Artikelarkivet
Här arkiverar vi alla våra gamla artiklar.
Artikel id: 587
2023-10-31 20:56
Plats: Folkets park Orrskogen, Malung Tid: 18:30
Ordförande Håkan Söderman (M)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor KS/2023:617, KS/2023:642, KS/2023:644
5. Återredovisning av Räddningsnämnden samt MalungSälen Turism AB
6. Delårsrapport med årsprognos 2023 KS/2023:571
7. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2023-08-31 KS/2023:672
8. Detaljplan för Stjärnvägen Öster KS/2020:3
9. Förslag till nya valdistrikt KS/2023:552
10. Skattesats 2024 KS/2023:567
11. Ramar för lån 2024 KS/2023:568
12. Ramar för borgen 2024 KS/2023:569
13. Policy solenergietablering MalungSälens kommun KS/2023:613
14. Revidering av pensionspolicy KS/2023:378 Kallelse/underrättelse
15. Bildande av energibolag, MalungSälen Energi KS/2023:616
16. Avsägelser och val
17. Avsägelse av politiskt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige (ML) KS/2023:641
18. Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (ALJ) KS/2023:679
19. Val av ersättare i socialnämnden KS/2023:593
20. Val av ersättare i socialnämnden KS/2023:646
21. Val av ersättare i Malung-Sälen Turism AB KS/2023:595
22. Svar på motioner, interpellationer och frågor
23. Motion Om krisen kommer Vänsterpartiet KS/2023:367
24. Motion gällande närvarorätt för kommunalråd och KSO i kommunala nämnder (SD) KS/2023:319
25. Motion Sverigedemokraterna Transtrands brandstation KS/2023:219
26. Motion Sverigedemokraterna Ny räddningsstationen Västra Sälenfjället KS/2023:220
27. Handlingar för kännedom KS/2023:196
Senaste tv-sändningen
1. Malungs Spelmanslag 75 år. Jubileums konsert i Malungs kyrka 2023-09-16.

2.Dansshowen The dance journey med kulturskolan Del 2

1.Intervju med Sture Haraldsson med foton av Gråbergs Harald

2.Simhallsbygget i Malung. Kultur och fritidschefen Linda Örneblad tar oss med på en runtur på byggarbetsplatsen.

3.Dansshow The dance journey med Kulturskolan Malung Sälen DEl 1.
Sevärt från arkivet
Sändning 2010-07-20
1. Grönlandsparken med Tur-Åke, Sten & Stanley, Anne & Agneta, Divine med flera.
2. Reklam.
3. Göran på Ares skor och "Skosåpan".
4. Perikles på Orrskogen Malung. "Var ska vi sova i natt?".
Sändning 2020-09-14
1. Människan och skogen Del 1. En guidetur med Lars och Anna-Britta Henriksson runt Västra Malungs skogen. Arrangör är Quarnstensgrufvans vänner. Vi får i Del 1 en inledande berättelse hur man levde på skogens möjligheter förr i tiden.

2.Reklam


3. Vi firar TV Malung-Sälen 25 år
med gamla godingar genom åren DEL 1. Musik från TV studion och Stand up med Martin LJUNG 1996.

4. Nyheter från EU Parl-TV


5. Senaste från REDBULL-TV
Sändning 2009-09-14
1. Malung år 2000. Nostalgisk tillbakablick vad som hände i Malung år 2000. Från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. (65 min.)
2. Reklam.
3. Biotrailers.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2023 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.