år 2019-2022 KS/2019:24
11. Val av lekmannarevisor för Malungs Elnät AB mandatperioden år 2019-2022
12. Val av ordinarie lekmannarevisor för Malungs Elverk AB mandatperioden år 2019-2022 KS/2019:26
13. Val av ordinarie lekmannarevisor för Gustols AB mandatperioden år 2019-2022 KS/2019:25
14. Val av ordinarie lekmannarevisor för Malungshem AB mandatperioden år 2019-2022 KS/2019:27
15. Val av ordinarie lekmannarevisor för Ärnäshedens Fastighet AB mandatperioden år 2019-2022 KS/2019:28
16. Motioner, interpellation och frågor
17. Meddelanden

TV Malung-Sälen sänder även LIVE i Sappas fibernät över Malung-Sälens Kommun
Senaste tv-sändningen

1.Skinnarspelet 40 år Jubileumsfilm från 2007

2.Dansbandz snack
Åsa Hedlöf presenterar nomineringarna till Guldklaven 2024
1.Sommarjobba i Rättviks kommun.
Mia Tull visar oss runt inom vården.

2.Sandins i Grönlandsparken under Svenska dansbandsveckan. Konsert från 2023

3.Dansbandz snack med Lars Bälter som programledare
Sevärt från arkivet
Sändning 2010-07-20
1. Grönlandsparken med Tur-Åke, Sten & Stanley, Anne & Agneta, Divine med flera.
2. Reklam.
3. Göran på Ares skor och "Skosåpan".
4. Perikles på Orrskogen Malung. "Var ska vi sova i natt?".
Sändning 2020-09-14
1. Människan och skogen Del 1. En guidetur med Lars och Anna-Britta Henriksson runt Västra Malungs skogen. Arrangör är Quarnstensgrufvans vänner. Vi får i Del 1 en inledande berättelse hur man levde på skogens möjligheter förr i tiden.

2.Reklam


3. Vi firar TV Malung-Sälen 25 år
med gamla godingar genom åren DEL 1. Musik från TV studion och Stand up med Martin LJUNG 1996.

4. Nyheter från EU Parl-TV


5. Senaste från REDBULL-TV
Sändning 2009-09-14
1. Malung år 2000. Nostalgisk tillbakablick vad som hände i Malung år 2000. Från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. (65 min.)
2. Reklam.
3. Biotrailers.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2024 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.