Artikelarkivet
Här arkiverar vi alla våra gamla artiklar.
Artikel id: 598
2024-07-02 10:30
Folkets park Orrskogen, Malung
Ordförande Håkan Söderman (M)
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
5. Återredovisning Socialnämnden och Räddningsnämnden KS/2024:5
6. Årsplan med budget 2025-2028 KS/2024:65
7. Socialnämndens äskande om tilläggsanslag för inhyrd personal samt placeringar barn och unga år 2024 KS/2024:410
8. Budget 2024 - förändring av budgeterad nivå för finansiella intäkter KS/2024:448
9. Brottsförebyggande arbete i Malung-Sälens kommun, lägesbild KS/2024:422
10. Överlåtelse av fastighet, MalungSälens ridklubb KS/2023:779
11. Lokalförsörjningsstrategi och plan för kommunövergripande lokalbehov KS/2024:346 Kallelse/underrättelse
12. Primärt samverkansavtal DalaWux KS/2024:384
13. Avslut tidigare styrdokument - Bredbandsstrategi KS/2013:118
14. Revidering av Bolagsordning för Malung-Sälen Turism AB KS/2023:793
15. Avsägelser och val
16. Avsägelse av uppdrag som förtroendevald revisor JK KS/2024:496
17. Val av revisor KS/2024:497
18. Svar på motioner, interpellationer och frågor
19. Motion Utred nyttan (L) KS/2023:598
20. Motion- Effektivt nyttjande av lokalerna i Yttermalungs skola (SD) KS/2023:642
21. Motion Liberalerna För en livskraftig opposition i Malung-Sälen KS/2024:234
22. Motion Liberalerna Förbättra möjligheten att utöva seriös demokrati - kommunfullmäktige på dagtid KS/2024:237
23. Handlingar för kännedom KS/2024:402
Senaste tv-sändningen

1.Skinnarspelet 40 år Jubileumsfilm från 2007

2.Dansbandz snack
Åsa Hedlöf presenterar nomineringarna till Guldklaven 2024
1.Sommarjobba i Rättviks kommun.
Mia Tull visar oss runt inom vården.

2.Sandins i Grönlandsparken under Svenska dansbandsveckan. Konsert från 2023

3.Dansbandz snack med Lars Bälter som programledare
Sevärt från arkivet
Sändning 2010-07-20
1. Grönlandsparken med Tur-Åke, Sten & Stanley, Anne & Agneta, Divine med flera.
2. Reklam.
3. Göran på Ares skor och "Skosåpan".
4. Perikles på Orrskogen Malung. "Var ska vi sova i natt?".
Sändning 2020-09-14
1. Människan och skogen Del 1. En guidetur med Lars och Anna-Britta Henriksson runt Västra Malungs skogen. Arrangör är Quarnstensgrufvans vänner. Vi får i Del 1 en inledande berättelse hur man levde på skogens möjligheter förr i tiden.

2.Reklam


3. Vi firar TV Malung-Sälen 25 år
med gamla godingar genom åren DEL 1. Musik från TV studion och Stand up med Martin LJUNG 1996.

4. Nyheter från EU Parl-TV


5. Senaste från REDBULL-TV
Sändning 2009-09-14
1. Malung år 2000. Nostalgisk tillbakablick vad som hände i Malung år 2000. Från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. (65 min.)
2. Reklam.
3. Biotrailers.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2024 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.