Artikelarkivet
Här arkiverar vi alla våra gamla artiklar.
Artikel id: 594
2024-03-28 16:43
Folkets park Orrskogen, Malung
Ordförande Håkan Söderman (M)
Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
5. Återredovisning Malungshem AB, kultur- och fritidsnämnden samt miljö- och stadsbyggnadsnämnden KS/2024:5
6. Personalbehovsanmälan gällande arbetsledare Malung-Sälens simhall KS/2023:818
7. Personalbehovsanmälan gällande badmästare Malung-Sälens simhall (1/4) KS/2024:127
8. Personalbehovsanmälan gällande badmästare Malung-Sälens simhall (2/4) KS/2024:128
9. Personalbehovsanmälan gällande badmästare Malung-Sälens simhall (3/4) KS/2024:129
10. Personalbehovsanmälan gällande badmästare Malung-Sälens simhall (4/4) KS/2024:130 Kallelse/underrättelse
11. Personalbehovsanmälan Nyinrättande av tjänst som behandlare inom öppenvården, 100 % KS/2024:74
12. Taxor Avgifter Kultur-och Fritidsförvaltningen 2024 KS/2023:750
13. Kretsloppsplan KS/2023:380
14. Arvode till röstmottagare EUparlamentsvalet 2024 KS/2024:232
15. Avsägelser och val
16. Svar på motioner, interpellationer och frågor
17. Handlingar för kännedom
Senaste tv-sändningen

1.Skinnarspelet 40 år Jubileumsfilm från 2007

2.Dansbandz snack
Åsa Hedlöf presenterar nomineringarna till Guldklaven 2024
1.Sommarjobba i Rättviks kommun.
Mia Tull visar oss runt inom vården.

2.Sandins i Grönlandsparken under Svenska dansbandsveckan. Konsert från 2023

3.Dansbandz snack med Lars Bälter som programledare
Sevärt från arkivet
Sändning 2010-07-20
1. Grönlandsparken med Tur-Åke, Sten & Stanley, Anne & Agneta, Divine med flera.
2. Reklam.
3. Göran på Ares skor och "Skosåpan".
4. Perikles på Orrskogen Malung. "Var ska vi sova i natt?".
Sändning 2020-09-14
1. Människan och skogen Del 1. En guidetur med Lars och Anna-Britta Henriksson runt Västra Malungs skogen. Arrangör är Quarnstensgrufvans vänner. Vi får i Del 1 en inledande berättelse hur man levde på skogens möjligheter förr i tiden.

2.Reklam


3. Vi firar TV Malung-Sälen 25 år
med gamla godingar genom åren DEL 1. Musik från TV studion och Stand up med Martin LJUNG 1996.

4. Nyheter från EU Parl-TV


5. Senaste från REDBULL-TV
Sändning 2009-09-14
1. Malung år 2000. Nostalgisk tillbakablick vad som hände i Malung år 2000. Från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. (65 min.)
2. Reklam.
3. Biotrailers.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2024 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.