Artikelarkivet
Här arkiverar vi alla våra gamla artiklar.
Artiklar år 2020:
2020-09-22 21:06
En informationsfilm från WPD. Bolaget som söker tillstånd för att etablera en Vindkraftspark på Ripfjället.
Mer info på www.Wpd.se
2020-09-22 20:15
Gun Byttner har i ca 35 år varit kommunledamot med många uppdrag och väljer nu att avsluta sina politiska bana. Jörgen Norén ordf. i Malung-Sälens kommun överlämnar en blomsterkvast och Kommunfullmäktige tackar Gun för sitt fina arbete med stående applåder.
2020-09-14 12:27
REKLAM- Inlägg i debatten i kampanjen "Nej till vindkraften på Ripfjället" I Malung-Sälens kommun.
2020-09-01 09:39
Snart Dax för att sända Malung-Sälens Kulturskolas Dans och Talkshow som spelades in i våras.Det blev ju lite annorlunda i år utan publik men nu får ni chansen att se våra ungdomar dansa i LAST DECADE.
2020-08-24 09:13
REKLAM- Inlägg i debatten i kampanjen "Nej till vindkraften på Ripfjället" I Malung-Sälens kommun.
2020-07-26 07:32
Mats Ingels intervjuar Lasse Lundberg i Blender efter SVts sändning Dansa på Distans. Från fredagens Digitala Dansbandsveckas sändning.
2020-07-26 07:23
Klipp från Tisdagens LIVE sändning Digitala Dansbandsveckan 2020. Programledare Mats Ingels berättar lite om sändningen och intervjuar Sandra Estberg i Martinez som med sitt band spelat i SVTs program Dansa Hemma.
2020-07-07 21:10
Svenska Dansbandsveckan sänder v29 en DIGITAL web-sändning på sin facebooksida.
Sändning varje dag start Måndag v29 kl. 18.30. Först visas SVTs program Dansa hemma med start kl.18.31 efter kommer ett eget producerat program på ca 45 min. direkt från Malung Orrskogen med Mats Ingels som programledare.På Lördag kommer ett längre program från Malung LIVE med Intervjuer och Nostalgi inslag.
Huvudsponsor: Landshypotek Bank

TV Malung-Sälen samsänder varje dag i vår TV-kanal i fibernätet.
2020-06-23 08:06
Under Kommunfullmäktige 200622 passade kulturförvaltningen på att dela ut årets kulturpris i Malung-Sälen som gick till Anne Törnlind och Patrik Thuresson. Anne var på plats vid den officiella utdelningen på Orrskogen Patrik hade förhinder men fick sin motivering uppläst och även han med stora applåder av fullmäktige.
2020-06-22 23:43

Kommunfullmäktige sammanträde 2020-06-22 Folkets park Orrskogen, Malung Tid: 18:30
Ordförande Jörgen Noren (S)
Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Utdelning av kulturpriset
5. Kommunal folkomröstning KS/2020:224
6. Föreskrifter för genomförande av rådgivande kommunal folkomröstning i Malung-Sälens kommun KS/2020:409
7. Återredovisning kultur- och fritidsnämnden och Malungshem
8. Finansiella mål 2020 KS/2020:336
9. Verksamhetsplan och budget KS/2020:14
10. Information om kommunens reglementen
11. Reglemente för Kommunstyrelsen Malung-Sälens kommun KS/2020:341
12. Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden Malung-Sälens kommun KS/2020:370
13. Reglemente för Räddningsnämnden Malung-Sälens kommun KS/2020:368
14. Reglemente för Valnämnden Malung-Sälens kommun KS/2020:369
15. Reglemente för Miljö-och stadsbyggnadsnämnden MalungSälens kommun KS/2020:304
16. Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden Malung-Sälens kommun KS/2020:366
17. Reglemente för Socialnämnden Malung-Sälens kommun KS/2020:365
18. Rökfria skolgårdar KS/2019:243
19. Förändrat huvudmannaskap/ avtal Gysam KS/2020:331
20. Fas 1 simhall KS/2020:41
21. Detaljplan för Näsfjällsåsen 1:70 m.fl KS/2015:442
22. Överflytt av avgifter, handläggning och tillsyn av Serveringstillstånd, Tobakstillstånd, Folköl, receptfria läkemedel och E-cigaretter KS/2020:371
23. Avsägelser och val
24. Val av ombud årsstämma i Utveckling i Dalarna Holding AB KS/2020:400
25. Val av ordinarie ledamot i MalungSälen Turism AB
26. Val av ordinarie ledamot i Malungs Elverk
27. Motioner, interpellationer och frågor
28. Handlingar för kännedom
2020-06-17 22:56
Midsommarminnen berättas av Bente Mellquist Danielson från Malungs hembygdsförening. Vi får också minnas tillbaka på förra årets midsommar med musik dans och folkfest.
En glad midsommar önskar vi er alla.
2020-06-17 12:36
Intervju med Anina Hietala och Elin Oskarsson danslärare på Malung-Sälens kulturskola. Anina och Elin berättar om årets arbete med danseleverna och det annorlunda upplägget för årets show i Coronatider.
2020-06-06 12:00
Musik och sång av delar från Partypolarna Andreas Hedlund, Johans Eriksson och Kent Olsson och högtidstal från Gravbergets fäbodar av Inger Döhl
2020-05-26 14:05
Vi träffar Malin Jonsson i Sälens fjällkyrka för en intervju. Malin är aktuell med en ny musikvideo. Ett samarbete som hon har med BRIS i Sverige och Kors på halsen i Norge. Malin som härstammar från Lima i Västerdalarna bor numera i Trysil Norge med sin familj. Vi får här också se den aktuella videon "Ge mig liv"
2020-05-26 13:45

Föredragningslista Ärende Beteckning

1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Uppdrag, lokal handlingsplan Visit Dalarna 2020 KS/2019:672
5. Verksamhetsområde för dricksvatten i området Kläppen KS/2020:251
6. Årsrapport fjärrvärme 2019 KS/2020:154
7. Årsbokslut 2019 KS/2020:153
8. Revisionsberättelse för år 2019 Malung-Sälens kommun KS/2020:317
9. Ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredning KS/2020:313
10. Granskning av bokslut och årsredovisning Malung-Sälens kommun per 2019-12-31- yttrande KS/2020:212
11. Fastighetsförvärv Norrbäcken 1:18 KS/2020:289
12. Fastighetsförvärv Mobyarna 78:73 KS/2019:657 Kallelse/underrättelse
13. Detaljplan för SkiLodge vid Soltorget i Stöten. KS/2015:352
14. Revidering av projektplan samt information översiktsplan KS/2019:271
15. Regler för Idrottspriset KS/2020:252
16. Förfrågan om övertagande av Malung-Sälens kommuns andelar i Malungs Parkförening u.p.a., orgnr 784400-1656 KS/2020:108
17. Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) Årsredovisning 2019 KS/2020:244
18. Revisionsberättelse för år 2019 Västerdalarnas utbildningsförbund KS/2020:290
19. Ansvarsfrihet för direktionens ledamöter KS/2020:357
20. Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) Budget 2020 KS/2020:245
21. Avsägelser och val
22. Motioner, interpellationer och frågor
23. Handlingar för kännedom
24. Hjälpmedelsnämndens protokoll 2020 KS/2020:115
Direktsändning även på TV Malung-Sälen i Sappa fibernät
2020-05-02 20:49
Helena Lissmatz Teaterlärare på kulturskolan i Malung-Sälen intensivtränar sina elever inför nalkande filminspelning.
2020-05-01 12:21
Kommunalråd Hans Unander och Ordförande Jörgen Norén Socialdemokraterna Malung-Sälen håller första Maj tal. Eftersändning av Livesändningen 2020-05-01
2020-04-28 16:15
Reportage från Malungs folkhögskola som sår frön för din framtid. Intervju med rektor Titti Berg som berättar tankar om verksamheten nu och framtiden under coronatider.
2020-04-28 11:32
Musikern och låtskrivaren Johan Eriksson tar med klass 4 på Lillmoskolan för att sjunga för de gamla. Det blev uppskattat trots att de fick hålla avstånd och lyssna genom de öppnade fönstren nu i coronatider.
2020-04-07 19:19
Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde 2020-04-07 Plats: Folkets park Orrskogen, Malung Tid: 17:00

På grund av rådande omständigheter uppmanar vi åhörare att följa sammanträdet live via webben på www.tvmalung-salen.se . Ordförande Jörgen Noren (S)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Fastställande av dagordning
2. Mötets öppnande
3. Upprop
4. Val av justerare
5. Pandemi information, kommunchefen informerar
6. Förtroendevaldas möjlighet till deltagande vid politiska möten på distans KS/2020:225
7. Utökning av krisledningsnämnden vid pandemi, mandatperioden 2019-2022 KS/2018:468
8. Ställningstagande kring folkomröstningen den 17 maj med anledning av covid-19 KS/2020:224
9. Begäran om tilläggsanslag för genomförande av folkomröstning KS/2020:172
10. Extra partistöd KS/2020:228
11. Arvode till röstmottagare KS/2020:171 Kallelse/underrättelse
12. Föreskrifter för genomförande av rådgivande kommunal folkomröstning i Malung-Sälens kommun 2020-05-17 KS/2020:226
13. Föreskrifter om förbud mot eldning utomhus KS/2020:131
2020-03-26 19:54
Arne Söderbäck håller föredrag om vindkraft och visar på de etableringsplaner som planerars under kommande år runt om i kommunen. Arne som är engagerad i föreningen Nej till vindkraft på Ripfjället ser många problem som kan uppkomma vid den stora exploateringen av mark. En folkomröstning den 17 maj är beslutat av Malung-Sälens kommunfullmäktige i ärendet.
2020-03-19 08_28
Bo G Jansson intervjuas efter en föreläsning om FET-Mats och Falukoppargruva. FET-Mats förolyckades i koppargruvan och blev på sin tid en världsnyhet och historien är fortfarande intressant ur många perspektiv. Arrangör var Föreningen Quarnstensgrufvans vänner tillsammans med Folkuniversitetet och Malungs Folkhögskola.
2020-03-09 11:55
Teaterpjäsen är inställd på grund av Coronaviruset. Föreställningen planeras att filmas och kommer att sändas här på TV Malung-Sälen vid senare tillfälle.

Intervju med Helena Lissmatz, regissör och producent av Malung-Sälens kulturskolas teaterpjäs "Först föds man ju" som berättar inför stundande premiär.Vi träffar Helena som jobbar för fullt med rekvisita till pjäsen inför elevernas repetitionerna på Folketspark Orrskogen.
2020-02-26
Våra presentatörer på Tv Malung-Sälen och Dalavision.
2020-02-18 12:20
KF Malung-Sälen beslutade 2020-02-17 att en folkomröstning gällande vindkraftsparken på Ripfjället skall hållas den 17 maj 2020.
2020-02-18 11:49
Kommunfullmäktigesammanträde 2020-02-17 Plats: Folkets park Orrskogen, Malung Tid: 18:30
Ordförande Jörgen Noren (S)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Folkinitiativ KS/2019:598
5. Återredovisning av Barn- och utbildningsnämnden samt Vamas (Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB)
6. Ramar för borgen 2020 - Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (tillägg) KS/2019:679
7. Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) KS/2019:339
8. Pensionspolicy, revidering KS/2019:340
9. Riktlinjer för rehabiliteringsprocessen KS/2019:709
10. Handlingsplan vid kränkande särbehandling KS/2019:710
11. Räddningsregion Bergslagen KS/2020:8
12. E-tjänstesamverkan Dalarna (eDala) KS/2020:11
13. Information gällande barnkonventionen KS/2020:35
14. Avsägelser och val
15. Val av ledamot i kommunstyrelsen KS/2019:731
16. Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden KS/2020:87
17. Val av revisor Finsam Västerdalarna KS/2020:65
18. Motioner, interpellationer och frågor
19. Handlingar för kännedom
20. Granskning av Ekonomisk styrning 2019 KS/2019:704
21. Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige för socialdemokraterna KS/2020:54
22. Investeringsbehov flispanna värmeverket KS/2020:16
23. Tilläggsäskande Svetsaren - färdigställande av lokal för IFO KS/2020:17
24. Tilläggsäskande lokalanpassning Hantverkshuset KS/2020:18
25. Vård- och omsorgscollege KS/2018:502

Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2020-01-28 1 Justerare Utdragsbestyrkande § 18 Folkinitiativ (KS/2019:598) Kommunstyrelsens beslut Valnämnden uppdras att bereda antalet valsedlar, utseende på valsedlar, omröstningslokaler samt svarsalternativen som kommunfullmäktige ska besluta om vid ett eventuellt beslut om folkomröstning kring vindkraftspark Ripfjället.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Malung-Sälens kommun avslår folkinitiativets yrkande om folkomröstning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige om folkomröstning beslutas i beslutspunkt 1
2. Datum för folkomröstningen fastställs enligt valnämndens förslag 2020- 05-17.
3. Omröstningsdistrikt och lokaler fastställs enligt valnämndens förslag.
4. Fråga och svarsalternativ fastställs enligt valnämndens förslag.
5. Röstsedlarnas antal fastställs enligt valnämndens förslag.
6. Röstsedlarnas innehåll och utseende fastställs enligt valnämndens förslag.
7. Förtidsröstning och budröstning ska anordnas i enlighet med valnämndens förslag.
8. Röstsammanräkningen ska vara avslutad senast 2020-05-20. Mikael Östling (M), Kristina Bäckman (M) och Erik Gustafsson (M) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslutspunkt 1. Beskrivning av ärendet Malung-Sälens kommun mottog den 10 oktober 2019 ett folkinitiativ med begäran om en kommunal folkomröstning avseende vindkraft på Ripfjället. Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 § 109 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att bereda ärendet, utreda kostnader samt utreda vilka alternativ som ska ställas mot varandra vid en eventuell folkomröstning. Utredaren har varit i kontakt med valmyndigheten, SKR (Sveriges kommuner och regioner) samt flertalet kommuner som genomfört en folkomröstning under åren 2016-2018. Kommunen har ett stort eget ansvar vid en folkomröstning jämfört med allmänna val. 3 månader innan föreslagen valdag ska samråd med valmyndigheten ske. För att folkinitiativet till folkomröstning inte ska genomföras måste minst 2/3 av de närvarande ledamöterna på kommunfullmäktiges sammanträde avslå folkinitiativet.
2020-02-17 09:23
Intervju med Arne Söderbäck inför omröstning i kommunfullmäktige gällande eventuell folkomröstningen om vindkraftsbygge på Ripfjället. (TV Malung-Sälen sänder direkt på TV och här på webben. Start kl.18.25.)
2020-02-10 11:56
Carina Malmén träffade countrysångaren Dylan Earl på Dansbandsveckan 2018. Dylan kommer till Dalarna och på Broken Dreams i Borlänge 29 feb under sin Sverigeturné 2020.
2020-01-30 21:17
Intervju med Erik Karlsson och Andreas Martinsson i Lännviksrevyn. Vi får också se några klipp från årets succérevy "På dröfft vattn".
2020-01-27 15:51
Föreningen Nej till vindkraft på Ripfjället arrangerade ett seminarium på Malungs Folkhögskola 26 Jan om vindkraftens mörka baksida. DEL2 av 2
2020-01-27 12:58
Föreningen Nej till vindkraft på Ripfjället arrangerade ett seminarium på Malungs Folkhögskola 26 Jan om vindkraftens mörka baksida. DEL1 av 2
2020-01-24 10:16
Föreningen Talö Malungsmål i samarbete med Malungs Folkhögskola

Reportage av Jörgen Danielson JDS Media
(Antal sökresultat: 34)
Senaste tv-sändningen
1.LAST DECADE Malung-Sälens Kulturskolas Dans och Talkshow som spelades in i våras.Det blev ju lite annorlunda i år utan publik på grund av Coronan men nu får ni chansen att se eleverna dansa. Närmare 200 dansare deltog och danslärarna Anina Hietala och Elin Oskarsson lyckades fint med att hålla ihop ett komplicerat inspelningsschema när endast 50 personer fick vara i lokalen och på scenen samtidigt. Anina och Elin är programledare och lotsar oss igenom Last Decade.
2.Reklam
1. 500 år sedan Gustav Eriksson Vasa talade till Dalfolket. Anders Romson Berättar
2. Reklam
3. Just in time Åke Edvinsson och Anne Lindström sjunger till The Crooners Night Orchestera. Arkivfilm från 2013
Sevärt från arkivet
Sändning 2015-06-22
Bild från Hånäset
1. Midsommar i Malung med musik och intervjuer från Skinnarspelet och Malung Hembygdsgård. (Sammandrag av veckans ”Kvart Över Åtta” program)
2. Reklam
3. FILMTRAILERS.
4. Nyheter /Intervjuer och Magasin från EU-parlamentet. TV Malung-Sälen i samarbete med Euparl-TV.
5. Hånäset under 100 år. Brita Karlsson berättar. (Inspelad 2011)
Sändning 2016-02-22
Bild Lima Järnvägsstation
1. Reportage från Skinnarloppet 2016. Det näst största skidloppet i Sverige efter Vasaloppet. Intervjuer och bilder från årets lopp i Malung.
2. Intervju med gymnasierektorn på MSG Christer Öjdeby som berättar om skolans nya planer.
3. REKLAM.
4. Järvägar också...Gösta Lissola 94 år berättar. Gösta föddes i Lima socken och hade åtta syskon. Han berättar om sin uppväxt och sitt arbete inom bland annat Järnvägen.Han var också med och bildade Hundfjällets Linbane ab i Sälen. En intressant människa med många järn i elden.Här är hela berättelsen.(DEL 1, DEL 2 och DEL 3.)
5. Filmtrailers.
6. REKLAM.
7. Nyheter från EU-parl TV.
Sändning 2016-04-18
1. Skidåkerskan Stina Nilsson får årets idrottspris i Malung-Sälens kommun. Stina Nilsson hyllas av Malungsfolket på Wille Toors torget. Stina som bland annat vunnit 3 världscupsegrar under skidsäsongen, fick emottaga Malung-Sälens idrottspris av Fullmäktigeordförande Bitte Lindberg Ås. Johan Eriksson sjöng sin låt "Silver Stina" med ny Guldtext och Stinas fanklubb uppvaktade henne också med stort jubel från publiken.
2. Reklam
3. The only one for me Text & Musik Kristoffer Sundberg Sång,Gitarr och Bas / Kristoffer Sundberg Körsång Johan Eriksson Trummor / Fredrik Nordqvist I filmen medverkade Kristoffer Sundberg, Tracy Hoffman och Åsa Jansson Inspelad av Jörgen Danielson. Sponsrad av Studieförbundet BILDA JDS Media 1999
4. Filmtrailers
5. Filmen om U16 laget 2015-2016 Malungs IF/ hockey. Reportage från årets hockeysäsong med ungdomslaget från Malung. Vi träffar spelarna och deras ledare. Ett unikt lag för den lilla klubben med fina framgångar.
6. Nyheter från EU-parl TV.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2020 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.