Artikelarkivet
Här arkiverar vi alla våra gamla artiklar.
Artikel id: 596
2024-05-28
Folkets park Orrskogen, Malung
Ordförande Håkan Söderman (M)
Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor KS/2024:329
5. Återredovisning från MalungSälens Elverk AB KS/2024:5
6. Nämndernas årsberättelser 2023 KS/2024:186
7. Kommunstyrelsens årsberättelse 2023 KS/2024:300
8. Årsrapport fjärrvärme 2023 KS/2024:288
9. Årsredovisning 2023 MalungSälens kommun KS/2024:302
10. Revisionsberättelse för år 2023 Malung- Sälens kommun KS/2024:402
11. Årsredovisning 2023 MalungSälens Elverk AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2024:357
12. Årsredovisning 2023 MalungSälens Elnät AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2024:358
13. Årsredovisning 2023 MalungSälens Fibernät AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2024:359
14. Årsredovisning 2023 MalungSälens Företagshälsa AB inkl revisionsberättelse KS/2024:360
15. Årsredovisning 2023 Malung-Sälen Energi AB KS/2024:380
16. Årsredovisning 2023 Malungshem AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2024:361
17. Årsredovisning 2023 Sälen Centrum HB inkl revisionsberättelse KS/2024:362
18. Årsredovisning 2023 Malung-Sälen Turism AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2024:363
19. Årsredovisning 2023 Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2024:364
20. Årsredovisning 2023 Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2024:365
21. Årsredovisning 2023 Ärnäshedens Fastighets AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2024:366
22. Årsredovisning 2023 Gustols AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2024:367
23. Årsredovisning 2023 Finsam Västerdalarna med revisionsberättelse och revisionsrapporter KS/2024:368
24. Årsredovisning 2023 Kommunassurans Försäkring AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2024:369
25. Ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar 2023 KS/2024:321
26. Ansvarsfrihet för Finsam Västerdalarna KS/2024:368
27. Kultur- och fritidsnämnden äskande om tilläggsanslag 285 000 kronor (2024) KS/2024:334
28. Investering för etablering av moduler etapp 2 på Blomsterbäcksskolan KS/2024:331 29. Investering fjärrvärmekulvert till Passaren 9 och före detta Tingshuset KS/2024:335
30. Tekniska justeringar driftramar 2024 - omfördelning från valnämnden och kommunchef till kommunstyrelsen KS/2024:308
31. Centrala elevhälsan KS/2024:352
32. Strategisk plan för äldreomsorgen 2024-2027 KS/2024:283
33. Kommunal Serviceplan för MalungSälens kommun KS/2021:711
34. Avsägelser och val
35. Avsägelse av politiskt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige (L) JH KS/2024:372
36. Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i valnämnden CNE (S) KS/2024:397
37. Svar på motioner, interpellationer och frågor
38. Handlingar för kännedom
Senaste tv-sändningen
1.Sommarjobba i Rättviks kommun.
Mia Tull visar oss runt inom vården.

2.Sandins i Grönlandsparken under Svenska dansbandsveckan. Konsert från 2023

3.Dansbandz snack med Lars Bälter som programledare
1.Myrens vårshow 2024 från Våmhus kyrka

2. Minnen från Dansbandsveckan med Sannex.

3. Hampus Kurt Jonsson 70 år med sitt Konsthanverk

4.Musikvideo med Malin Jonsson (Insp 2007)
Sevärt från arkivet
Sändning 2010-07-20
1. Grönlandsparken med Tur-Åke, Sten & Stanley, Anne & Agneta, Divine med flera.
2. Reklam.
3. Göran på Ares skor och "Skosåpan".
4. Perikles på Orrskogen Malung. "Var ska vi sova i natt?".
Sändning 2020-09-14
1. Människan och skogen Del 1. En guidetur med Lars och Anna-Britta Henriksson runt Västra Malungs skogen. Arrangör är Quarnstensgrufvans vänner. Vi får i Del 1 en inledande berättelse hur man levde på skogens möjligheter förr i tiden.

2.Reklam


3. Vi firar TV Malung-Sälen 25 år
med gamla godingar genom åren DEL 1. Musik från TV studion och Stand up med Martin LJUNG 1996.

4. Nyheter från EU Parl-TV


5. Senaste från REDBULL-TV
Sändning 2009-09-14
1. Malung år 2000. Nostalgisk tillbakablick vad som hände i Malung år 2000. Från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. (65 min.)
2. Reklam.
3. Biotrailers.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2024 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.