Artikelarkivet
Här arkiverar vi alla våra gamla artiklar.
Artiklar år 2020:
2020-12-30 11:37
Programvärd Mats Ingels med gäster och mycket musik. Repris från Lördagens LIVE-sändning från Orrskogen i Malung. 2020-07-18 (2tim 30 min späckat med det bästa från Svenska Dansbandsveckan)
2020-12-22 11:31
Tack alla tittare och ett speciellt TACK till våra sponsorer.
2020-12-22 11:09

Kommunfullmäktige sammanträde 2020-12-21 Plats: Folkets park Orrskogen, Malung
På grund av rådande pandemi uppmanar vi åhörare att följa sammanträdet live via webben på www.tvmalung-salen.se .
Ordförande Jörgen Noren (S)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Deltagande på distans
5. Återredovisning från miljö, och stadsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och MalungSälen Turism AB
6. Barn-och utbildningsnämndens begäran av utökad budgetram för 2020 KS/2020:664
7. Delårsrapport Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) 2020- 08-31 KS/2020:662
8. Översiktlig granskning av delårsrapport 2020-08-31 Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) KS/2020:607
9. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2020-08-31 KS/2020:591
10. Investeringsbehov Hantverkshuset anpassning tre hyresgäster. KS/2020:625
11. Finsam Västerdalarnas Årsredovisning med Revisionsrapport 2019 KS/2020:294
12. Personalbehovsanmälan gällande tjänst som biståndshandläggare LSS KS/2020:640
13. Lokalförsörjningsstrategi 2020-2030 KS/2019:610
14. Sammanträdesplan 2021 KS/2020:630
15. Skolskjutsreglemente KS/2020:699
16. Länsövergripande överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård KS/2020:611
17. Förlängning av samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet KS/2020:612
18. Detaljplan för Kläppen Syd KS/2020:631
19. Avfallstaxa 2021 KS/2020:695
20. Vatten- och avloppstaxa 2021 KS/2020:696
21. Medlemskap DalaAvfall ekonomisk förening KS/2020:663
22. Taxor och avgifter inom MalungSälens Räddningstjänst KS/2020:683
23. Avsägelser och val
24. Avsägelse av politiskt uppdrag i Malungs Elverk MA (S) KS/2020:620
25. Avsägelse av politiskt uppdrag i Kultur-och fritidsnämnden ML KS/2020:656
26. Avsägelse av politiskt uppdrag Kultur-och fritidsnämnden KH KS/2020:665
27. Val av ordinarie ledamot i kulturoch fritidsnämnden KS/2020:739
28. Val av ordinarie ledamot i kulturoch fritidsnämnden KS/2020:740
29. Val av revisor KS/2020:741
30. Val av ersättare i valnämnden KS/2020:742
31. Motioner, interpellationer och frågor
32. Handlingar för kännedom
33. Hjälpmedelsnämndens protokoll 2020
2020-12-13 11:20
Repris från 2014 med Luciamorgon i malungs kyrka. Centralskolans elever firar Lucia.
2020-11-27 21:44
Intervju med Daniel Henriksson som skrivit i årets Skinnarebygd om Malungs IF. Klubben firar 100 år 2020 och Daniel som under flera år samlat historia kring Malungs IF har i årets upplaga publicerat de första 50 åren. Boken hade sitt boksläpp på Malungs hembygdsgård där de flesta av skribenterna samlats till fotografering. Årets bok blev en mycket lyckad blandning av gammalt och nytt.
2020-11-27 09:29
Malungs folkhögskolas rektor Titti Berg informerar om den nya kursen för personliga assistenter. Vi får också träffa lärare och elever som berättar om utbildningen.
2020-11-24
Filmen-TV Malung-Sälens LIVE-sändning från 25 års Jubileum 2020-11-20.
Programledare Mats Ingels med gästerna revy Drottningen Yvonne Isaksson, Bo"Little Boo" Johansson, Trond Korsmoe från Larz Kristerz och musikerna Ulf Björlin tillsammans med Kristoffer "Doffe" Sundberg framför Dire Stratis låtar.
TV-Producenten Jörgen Danielson intervjuas om starten av kanalen och visar flera inslag från TV Malung-Sälens arkiv.
2020-11-21 10:46
Från TV Malung-Sälens 25 års firande 20 nov 2020 .Ulf Björlin och Kristoffer "Doffe" Sundberg spelar Dire Straits hiten Sultans of swing.
2020-11-18 08:49
TV Malung-Sälen startade 1995 och fyller den 20 november 25 år. Vi tänker fira det med en LIVE-sändning från TV-studion. Programvärd är Mats Ingels. Fredag 20 november kör vi LIVE kl.19.00-20.00. Välkommen att minnas tillsammans med våra gäster, Revydrottningen Yvonne Isaksson, Bo "Little Boo" Johansson, Trond Korsmoe från Larz Kristers med flera.Det blir också Livemusik med Ulf Björlin och Kristoffer "Doffe" Sundberg som spelar Dire Straits låtar.

LIVE https://www.facebook.com/tvmalungsalen och på vår TV-kanal i fibernätet.
2020-11-02 08:54
Riksspelmännen Sven Bohm och Täpp Nils Nilsson spelar gamla låtar efter spelmän från Malungstrakten. Inspelning från 1996
2020-10-28 10:43

1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Återredovisning från valnämnden och miljö- och stadsbyggnadsnämnden
5. Delårsrapport med bokslut 2020 KS/2020:480
6. Skattesats 2021 KS/2020:481
7. Ramar för borgen 2021 KS/2020:482
8. Ramar för lån 2021 KS/2020:483
9. Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening KS/2020:500
10. Likvidering av fonder KS/2015:492
11. Lönepolicy KS/2020:519
12. Policy och likabehandlingsplan KS/2020:521
13. Policy hot och våld KS/2020:520 Kallelse/underrättelse
14. Avgift för vuxna på kulturskolan KS/2020:488
15. Verksamhetsområde för dricksvatten i området Grandgårdarna KS/2020:492
16. Avsägelser och val
17. Avsägelse politiska uppdrag JL (L) KS/2020:585
18. Avsägelse av uppdrag gällande revisor TÖS
KS/2020:598
19. Motioner, interpellationer och frågor
20. Handlingar för kännedom
2020-10-21 09:12
Martin Ljung på besök i Malung. Stand up från 1996 i samband med TV Malungs modevisning på Orrskogen. Vi Firar Malungs TV 25 år med att visa inspelningar genom åren. Både visade och ej visade filmer.(Lite skakigt men kul)
2020-10-06 21:48
Otroligt vad tiden går fort. Det är i november 2020 25 år sedan TV Malung-Sälen startade. Vi kommer under hösten gräva i arkivet och visa filmklipp från gångna år. Så var med och fira 25 år sedan starten 1995.
2020-10-06 21:45
Inspelningar från 1996 på TV Malung-Sälen. En musikkavalkad med blandade musiker och band som spelar live i studion. TV Malung-Sälen som firar 25 år sedan starten 1995. Åren går.
2020-09-22 21:06
En informationsfilm från WPD. Bolaget som söker tillstånd för att etablera en Vindkraftspark på Ripfjället.
Mer info på www.Wpd.se
2020-09-22 20:15
Gun Byttner har i ca 35 år varit kommunledamot med många uppdrag och väljer nu att avsluta sina politiska bana. Jörgen Norén ordf. i Malung-Sälens kommun överlämnar en blomsterkvast och Kommunfullmäktige tackar Gun för sitt fina arbete med stående applåder.
2020-09-21 22:00

1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Avtackning av kommunfullmäktiges andre vice ordförande
5. Öppen debatt inför folkomröstningen
6. Återredovisning från socialnämnden och Malungs Elverk AB
7. Bildande av fiberbolag, MalungSälens fibernät KS/2020:393
8. Arbetsmiljödelegation KS/2020:403
9. Lokalförsörjningsstrategi 2020-2030 KS/2019:610
10. Majoritetens satsningar KS/2020:450
11. Ramar för borgen 2020 - Malungs Elverk AB KS/2020:282
12. Partistöd 2021 KS/2020:326
13. Ägardirektiv Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB (Vamas) KS/2020:12
14. Bolagsordning för Vamas (Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB) KS/2020:13
15. Ansvarsfrihet för Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2019 KS/2020:478
16. Ordning i förtidsröstningslokal eller omröstningslokal vid folkomröstningen i Malung-Sälens kommun 2020 KS/2020:513
17. Avsägelser och val
18. Avsägelse av politiska uppdrag i Malung Sälens Elverk och Elnät samt Malung Sälens Turism AB. JÖ (S) KS/2020:441
19. Avsägelse av politiskt uppdrag i Valnämnden BL (S) KS/2020:457
20. Avsägelse av politiska uppdrag GB KS/2020:493
21. Val av ordinarie ledamot i MalungSälen Turism AB KS/2020:418
22. Val av ordinarie ledamot i Malungs Elverk KS/2020:419
23. Val av kommunfullmäktiges andre vice ordförande KS/2020:495
24. Val av ersättare i valnämnden KS/2020:496
25. Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden KS/2020:497
26. Motioner, interpellationer och frågor
27. Motion angående Besvarandet av motioner, Moderaterna KS/2019:69
28. Handlingar för kännedom
2020-09-14 12:27
REKLAM- Inlägg i debatten i kampanjen "Nej till vindkraften på Ripfjället" I Malung-Sälens kommun.
2020-09-01 09:39
Snart Dax för att sända Malung-Sälens Kulturskolas Dans och Talkshow som spelades in i våras.Det blev ju lite annorlunda i år utan publik men nu får ni chansen att se våra ungdomar dansa i LAST DECADE.
2020-08-24 09:13
REKLAM- Inlägg i debatten i kampanjen "Nej till vindkraften på Ripfjället" I Malung-Sälens kommun.
2020-07-26 07:32
Mats Ingels intervjuar Lasse Lundberg i Blender efter SVts sändning Dansa på Distans. Från fredagens Digitala Dansbandsveckas sändning.
2020-07-26 07:23
Klipp från Tisdagens LIVE sändning Digitala Dansbandsveckan 2020. Programledare Mats Ingels berättar lite om sändningen och intervjuar Sandra Estberg i Martinez som med sitt band spelat i SVTs program Dansa Hemma.
2020-07-07 21:10
Svenska Dansbandsveckan sänder v29 en DIGITAL web-sändning på sin facebooksida.
Sändning varje dag start Måndag v29 kl. 18.30. Först visas SVTs program Dansa hemma med start kl.18.31 efter kommer ett eget producerat program på ca 45 min. direkt från Malung Orrskogen med Mats Ingels som programledare.På Lördag kommer ett längre program från Malung LIVE med Intervjuer och Nostalgi inslag.
Huvudsponsor: Landshypotek Bank

TV Malung-Sälen samsänder varje dag i vår TV-kanal i fibernätet.
2020-06-23 08:06
Under Kommunfullmäktige 200622 passade kulturförvaltningen på att dela ut årets kulturpris i Malung-Sälen som gick till Anne Törnlind och Patrik Thuresson. Anne var på plats vid den officiella utdelningen på Orrskogen Patrik hade förhinder men fick sin motivering uppläst och även han med stora applåder av fullmäktige.
2020-06-22 23:43

Kommunfullmäktige sammanträde 2020-06-22 Folkets park Orrskogen, Malung Tid: 18:30
Ordförande Jörgen Noren (S)
Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Utdelning av kulturpriset
5. Kommunal folkomröstning KS/2020:224
6. Föreskrifter för genomförande av rådgivande kommunal folkomröstning i Malung-Sälens kommun KS/2020:409
7. Återredovisning kultur- och fritidsnämnden och Malungshem
8. Finansiella mål 2020 KS/2020:336
9. Verksamhetsplan och budget KS/2020:14
10. Information om kommunens reglementen
11. Reglemente för Kommunstyrelsen Malung-Sälens kommun KS/2020:341
12. Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden Malung-Sälens kommun KS/2020:370
13. Reglemente för Räddningsnämnden Malung-Sälens kommun KS/2020:368
14. Reglemente för Valnämnden Malung-Sälens kommun KS/2020:369
15. Reglemente för Miljö-och stadsbyggnadsnämnden MalungSälens kommun KS/2020:304
16. Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden Malung-Sälens kommun KS/2020:366
17. Reglemente för Socialnämnden Malung-Sälens kommun KS/2020:365
18. Rökfria skolgårdar KS/2019:243
19. Förändrat huvudmannaskap/ avtal Gysam KS/2020:331
20. Fas 1 simhall KS/2020:41
21. Detaljplan för Näsfjällsåsen 1:70 m.fl KS/2015:442
22. Överflytt av avgifter, handläggning och tillsyn av Serveringstillstånd, Tobakstillstånd, Folköl, receptfria läkemedel och E-cigaretter KS/2020:371
23. Avsägelser och val
24. Val av ombud årsstämma i Utveckling i Dalarna Holding AB KS/2020:400
25. Val av ordinarie ledamot i MalungSälen Turism AB
26. Val av ordinarie ledamot i Malungs Elverk
27. Motioner, interpellationer och frågor
28. Handlingar för kännedom
2020-06-17 22:56
Midsommarminnen berättas av Bente Mellquist Danielson från Malungs hembygdsförening. Vi får också minnas tillbaka på förra årets midsommar med musik dans och folkfest.
En glad midsommar önskar vi er alla.
2020-06-17 12:36
Intervju med Anina Hietala och Elin Oskarsson danslärare på Malung-Sälens kulturskola. Anina och Elin berättar om årets arbete med danseleverna och det annorlunda upplägget för årets show i Coronatider.
2020-06-06 12:00
Musik och sång av delar från Partypolarna Andreas Hedlund, Johans Eriksson och Kent Olsson och högtidstal från Gravbergets fäbodar av Inger Döhl
2020-05-26 14:05
Vi träffar Malin Jonsson i Sälens fjällkyrka för en intervju. Malin är aktuell med en ny musikvideo. Ett samarbete som hon har med BRIS i Sverige och Kors på halsen i Norge. Malin som härstammar från Lima i Västerdalarna bor numera i Trysil Norge med sin familj. Vi får här också se den aktuella videon "Ge mig liv"
2020-05-26 13:45

Föredragningslista Ärende Beteckning

1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Uppdrag, lokal handlingsplan Visit Dalarna 2020 KS/2019:672
5. Verksamhetsområde för dricksvatten i området Kläppen KS/2020:251
6. Årsrapport fjärrvärme 2019 KS/2020:154
7. Årsbokslut 2019 KS/2020:153
8. Revisionsberättelse för år 2019 Malung-Sälens kommun KS/2020:317
9. Ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredning KS/2020:313
10. Granskning av bokslut och årsredovisning Malung-Sälens kommun per 2019-12-31- yttrande KS/2020:212
11. Fastighetsförvärv Norrbäcken 1:18 KS/2020:289
12. Fastighetsförvärv Mobyarna 78:73 KS/2019:657 Kallelse/underrättelse
13. Detaljplan för SkiLodge vid Soltorget i Stöten. KS/2015:352
14. Revidering av projektplan samt information översiktsplan KS/2019:271
15. Regler för Idrottspriset KS/2020:252
16. Förfrågan om övertagande av Malung-Sälens kommuns andelar i Malungs Parkförening u.p.a., orgnr 784400-1656 KS/2020:108
17. Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) Årsredovisning 2019 KS/2020:244
18. Revisionsberättelse för år 2019 Västerdalarnas utbildningsförbund KS/2020:290
19. Ansvarsfrihet för direktionens ledamöter KS/2020:357
20. Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) Budget 2020 KS/2020:245
21. Avsägelser och val
22. Motioner, interpellationer och frågor
23. Handlingar för kännedom
24. Hjälpmedelsnämndens protokoll 2020 KS/2020:115
Direktsändning även på TV Malung-Sälen i Sappa fibernät
2020-05-02 20:49
Helena Lissmatz Teaterlärare på kulturskolan i Malung-Sälen intensivtränar sina elever inför nalkande filminspelning.
2020-05-01 12:21
Kommunalråd Hans Unander och Ordförande Jörgen Norén Socialdemokraterna Malung-Sälen håller första Maj tal. Eftersändning av Livesändningen 2020-05-01
2020-04-28 16:15
Reportage från Malungs folkhögskola som sår frön för din framtid. Intervju med rektor Titti Berg som berättar tankar om verksamheten nu och framtiden under coronatider.
2020-04-28 11:32
Musikern och låtskrivaren Johan Eriksson tar med klass 4 på Lillmoskolan för att sjunga för de gamla. Det blev uppskattat trots att de fick hålla avstånd och lyssna genom de öppnade fönstren nu i coronatider.
2020-04-07 19:19
Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde 2020-04-07 Plats: Folkets park Orrskogen, Malung Tid: 17:00

På grund av rådande omständigheter uppmanar vi åhörare att följa sammanträdet live via webben på www.tvmalung-salen.se . Ordförande Jörgen Noren (S)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Fastställande av dagordning
2. Mötets öppnande
3. Upprop
4. Val av justerare
5. Pandemi information, kommunchefen informerar
6. Förtroendevaldas möjlighet till deltagande vid politiska möten på distans KS/2020:225
7. Utökning av krisledningsnämnden vid pandemi, mandatperioden 2019-2022 KS/2018:468
8. Ställningstagande kring folkomröstningen den 17 maj med anledning av covid-19 KS/2020:224
9. Begäran om tilläggsanslag för genomförande av folkomröstning KS/2020:172
10. Extra partistöd KS/2020:228
11. Arvode till röstmottagare KS/2020:171 Kallelse/underrättelse
12. Föreskrifter för genomförande av rådgivande kommunal folkomröstning i Malung-Sälens kommun 2020-05-17 KS/2020:226
13. Föreskrifter om förbud mot eldning utomhus KS/2020:131
2020-03-26 19:54
Arne Söderbäck håller föredrag om vindkraft och visar på de etableringsplaner som planerars under kommande år runt om i kommunen. Arne som är engagerad i föreningen Nej till vindkraft på Ripfjället ser många problem som kan uppkomma vid den stora exploateringen av mark. En folkomröstning den 17 maj är beslutat av Malung-Sälens kommunfullmäktige i ärendet.
2020-03-19 08_28
Bo G Jansson intervjuas efter en föreläsning om FET-Mats och Falukoppargruva. FET-Mats förolyckades i koppargruvan och blev på sin tid en världsnyhet och historien är fortfarande intressant ur många perspektiv. Arrangör var Föreningen Quarnstensgrufvans vänner tillsammans med Folkuniversitetet och Malungs Folkhögskola.
2020-03-09 11:55
Teaterpjäsen är inställd på grund av Coronaviruset. Föreställningen planeras att filmas och kommer att sändas här på TV Malung-Sälen vid senare tillfälle.

Intervju med Helena Lissmatz, regissör och producent av Malung-Sälens kulturskolas teaterpjäs "Först föds man ju" som berättar inför stundande premiär.Vi träffar Helena som jobbar för fullt med rekvisita till pjäsen inför elevernas repetitionerna på Folketspark Orrskogen.
2020-02-26
Våra presentatörer på Tv Malung-Sälen och Dalavision.
2020-02-18 12:20
KF Malung-Sälen beslutade 2020-02-17 att en folkomröstning gällande vindkraftsparken på Ripfjället skall hållas den 17 maj 2020.
2020-02-18 11:49
Kommunfullmäktigesammanträde 2020-02-17 Plats: Folkets park Orrskogen, Malung Tid: 18:30
Ordförande Jörgen Noren (S)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Folkinitiativ KS/2019:598
5. Återredovisning av Barn- och utbildningsnämnden samt Vamas (Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB)
6. Ramar för borgen 2020 - Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (tillägg) KS/2019:679
7. Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) KS/2019:339
8. Pensionspolicy, revidering KS/2019:340
9. Riktlinjer för rehabiliteringsprocessen KS/2019:709
10. Handlingsplan vid kränkande särbehandling KS/2019:710
11. Räddningsregion Bergslagen KS/2020:8
12. E-tjänstesamverkan Dalarna (eDala) KS/2020:11
13. Information gällande barnkonventionen KS/2020:35
14. Avsägelser och val
15. Val av ledamot i kommunstyrelsen KS/2019:731
16. Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden KS/2020:87
17. Val av revisor Finsam Västerdalarna KS/2020:65
18. Motioner, interpellationer och frågor
19. Handlingar för kännedom
20. Granskning av Ekonomisk styrning 2019 KS/2019:704
21. Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige för socialdemokraterna KS/2020:54
22. Investeringsbehov flispanna värmeverket KS/2020:16
23. Tilläggsäskande Svetsaren - färdigställande av lokal för IFO KS/2020:17
24. Tilläggsäskande lokalanpassning Hantverkshuset KS/2020:18
25. Vård- och omsorgscollege KS/2018:502

Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2020-01-28 1 Justerare Utdragsbestyrkande § 18 Folkinitiativ (KS/2019:598) Kommunstyrelsens beslut Valnämnden uppdras att bereda antalet valsedlar, utseende på valsedlar, omröstningslokaler samt svarsalternativen som kommunfullmäktige ska besluta om vid ett eventuellt beslut om folkomröstning kring vindkraftspark Ripfjället.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Malung-Sälens kommun avslår folkinitiativets yrkande om folkomröstning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige om folkomröstning beslutas i beslutspunkt 1
2. Datum för folkomröstningen fastställs enligt valnämndens förslag 2020- 05-17.
3. Omröstningsdistrikt och lokaler fastställs enligt valnämndens förslag.
4. Fråga och svarsalternativ fastställs enligt valnämndens förslag.
5. Röstsedlarnas antal fastställs enligt valnämndens förslag.
6. Röstsedlarnas innehåll och utseende fastställs enligt valnämndens förslag.
7. Förtidsröstning och budröstning ska anordnas i enlighet med valnämndens förslag.
8. Röstsammanräkningen ska vara avslutad senast 2020-05-20. Mikael Östling (M), Kristina Bäckman (M) och Erik Gustafsson (M) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslutspunkt 1. Beskrivning av ärendet Malung-Sälens kommun mottog den 10 oktober 2019 ett folkinitiativ med begäran om en kommunal folkomröstning avseende vindkraft på Ripfjället. Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 § 109 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att bereda ärendet, utreda kostnader samt utreda vilka alternativ som ska ställas mot varandra vid en eventuell folkomröstning. Utredaren har varit i kontakt med valmyndigheten, SKR (Sveriges kommuner och regioner) samt flertalet kommuner som genomfört en folkomröstning under åren 2016-2018. Kommunen har ett stort eget ansvar vid en folkomröstning jämfört med allmänna val. 3 månader innan föreslagen valdag ska samråd med valmyndigheten ske. För att folkinitiativet till folkomröstning inte ska genomföras måste minst 2/3 av de närvarande ledamöterna på kommunfullmäktiges sammanträde avslå folkinitiativet.
2020-02-17 09:23
Intervju med Arne Söderbäck inför omröstning i kommunfullmäktige gällande eventuell folkomröstningen om vindkraftsbygge på Ripfjället. (TV Malung-Sälen sänder direkt på TV och här på webben. Start kl.18.25.)
2020-02-10 11:56
Carina Malmén träffade countrysångaren Dylan Earl på Dansbandsveckan 2018. Dylan kommer till Dalarna och på Broken Dreams i Borlänge 29 feb under sin Sverigeturné 2020.
2020-01-30 21:17
Intervju med Erik Karlsson och Andreas Martinsson i Lännviksrevyn. Vi får också se några klipp från årets succérevy "På dröfft vattn".
2020-01-27 15:51
Föreningen Nej till vindkraft på Ripfjället arrangerade ett seminarium på Malungs Folkhögskola 26 Jan om vindkraftens mörka baksida. DEL2 av 2
2020-01-27 12:58
Föreningen Nej till vindkraft på Ripfjället arrangerade ett seminarium på Malungs Folkhögskola 26 Jan om vindkraftens mörka baksida. DEL1 av 2
2020-01-24 10:16
Föreningen Talö Malungsmål i samarbete med Malungs Folkhögskola

Reportage av Jörgen Danielson JDS Media
(Antal sökresultat: 48)
Senaste tv-sändningen
1.Sommarjobba i Rättviks kommun.
Mia Tull visar oss runt inom vården.

2.Sandins i Grönlandsparken under Svenska dansbandsveckan. Konsert från 2023

3.Dansbandz snack med Lars Bälter som programledare
1.Myrens vårshow 2024 från Våmhus kyrka

2. Minnen från Dansbandsveckan med Sannex.

3. Hampus Kurt Jonsson 70 år med sitt Konsthanverk

4.Musikvideo med Malin Jonsson (Insp 2007)
Sevärt från arkivet
Sändning 2010-07-20
1. Grönlandsparken med Tur-Åke, Sten & Stanley, Anne & Agneta, Divine med flera.
2. Reklam.
3. Göran på Ares skor och "Skosåpan".
4. Perikles på Orrskogen Malung. "Var ska vi sova i natt?".
Sändning 2020-09-14
1. Människan och skogen Del 1. En guidetur med Lars och Anna-Britta Henriksson runt Västra Malungs skogen. Arrangör är Quarnstensgrufvans vänner. Vi får i Del 1 en inledande berättelse hur man levde på skogens möjligheter förr i tiden.

2.Reklam


3. Vi firar TV Malung-Sälen 25 år
med gamla godingar genom åren DEL 1. Musik från TV studion och Stand up med Martin LJUNG 1996.

4. Nyheter från EU Parl-TV


5. Senaste från REDBULL-TV
Sändning 2009-09-14
1. Malung år 2000. Nostalgisk tillbakablick vad som hände i Malung år 2000. Från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. (65 min.)
2. Reklam.
3. Biotrailers.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2024 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.