Artikelarkivet
Här arkiverar vi alla våra gamla artiklar.
Artikel id: 481
2021-04-26 15:45
Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde 2021-04-26 Plats: Folkets park Orrskogen, Malung Tid: 18:30
På grund av rådande pandemi uppmanar vi åhörare att följa sammanträdet live via webben på www.tvmalung-salen.se
Ordförande Jörgen Noren (S)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Utdelning av idrottspriset
5. Årsrapport fjärrvärme 2020 KS/2021:141
6. Årsredovisning 2020 MalungSälens kommun KS/2021:129
7. Revisionsberättelse för år 2020 Malung-Sälens kommun KS/2021:232
8. Ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredning KS/2021:194
9. Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) Årsredovisning 2020 KS/2021:131
10. Revisionsberättelse och revisionsrapport för år 2020 Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) KS/2021:179
11. Ansvarsfrihet för Västerdalarnas utbildningsförbund verksamhetsåret 2020 KS/2021:195
12. Tilläggsanslag barn- och utbildningsnämnden 2021 (Skolmiljarden) KS/2021:145
13. Räddningsnämndens begäran om tilläggsanslag KS/2021:138
14. Investeringsbegäran centralarkiv och lokalhistoriskt arkiv KS/2021:81
15. Taxa för arealavgift jakträttsupplåtelser 2021 KS/2021:28
16. Taxa rörande avgifter för kopior av allmänna handlingar samt kopiering KS/2021:134
17. Yttrande gällande föreläggandeÖverklagan Malung-Sälens kommunfullmäktige 2021-01-25 KS/2021:83, KS/2021:84, KS/2021:85
18. Arvodes- och organisationskommitté inför valet 2022 KS/2021:164
19. Riskanalys över händelser som kan föranleda räddningsinsatser i Malung-Sälens kommun KS/2020:684
20. Detaljplan för handel vid Färdsjövägen i Lindvallen. KS/2015:259
21. Bildande av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten KS/2021:183
22. Aktiekapital Vamas KS/2021:101
23. Ägardirektiv Malungs Elverk och dotterbolag KS/2021:192
24. Ägardirektiv Malungshem AB KS/2020:423
25. Bolagsordning Malungshem AB KS/2020:424
26. Avsägelser och val
27. Avsägelse av politiskt uppdrag i Barn-och Utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen EH KS/2020:755 Kallelse/underrättelse Sida 2021-04-08 3 Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se Ärende Beteckning
28. Avsägelse politiskt uppdrag ersättare i Malungshem AB KS/2021:100
29. Val av revisor ersättare Intresseföreningen Västerdalsbanan KS/2021:103
30. Val av revisor ersättare VAMAS KS/2021:104
31. Val av revisor ersättare Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB KS/2021:105
32. Motioner, interpellationer och frågor
33. Motion om avgifter utskänkningstillstånd (M) KS/2021:106
34. Handlingar för kännedo
Senaste tv-sändningen
Invigning av nya rullskidskyttebanan i Lima
Vi får se invigningen i sin helhet. Programledare Bo Johansson med bland andra Skidskyttarna Johanna Skottheim och Sebastian Samuelsson medverkande. Musik med Millans Combo som spelar för publiken.
1.Företagsmässan Orrskogen i Malung 2022 6-7 Maj. Reportage med intervjuer och bilder från mässan.

2. Reportage inför Funkerz Rockfestival på Malungs Folkhögskola.

3. Senaste från REDBULL-TV

4. Nyheter från EU-parl TV
Sevärt från arkivet
Sändning 2015-06-22
Bild från Hånäset
1. Midsommar i Malung med musik och intervjuer från Skinnarspelet och Malung Hembygdsgård. (Sammandrag av veckans ”Kvart Över Åtta” program)
2. Reklam
3. FILMTRAILERS.
4. Nyheter /Intervjuer och Magasin från EU-parlamentet. TV Malung-Sälen i samarbete med Euparl-TV.
5. Hånäset under 100 år. Brita Karlsson berättar. (Inspelad 2011)
Sändning 2016-02-22
Bild Lima Järnvägsstation
1. Reportage från Skinnarloppet 2016. Det näst största skidloppet i Sverige efter Vasaloppet. Intervjuer och bilder från årets lopp i Malung.
2. Intervju med gymnasierektorn på MSG Christer Öjdeby som berättar om skolans nya planer.
3. REKLAM.
4. Järvägar också...Gösta Lissola 94 år berättar. Gösta föddes i Lima socken och hade åtta syskon. Han berättar om sin uppväxt och sitt arbete inom bland annat Järnvägen.Han var också med och bildade Hundfjällets Linbane ab i Sälen. En intressant människa med många järn i elden.Här är hela berättelsen.(DEL 1, DEL 2 och DEL 3.)
5. Filmtrailers.
6. REKLAM.
7. Nyheter från EU-parl TV.
Sändning 2016-04-18
1. Skidåkerskan Stina Nilsson får årets idrottspris i Malung-Sälens kommun. Stina Nilsson hyllas av Malungsfolket på Wille Toors torget. Stina som bland annat vunnit 3 världscupsegrar under skidsäsongen, fick emottaga Malung-Sälens idrottspris av Fullmäktigeordförande Bitte Lindberg Ås. Johan Eriksson sjöng sin låt "Silver Stina" med ny Guldtext och Stinas fanklubb uppvaktade henne också med stort jubel från publiken.
2. Reklam
3. The only one for me Text & Musik Kristoffer Sundberg Sång,Gitarr och Bas / Kristoffer Sundberg Körsång Johan Eriksson Trummor / Fredrik Nordqvist I filmen medverkade Kristoffer Sundberg, Tracy Hoffman och Åsa Jansson Inspelad av Jörgen Danielson. Sponsrad av Studieförbundet BILDA JDS Media 1999
4. Filmtrailers
5. Filmen om U16 laget 2015-2016 Malungs IF/ hockey. Reportage från årets hockeysäsong med ungdomslaget från Malung. Vi träffar spelarna och deras ledare. Ett unikt lag för den lilla klubben med fina framgångar.
6. Nyheter från EU-parl TV.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2022 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.