Artikelarkivet
Här arkiverar vi alla våra gamla artiklar.
Artikel id: 421
2019-12-16 22:30
Kommunfullmäktige sammanträde 2019-12-16 Plats: Folkets park Orrskogen Tid: 18:30
Ordförande Jörgen Noren (S)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Information från vuxenutbildningen gällande höjd kompetens och säkerställa rekrytering av utbildad personal inom vård och omsorg.
5. Gymnasiesamverkan i Dalarna (Gysam) KS/2019:689
6. Visit Dalarna 2020-2021 (Tilläggsavtal Visit Dalarna 2020) KS/2019:672
7. Reglemente för krisledningsnämnden RevA KS/2019:608
8. Styrdokument för Malung-Sälens kommuns arbete med krisberedskap under mandatperioden 2019-2022 KS/2019:609
9. Riktlinjer för uthyrning av kommunens lokaler och anläggningar KS/2019:651
10. Avgifter för skidspår KS/2019:288
11. Policy skadligt bruk KS/2019:341
12. Friskvårdspolicy KS/2019:342
13. Arbetsmiljöpolicy revidering KS/2019:343
14. Taxa inom miljö- hälso-, strålskydd och livsmedelsområdet KS/2019:641
15. Vatten och Avlopps taxa 2020 KS/2019:675
16. Fjärrvärmetaxa 2020 KS/2019:656
17. Utökad felsorteringsavgiftAvfallstaxa KS/2019:490
18. Fastighetsförvärv Mobyarna 78:73 KS/2019:657
19. Ändring av lydelse gällande aktiekapital i bolagsordning för Malung-Sälen Turism AB KS/2019:687
20. Ändring av förbundsordning VDUF KS/2019:546
21. Sammanträdesplan KF och KS 2020 KS/2019:613
22. Ramar för borgen 2020 - Västerdala Terminal & Järnvägsspår AB KS/2019:678
23. Verksamhetsplan och Budget 2020-2023 - tilläggsanslag Räddningsnämnden KS/2019:681
24. Folkinitiativ ( folkomröstning) mot vindkraftpark på Ripfjället KS/2019:598
25. Avsägelser och val
26. Avsägelse av uppdrag som ledamot i Barn och utbildningsnämnden NJ KS/2019:622
27. Avsägelse av uppdrag som vice ordförande i Kultur och fritidsnämnden GB KS/2019:674
28. Avsägelse av uppdrag som ledamot i kultur-och fritidsnämnden och ledamot i kommunstyrelsen ES KS/2019:715
29. Val av ledamot i Barn-och utbildningsnämnden KS/2019:716
30. Val av vice ordförande i Kultur-och fritidsnämnden KS/2019:717
31. Val av ledamot i kultur-och fritidsnämnden KS/2019:718
32. Val av ledamot i kommunstyrelsen KS/2019:719
33. Val av ledamot och ersättare i direktion för Västerdalarnas utbildningsförbund 2020 MalungSälens kommun KS/2019:690
34. Motioner ,interpellationer och frågor
35. Motion gällande översyn av fastigheter och hyresavtal Moderaterna KS/2019:582
36. Handlingar för kännedom
37. Hjälpmedelsnämnden Dalarna protokoll 2019 KS/2
Senaste tv-sändningen

1.Skinnarspelet 40 år Jubileumsfilm från 2007

2.Dansbandz snack
Åsa Hedlöf presenterar nomineringarna till Guldklaven 2024
1.Sommarjobba i Rättviks kommun.
Mia Tull visar oss runt inom vården.

2.Sandins i Grönlandsparken under Svenska dansbandsveckan. Konsert från 2023

3.Dansbandz snack med Lars Bälter som programledare
Sevärt från arkivet
Sändning 2010-07-20
1. Grönlandsparken med Tur-Åke, Sten & Stanley, Anne & Agneta, Divine med flera.
2. Reklam.
3. Göran på Ares skor och "Skosåpan".
4. Perikles på Orrskogen Malung. "Var ska vi sova i natt?".
Sändning 2020-09-14
1. Människan och skogen Del 1. En guidetur med Lars och Anna-Britta Henriksson runt Västra Malungs skogen. Arrangör är Quarnstensgrufvans vänner. Vi får i Del 1 en inledande berättelse hur man levde på skogens möjligheter förr i tiden.

2.Reklam


3. Vi firar TV Malung-Sälen 25 år
med gamla godingar genom åren DEL 1. Musik från TV studion och Stand up med Martin LJUNG 1996.

4. Nyheter från EU Parl-TV


5. Senaste från REDBULL-TV
Sändning 2009-09-14
1. Malung år 2000. Nostalgisk tillbakablick vad som hände i Malung år 2000. Från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. (65 min.)
2. Reklam.
3. Biotrailers.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2024 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.