Artikelarkivet
Här arkiverar vi alla våra gamla artiklar.
Artikel id: 587
2023-10-31 20:56
Plats: Folkets park Orrskogen, Malung Tid: 18:30
Ordförande Håkan Söderman (M)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor KS/2023:617, KS/2023:642, KS/2023:644
5. Återredovisning av Räddningsnämnden samt MalungSälen Turism AB
6. Delårsrapport med årsprognos 2023 KS/2023:571
7. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2023-08-31 KS/2023:672
8. Detaljplan för Stjärnvägen Öster KS/2020:3
9. Förslag till nya valdistrikt KS/2023:552
10. Skattesats 2024 KS/2023:567
11. Ramar för lån 2024 KS/2023:568
12. Ramar för borgen 2024 KS/2023:569
13. Policy solenergietablering MalungSälens kommun KS/2023:613
14. Revidering av pensionspolicy KS/2023:378 Kallelse/underrättelse
15. Bildande av energibolag, MalungSälen Energi KS/2023:616
16. Avsägelser och val
17. Avsägelse av politiskt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige (ML) KS/2023:641
18. Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (ALJ) KS/2023:679
19. Val av ersättare i socialnämnden KS/2023:593
20. Val av ersättare i socialnämnden KS/2023:646
21. Val av ersättare i Malung-Sälen Turism AB KS/2023:595
22. Svar på motioner, interpellationer och frågor
23. Motion Om krisen kommer Vänsterpartiet KS/2023:367
24. Motion gällande närvarorätt för kommunalråd och KSO i kommunala nämnder (SD) KS/2023:319
25. Motion Sverigedemokraterna Transtrands brandstation KS/2023:219
26. Motion Sverigedemokraterna Ny räddningsstationen Västra Sälenfjället KS/2023:220
27. Handlingar för kännedom KS/2023:196
Senaste tv-sändningen
1.Sommarjobba i Rättviks kommun.
Mia Tull visar oss runt inom vården.

2.Sandins i Grönlandsparken under Svenska dansbandsveckan. Konsert från 2023

3.Dansbandz snack med Lars Bälter som programledare
1.Myrens vårshow 2024 från Våmhus kyrka

2. Minnen från Dansbandsveckan med Sannex.

3. Hampus Kurt Jonsson 70 år med sitt Konsthanverk

4.Musikvideo med Malin Jonsson (Insp 2007)
Sevärt från arkivet
Sändning 2010-07-20
1. Grönlandsparken med Tur-Åke, Sten & Stanley, Anne & Agneta, Divine med flera.
2. Reklam.
3. Göran på Ares skor och "Skosåpan".
4. Perikles på Orrskogen Malung. "Var ska vi sova i natt?".
Sändning 2020-09-14
1. Människan och skogen Del 1. En guidetur med Lars och Anna-Britta Henriksson runt Västra Malungs skogen. Arrangör är Quarnstensgrufvans vänner. Vi får i Del 1 en inledande berättelse hur man levde på skogens möjligheter förr i tiden.

2.Reklam


3. Vi firar TV Malung-Sälen 25 år
med gamla godingar genom åren DEL 1. Musik från TV studion och Stand up med Martin LJUNG 1996.

4. Nyheter från EU Parl-TV


5. Senaste från REDBULL-TV
Sändning 2009-09-14
1. Malung år 2000. Nostalgisk tillbakablick vad som hände i Malung år 2000. Från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. (65 min.)
2. Reklam.
3. Biotrailers.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2024 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.