Artikelarkivet
Här arkiverar vi alla våra gamla artiklar.
Artikel id: 429
2020-02-18 11:49
Kommunfullmäktigesammanträde 2020-02-17 Plats: Folkets park Orrskogen, Malung Tid: 18:30
Ordförande Jörgen Noren (S)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Folkinitiativ KS/2019:598
5. Återredovisning av Barn- och utbildningsnämnden samt Vamas (Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB)
6. Ramar för borgen 2020 - Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (tillägg) KS/2019:679
7. Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) KS/2019:339
8. Pensionspolicy, revidering KS/2019:340
9. Riktlinjer för rehabiliteringsprocessen KS/2019:709
10. Handlingsplan vid kränkande särbehandling KS/2019:710
11. Räddningsregion Bergslagen KS/2020:8
12. E-tjänstesamverkan Dalarna (eDala) KS/2020:11
13. Information gällande barnkonventionen KS/2020:35
14. Avsägelser och val
15. Val av ledamot i kommunstyrelsen KS/2019:731
16. Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden KS/2020:87
17. Val av revisor Finsam Västerdalarna KS/2020:65
18. Motioner, interpellationer och frågor
19. Handlingar för kännedom
20. Granskning av Ekonomisk styrning 2019 KS/2019:704
21. Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige för socialdemokraterna KS/2020:54
22. Investeringsbehov flispanna värmeverket KS/2020:16
23. Tilläggsäskande Svetsaren - färdigställande av lokal för IFO KS/2020:17
24. Tilläggsäskande lokalanpassning Hantverkshuset KS/2020:18
25. Vård- och omsorgscollege KS/2018:502

Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2020-01-28 1 Justerare Utdragsbestyrkande § 18 Folkinitiativ (KS/2019:598) Kommunstyrelsens beslut Valnämnden uppdras att bereda antalet valsedlar, utseende på valsedlar, omröstningslokaler samt svarsalternativen som kommunfullmäktige ska besluta om vid ett eventuellt beslut om folkomröstning kring vindkraftspark Ripfjället.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Malung-Sälens kommun avslår folkinitiativets yrkande om folkomröstning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige om folkomröstning beslutas i beslutspunkt 1
2. Datum för folkomröstningen fastställs enligt valnämndens förslag 2020- 05-17.
3. Omröstningsdistrikt och lokaler fastställs enligt valnämndens förslag.
4. Fråga och svarsalternativ fastställs enligt valnämndens förslag.
5. Röstsedlarnas antal fastställs enligt valnämndens förslag.
6. Röstsedlarnas innehåll och utseende fastställs enligt valnämndens förslag.
7. Förtidsröstning och budröstning ska anordnas i enlighet med valnämndens förslag.
8. Röstsammanräkningen ska vara avslutad senast 2020-05-20. Mikael Östling (M), Kristina Bäckman (M) och Erik Gustafsson (M) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslutspunkt 1. Beskrivning av ärendet Malung-Sälens kommun mottog den 10 oktober 2019 ett folkinitiativ med begäran om en kommunal folkomröstning avseende vindkraft på Ripfjället. Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 § 109 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att bereda ärendet, utreda kostnader samt utreda vilka alternativ som ska ställas mot varandra vid en eventuell folkomröstning. Utredaren har varit i kontakt med valmyndigheten, SKR (Sveriges kommuner och regioner) samt flertalet kommuner som genomfört en folkomröstning under åren 2016-2018. Kommunen har ett stort eget ansvar vid en folkomröstning jämfört med allmänna val. 3 månader innan föreslagen valdag ska samråd med valmyndigheten ske. För att folkinitiativet till folkomröstning inte ska genomföras måste minst 2/3 av de närvarande ledamöterna på kommunfullmäktiges sammanträde avslå folkinitiativet.
Senaste tv-sändningen
SM 1957 på Skidor i Malung. Inspelning av Lassar Stig Eriksson. Lima IF och Malungs IF arrangerade Svenska mästerskapen på skidor i Hole. Skidlegenden Sixten Jernberg från Lima IF var i sin bästa form.
Järnvägen Brintbodarna-Malung 1892-1934.
Inspelning från 1997 med Ivar Göransson som följeslagare. Inspelad 1997 och reviderad 2021 av Jörgen Danielson
Sevärt från arkivet
Sändning 2015-06-22
Bild från Hånäset
1. Midsommar i Malung med musik och intervjuer från Skinnarspelet och Malung Hembygdsgård. (Sammandrag av veckans ”Kvart Över Åtta” program)
2. Reklam
3. FILMTRAILERS.
4. Nyheter /Intervjuer och Magasin från EU-parlamentet. TV Malung-Sälen i samarbete med Euparl-TV.
5. Hånäset under 100 år. Brita Karlsson berättar. (Inspelad 2011)
Sändning 2016-02-22
Bild Lima Järnvägsstation
1. Reportage från Skinnarloppet 2016. Det näst största skidloppet i Sverige efter Vasaloppet. Intervjuer och bilder från årets lopp i Malung.
2. Intervju med gymnasierektorn på MSG Christer Öjdeby som berättar om skolans nya planer.
3. REKLAM.
4. Järvägar också...Gösta Lissola 94 år berättar. Gösta föddes i Lima socken och hade åtta syskon. Han berättar om sin uppväxt och sitt arbete inom bland annat Järnvägen.Han var också med och bildade Hundfjällets Linbane ab i Sälen. En intressant människa med många järn i elden.Här är hela berättelsen.(DEL 1, DEL 2 och DEL 3.)
5. Filmtrailers.
6. REKLAM.
7. Nyheter från EU-parl TV.
Sändning 2016-04-18
1. Skidåkerskan Stina Nilsson får årets idrottspris i Malung-Sälens kommun. Stina Nilsson hyllas av Malungsfolket på Wille Toors torget. Stina som bland annat vunnit 3 världscupsegrar under skidsäsongen, fick emottaga Malung-Sälens idrottspris av Fullmäktigeordförande Bitte Lindberg Ås. Johan Eriksson sjöng sin låt "Silver Stina" med ny Guldtext och Stinas fanklubb uppvaktade henne också med stort jubel från publiken.
2. Reklam
3. The only one for me Text & Musik Kristoffer Sundberg Sång,Gitarr och Bas / Kristoffer Sundberg Körsång Johan Eriksson Trummor / Fredrik Nordqvist I filmen medverkade Kristoffer Sundberg, Tracy Hoffman och Åsa Jansson Inspelad av Jörgen Danielson. Sponsrad av Studieförbundet BILDA JDS Media 1999
4. Filmtrailers
5. Filmen om U16 laget 2015-2016 Malungs IF/ hockey. Reportage från årets hockeysäsong med ungdomslaget från Malung. Vi träffar spelarna och deras ledare. Ett unikt lag för den lilla klubben med fina framgångar.
6. Nyheter från EU-parl TV.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2021 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.