Artikelarkivet
Här arkiverar vi alla våra gamla artiklar.
Artikel id: 378
2019-03-26 09:52
Kommunfullmäktige Malung-Sälen sammanträde 2019-03-25 Plats: Ungärde skola Lima Tid: 18:30
Ordförande Jörgen Noren (S)

1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Återredovisning av Kultur-och fritidsnämnden, Barn-och utbildningsnämnden, Räddningsnämnden, Valnämnden samt Kommunstyrelsen
5. Tilläggsanslag investering Hästen förskola KS/2019:123
6. Detaljplan för Högstrand 1:11-1:54 KS/2013:329
7. Partistöd 2019 KS/2018:151
8. Kommunal serviceplan 2019-2022 KS/2019:104
9. Val av ordförande för revisorerna mandatperioden år 2019-2022 KS/2019:23
10. Val av ordinarie lekmannarevisor för Intresseföreningen Västerdalsbanan mandatperioden år 2019-2022 KS/2019:24
11. Val av lekmannarevisor för Malungs Elnät AB mandatperioden år 2019-2022
12. Val av ordinarie lekmannarevisor för Malungs Elverk AB mandatperioden år 2019-2022 KS/2019:26
13. Val av ordinarie lekmannarevisor för Gustols AB mandatperioden år 2019-2022 KS/2019:25
14. Val av ordinarie lekmannarevisor för Malungshem AB mandatperioden år 2019-2022 KS/2019:27
15. Val av ordinarie lekmannarevisor för Ärnäshedens Fastighet AB mandatperioden år 2019-2022 KS/2019:28
16. Motioner, interpellation och frågor
17. Meddelanden

TV Malung-Sälen sänder även LIVE i Sappas fibernät över Malung-Sälens Kommun
Senaste tv-sändningen

1. Från fångstgropar till fornsök med Patrik Olsson. Intervju med Patrik om hans stora intresse att leta lokala fornminnen. Vi får även några filmsekvenser från hans föreläsning i regi av föreningen Quarnstensgrufvans vänner.

2. The dance journey Del 3.. Show med Malung-Sälens kulturskolas danselever. Inspelad 2023.

Vild Hasse i Ve-boa. Ett minnesprogram av korvhandlaren från Vallerås i Malung (F.1938-D.2023) som blev vida berömd i hela Norden för sitt glada och humoristiska sätt att vara som resande korvförsäljare. Här berättar (VILDHASSE) Bengt Hans Erik Bengtsson om sitt intressanta liv som marknadsknalle m.m. Inspelning från 2013
Sevärt från arkivet
Sändning 2010-07-20
1. Grönlandsparken med Tur-Åke, Sten & Stanley, Anne & Agneta, Divine med flera.
2. Reklam.
3. Göran på Ares skor och "Skosåpan".
4. Perikles på Orrskogen Malung. "Var ska vi sova i natt?".
Sändning 2020-09-14
1. Människan och skogen Del 1. En guidetur med Lars och Anna-Britta Henriksson runt Västra Malungs skogen. Arrangör är Quarnstensgrufvans vänner. Vi får i Del 1 en inledande berättelse hur man levde på skogens möjligheter förr i tiden.

2.Reklam


3. Vi firar TV Malung-Sälen 25 år
med gamla godingar genom åren DEL 1. Musik från TV studion och Stand up med Martin LJUNG 1996.

4. Nyheter från EU Parl-TV


5. Senaste från REDBULL-TV
Sändning 2009-09-14
1. Malung år 2000. Nostalgisk tillbakablick vad som hände i Malung år 2000. Från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. (65 min.)
2. Reklam.
3. Biotrailers.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2024 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.