Artikelarkivet
Här arkiverar vi alla våra gamla artiklar.
Artiklar år 2021:
2021-12-30 19:31
Svenska Dansbandsveckan i Malung Live från studion 2021-12-29. Intervju med sångerskan Maria Person i Blender som vi också får höra i en inspelning tillsammans med sitt band från Grönlandsparken. Konferencier Lars Bälter som informerar inför Svenska Dansbandsveckan 2022
2021-12-20 20:21
Vi önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År med filmen Märta och Berta på Solsemester (Julen 2016)
2021-12-13 22:30
Kommunfullmäktige sammanträde 2021-12-13 Plats: Folkets park Orrskogen, Malung Tid: 18:30
Sammanträdet sänds även live via webben på www.tvmalung-salen.se och TV-kanalen TV-Malung-Sälen

Ordförande Jörgen Noren (S)
Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Motioner, interpellationer och frågor
5. Återredovisning av valnämnden samt räddningsnämnden
6. Handlingsprogram med Riskanalys för skydd mot olyckor, gäller från 2022 KS/2021:707
7. Avfallstaxa 2022 KS/2021:668
8. Vatten-och avloppstaxa 2022 KS/2021:669
9. Föreskrifter om avfallshantering KS/2021:638
10. Taxa inom miljö, hälso-, strålskydd, alkohol och livsmedelsområdet 2022 KS/2021:673
11. Personalbehovsanmälan gällande tjänst som kurator inom den centrala elevhälsan utökning 25 % KS/2021:658
12. Valdistrikt till valet 2022 KS/2021:674
13. Investeringsbehov grävmaskin 2022 KS/2021:572
14. Svar socialnämndens begäran om tilläggsanslag 2021 KS/2021:628
15. Tilläggsanslag socialnämnden 2021 (Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer) KS/2021:648
16. Samlingsdokument för taxor inom Kultur-och fritidsnämnden KS/2021:653
17. Reviderad riktlinjer för kommunala föreningsbidrag KS/2021:536
18. Inrättande av två nya tjänster inom öppenvården IFO KS/2021:721
19. Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa KS/2021:717
20. Revidering av arbetsmiljödelegation KS/2021:666
21. Sammanträdesplan 2022 KS/2021:643
22. Avsägelser och val
23. Avsägelser politiska uppdrag i kommunfullmäktige ocn valnämnden ME (LPO) KS/2021:683
24. Uppsägning uppdrag nämndeman Mora Tingsrätt KS/2021:726
25. Handlingar för kännedom KS/2021:442, KS/2021:625, KS/2021:678
2021-11-01 15:37
Välkommen till boksläpp av 2021 års Skinnarebygd på Malungs hembygdsgård
Öppet kl.14.00-17.00. Träffa och lyssna på våra författare som skrivit i boken.
Kajas Café är öppet och ni kan ta del av Malungs IFs 100 års utställning.
2021-10-25 23:59
Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde 2021-10-25 Plats: Folkets park Orrskogen, Malung Tid: 18:30

Ordförande Jörgen Norén (S)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Information från Inlandskommunernas ekonomiska förening, IEF
5. Information från barn- och utbildningsnämnden
6. Återredovisning av Malungs Elverk AB, Malungshem AB samt MalungSälens Turism AB
7. Delårsrapport med delårsbokslut 2021 KS/2021:512
8. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2021-08-31 KS/2021:614
9. Skattesats 2022 KS/2021:437
10. Ramar för lån 2022 KS/2021:438
11. Ramar för borgen 2022 KS/2021:439 Kallelse/underrättelse
12. Investeringsbehov bredbandsanslutningäldreboenden KS/2021:413
13. Begäran om tilläggsanslag BUNVuxenutbildningen KS/2021:521
14. Partistöd 2022 KS/2021:255
15. Bildande av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten inom Detaljplan för Rörbäcksnäs 12:6 samt del av Rörbäcksnäs 26:5 KS/2019:581
16. Avsägelser och val
17. Motioner, interpellationer och frågor
18. Motion angående Dags för persontrafik på Västerdalsbanan, Vänsterpartiet (V) KS/2021:580
19. Handlingar för kännedom KS/2019:362, KS/2021:182, KS/2021:538, KS/2021:539

https://malung-salen.se/download/18.206aa9b117c749684271acf8/1634554864520/KF%202021-10-25.pdf
2021-10-02
Quarstensgrufvanns vänner presenterar på Folketspark Orrskogen en föreläsning med Kristina Ekero Eriksson som är aktuell med en ny bok Vikingarnas vagga.
Torsdag 7 OKTOBER KL.18.30
Välkomna till en spännande föreläsning!
2021-09-27 11:25
Kommunfullmäktige sammanträde 2021-09-27 Plats: Folkets park Orrskogen, Malung Tid: 18:30
Ordförande Jörgen Noren (S)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Återredovisning av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden samt Vatten- och avfall i Malung-Sälen AB
5. Strategi för Malung-Sälens kommuns skogsinnehav KS/2021:377
6. Utredning av ny simhall KS/2020:41
7. Försäljning av bostadsrätt, lägenhet nr 4 i BRF Fjällblick 2 KS/2021:440
8. Tilläggsanslag barn- och utbildningsnämnden 2021 (Skolmiljarden) KS/2021:145
9. Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB KS/2021:397
10. Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) Årsredovisning med avslutande årsbokslut 2021 KS/2021:442
11. Förvärv av fastighet Östra Sälen 6:2 KS/2021:510 Kallelse/underrättelse
12. Förvärv av fastighet Passaren 9 KS/2021:511
13. Avsägelser och val
14. Val av ny styrelseledamot i Stiftelsen Mill Märtas minne mandatperioden 2019-2022 KS/2021:460
15. Motioner, interpellationer och frågor
16. Motion angående kommunalt Lantmäteri, Moderaterna (M) KS/2021:334
17. Interpellation från Landsbygdspartiet oberoende (LPO) gällande skolan KS/2021:487
18. Handlingar för kännedom KS/2021:414,
2021-09-03
Reportage med Malungs IF och Malungs hembygdsförenings gemensamma utställning i det nya museum som invigs nu på Söndag 5 sept kl. 14.00.
Malungs IF som firar 100 år (1920-2020) visar en fin utställning och hembygdsföreningen inviger Kotthuset med en utställning om Malungs historia.
2021-08-11 08:42
Vi träffar medlemmar i Dire Straits tribute band inför deras premiärspelning på Orrskogen 28 Aug.
2021-08-10 14:16
Välkommen till återinvigningen av Skvaltkvarnarna vid Örarbäcken i Jägra Lördagen 21 augusti kl. 14.00.
2021-07-28 09:59
Det var 100 år sedan riksspelmannen Wille Toors föddes. Nu blir det minneskonsert i Kyrkan och jubileumskonsert på Malungs hembygdsgård 7 Augusti. I kyrkan spelar musiker från Dalasinfoniettan kl.18.00 efter den kommer det att hållas en jubileumskonsert på Malungs hembygdsgård mellan 19.00-ca 23.30 med musiker från hela Dalarna.
Malungs hembygdsförening har öppet sitt Café och visar film med Wille Toors och Quarnstensgrufvans vänner har utställning i Kotthuset. Välkomna till en afton i Wille Toors anda!
Begränsat antal biljetter. Biljetter köpes via www.folkmusikenshus.se. Överblivna biljetter kan köpas på plats.
2021-06-22 20:45
Midsommarminnen berättas av Bente Mellquist Danielson från Malungs hembygdsförening. Vi får också minnas tillbaka på 2019 års midsommar med musik dans och folkfest.
2021-06-21 22:00
Kommunfullmäktige sammanträde 2021-06-21 Plats: Folkets park Orrskogen, Malung Tid: 18:30
Ordförande Jörgen Noren (S)

Föredragningslista
Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Deltagande på distans
4. Val av justerare
5. Återredovisning socialnämnden samt kommunstyrelsen
6. Finansiella mål 2021 - förändring av målnivå KS/2021:307
7. Verksamhetsplan och Budget 2022- 2025 KS/2021:12
8. Investeringsbehov fjärrvärmekulvert Hantverksgatan (Imex)-Malungs Elverk KS/2021:299
9. Investeringsbehov larmsystem Skålmogården och Bompabacken KS/2021:301
10. Investeringsbehov för anpassning del av industrihus 1 till verksamheterna Dagcenter, Buskgården och Träffen KS/2021:352
11. Tilläggsanslag kultur- och fritidsnämnden (högre hyra kulturskolan) KS/2021:349 Kallelse/underrättelse
12. Årsredovisning 2020 Finsam Västerdalarna med revisionsberättelse och revisionsrapporter KS/2021:277
13. Fråga om att fatta beslut om vistelseförbud på grund av risk för trängsel på vissa platser i MalungSälens kommun KS/2021:309
14. Avgifter inom Dalabiblioteken KS/2021:257
15. Policy om tillgänglighet, bemötande och telefoni (telefonpolicy) KS/2020:550
16. Internkontrollreglemente KS/2021:289
17. Personalbehovsanmälan GISingenjör KS/2021:292
18. Personalbehovsanmälan gällande tjänst som grundskollärare Sälens RO KS/2021:371
19. Personalbehovsanmälan gällande tjänst som grundskollärare Sälens RO KS/2021:372
20. Bildande av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten i området nordöst om Kvickertjärn i Sörsjön KS/2021:224
21. Avsägelser och val
22. Avsägelse politiska uppdrag Miljöoch stadsbyggnadsnämnden, Socialnämnden, Kommunfullmäktige och Turistbolaget (B L-S) KS/2021:317
23. Val av ersättare i miljö- och stadsbyggnadsnämnden KS/2021:357
24. Val av ersättare i socialnämnden KS/2021:358
25. Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden KS/2021:359
26. Val av ersättare i Malung-Sälen Turism AB (Turistbolaget) KS/2021:360
27. Motioner, interpellationer och frågor
28. Motion angående kommunalt Lantmäteri, Moderaterna (M) KS/2021:334
29. Motion om att införa 6-h arbetsdag, Vänsterpartiet (V) KS/2021:368
30. Motion angående dialog mellan kommunen och de fackliga organisationerna, Vänsterpartiet (V) KS/2021:369
31. Motion angående personalens välbefinnande i äldreomsorgen, Vänsterpartiet (V) KS/2021:370
32. Motion om avgifter utskänkningstillstånd (M) KS/2021:106
33. Handlingar för kännedom
2021-06-16 09:30
Inspelning av Dire Straits tribute band. Repetition inför deras kommande event. Låten vi får höra med bandet är Lady writer från en av Dire Straits tidiga hits.
Medlemmarna i bandet är Ulf Björlin / sång och gitarr, Kristoffer Sundberg / leed gitarr, Mats Bender / Keyboard, Niclas Fehrm / trummor, och Tomas Munters på bas.
2021-06-06 11:00
Välkommen att fira nationaldagen tillsammans med hembygdsföreningarna i Malung-Sälens kommun! Se inslag, intervjuer, musik och tal från olika hörn av vår vackra kommun. Arrangörer: Tyngsjö Bygdegårdsförening, Malungs hembygdsförening, Lima hembygdsförening, Transtrands hembygdsförening, Rörbäcksnäs hembygdsförening tillsammans med Malung-Sälens kommun. Inspelning från 210606

Medverkande: Musik från Malungs hembygdsgård med Sofie Jonsson & John Mitchell och Högtidstal av Ulrika Lissmyr, Mattias Thuresson visar oss runt på Lima hembygdsgård, Lars Moberg har träffat två profiler från Rörbäcksnäs hembygdsgård Mattias Pettersson och Ruben Skogmo, Barbro Samuelsson tillsammans med Ingemar Tors och Bitte Antonsson berättar om Gustav Vasa 500 år från Transtrands hembygdsgård sedan träffar vi också Mats Cargård i Tyngsjö bystugeförening.
Filmen är producerad av Jörgen Danielson och från Malung-Sälens kommun har Lucas Stark varit med i samarbetet.
2021-05-26 08:14
Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde 2021-05-24
Plats: Folkets park Orrskogen, Malung
Observera att sammanträdet genomförs digitalt.
Ordförande Jörgen Noren (S)
Föredragningslista Ärende Beteckning KS/2021:27 KS/2021:225 KS/2017:183 KS/2021:193 KS/2021:224 KS/2021:228

1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Återredovisning kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden
5. Utomhusbadet Bullsjön
6. Samverkan gällande vuxen utbildningen, VUX-DALARNA
7. Detaljplan för Östra Rönningen
8. Bildande av verksamhetsområde för dricksvatten i området Prinsgårdarna, vid Sälfjällstorget
9. Bildande av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten i området nordöst om Kvickertjärn i Sörsjön
10. Uppdatering av VA-planens utbyggnadsplan
11. Avsägelser och val
12. Val av arvodes- och organisationskommitté KS/2021:312
13. Val av ordinarie ledamot i barnoch utbildningsnämnden
/2021:313
14. Val av ersättare i kommunstyrelsen KS/2021:314
15. Val av ersättare i kultur och fritidsnämnden KS/2021:248
16. Val av ersättare Malungs Elverk KS/2021:315
17. Val av ersättare Malungshem KS/2021:316
18. Motioner, interpellationer och frågor
19. Handlingar för kännedom KS/2021:24

https://malung-salen.se/download/18.5f70d1a31794516d94acf1f8/1620991520210/KF%202021-05-24.pdf
2021-05-14 10:23
Vi gratulerar Gunvor Fritzon som fyllt 90 år. Vi träffar henne hemma i sin lägenhet i Äppelbo. Gunvor känd som en av 60 talets duktiga skidåkerska och mamma till Anna-Lena Fritzon som också hon nådde fina framgångar i skidspåren. Gunvor är också aktuell i Malungs IFs 100 åriga historia som speglas i boken Skinnarebygd 2020 och filmen om Malungs Idrottsförening.
2021-04-27 10:09
Idrottspriset för i år tilldelas Skidskytten Johanna Skottheim från Lima Skyttegille för sina fina och framgångsrika tävlingar under året. Ett välförtjänt pris som Kulturnämndens ordförande Åsa Hedlöf delade ut under Malung-Sälens fullmäktige.
2021-04-26 15:45
Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde 2021-04-26 Plats: Folkets park Orrskogen, Malung Tid: 18:30
På grund av rådande pandemi uppmanar vi åhörare att följa sammanträdet live via webben på www.tvmalung-salen.se
Ordförande Jörgen Noren (S)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Utdelning av idrottspriset
5. Årsrapport fjärrvärme 2020 KS/2021:141
6. Årsredovisning 2020 MalungSälens kommun KS/2021:129
7. Revisionsberättelse för år 2020 Malung-Sälens kommun KS/2021:232
8. Ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredning KS/2021:194
9. Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) Årsredovisning 2020 KS/2021:131
10. Revisionsberättelse och revisionsrapport för år 2020 Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) KS/2021:179
11. Ansvarsfrihet för Västerdalarnas utbildningsförbund verksamhetsåret 2020 KS/2021:195
12. Tilläggsanslag barn- och utbildningsnämnden 2021 (Skolmiljarden) KS/2021:145
13. Räddningsnämndens begäran om tilläggsanslag KS/2021:138
14. Investeringsbegäran centralarkiv och lokalhistoriskt arkiv KS/2021:81
15. Taxa för arealavgift jakträttsupplåtelser 2021 KS/2021:28
16. Taxa rörande avgifter för kopior av allmänna handlingar samt kopiering KS/2021:134
17. Yttrande gällande föreläggandeÖverklagan Malung-Sälens kommunfullmäktige 2021-01-25 KS/2021:83, KS/2021:84, KS/2021:85
18. Arvodes- och organisationskommitté inför valet 2022 KS/2021:164
19. Riskanalys över händelser som kan föranleda räddningsinsatser i Malung-Sälens kommun KS/2020:684
20. Detaljplan för handel vid Färdsjövägen i Lindvallen. KS/2015:259
21. Bildande av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten KS/2021:183
22. Aktiekapital Vamas KS/2021:101
23. Ägardirektiv Malungs Elverk och dotterbolag KS/2021:192
24. Ägardirektiv Malungshem AB KS/2020:423
25. Bolagsordning Malungshem AB KS/2020:424
26. Avsägelser och val
27. Avsägelse av politiskt uppdrag i Barn-och Utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen EH KS/2020:755 Kallelse/underrättelse Sida 2021-04-08 3 Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se Ärende Beteckning
28. Avsägelse politiskt uppdrag ersättare i Malungshem AB KS/2021:100
29. Val av revisor ersättare Intresseföreningen Västerdalsbanan KS/2021:103
30. Val av revisor ersättare VAMAS KS/2021:104
31. Val av revisor ersättare Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB KS/2021:105
32. Motioner, interpellationer och frågor
33. Motion om avgifter utskänkningstillstånd (M) KS/2021:106
34. Handlingar för kännedo
2021-02-12 18:40
Dunder och Snus från en inspelning 2007 i Studio Grönland. Se hela reportaget på TV Malung-Sälen 210125. Lyssna också på Spotify på deras album Svarta Ballader. Inspelning från JDS Studio 1998.
2021-01-26 08:40
Kommunfullmäktige sammanträde 2021-01-25
Plats: Idrottshallen i Sälen Tid: 15:00
På grund av rådande pandemi uppmanar vi åhörare att följa sammanträdet live via webben på www.tvmalung-salen.se
Ordförande Jörgen Noren (S)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Ställningstagande vindkraftpark Ripfjället KS/2020:586
5. Detaljplan för ny polisstation i Sälen. KS/2019:362
6. Investeringsbehov Jannesgården KS/2020:765
7. Val av revisor KS/2020:741
2021-01-13 14:54
Karin Tenggren på fiol med The BOOSTERS som spelar Irlänsk folkmusik. En låt från Boosters konsert på Malung-Sälens kommunfest 2015. Medmusikanter Fredrik Börjesson, Kent Olsson, Anders Gunnarsson och Anders Westerlund.
Se hela konserten nu på TV Malung-Sälen.
(Antal sökresultat: 24)
Senaste tv-sändningen

1.Skinnarspelet 40 år Jubileumsfilm från 2007

2.Dansbandz snack
Åsa Hedlöf presenterar nomineringarna till Guldklaven 2024
1.Sommarjobba i Rättviks kommun.
Mia Tull visar oss runt inom vården.

2.Sandins i Grönlandsparken under Svenska dansbandsveckan. Konsert från 2023

3.Dansbandz snack med Lars Bälter som programledare
Sevärt från arkivet
Sändning 2010-07-20
1. Grönlandsparken med Tur-Åke, Sten & Stanley, Anne & Agneta, Divine med flera.
2. Reklam.
3. Göran på Ares skor och "Skosåpan".
4. Perikles på Orrskogen Malung. "Var ska vi sova i natt?".
Sändning 2020-09-14
1. Människan och skogen Del 1. En guidetur med Lars och Anna-Britta Henriksson runt Västra Malungs skogen. Arrangör är Quarnstensgrufvans vänner. Vi får i Del 1 en inledande berättelse hur man levde på skogens möjligheter förr i tiden.

2.Reklam


3. Vi firar TV Malung-Sälen 25 år
med gamla godingar genom åren DEL 1. Musik från TV studion och Stand up med Martin LJUNG 1996.

4. Nyheter från EU Parl-TV


5. Senaste från REDBULL-TV
Sändning 2009-09-14
1. Malung år 2000. Nostalgisk tillbakablick vad som hände i Malung år 2000. Från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. (65 min.)
2. Reklam.
3. Biotrailers.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2024 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.