Artikelarkivet
Här arkiverar vi alla våra gamla artiklar.
Artikel id: 585
2023-09-27 13:01
Plats: Folkets park Orrskogen, Malung Tid: 18:30
Ordförande Håkan Söderman (M)
Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor KS/2023:578, KS/2023:579, KS/2023:582
5. Återredovisning av kommunstyrelsen och Malungshem AB
6. Anpassningsåtgärder till följd av beslutad "Årsplan med budget för 2024-2027" KS/2023:21
7. Planläggning vid Faxfjället KS/2012:498
8. Investering tillgänglighetsanpassning samt ombyggnad takutskott förvaltningshuset Sälen KS/2023:503
9. Investering ombyggnad del av industrihus 1 för hemtjänsten södra KS/2023:481
10. Investering ombyggnad del av Lillmons skola för daglig verksamhet LSS KS/2023:482
11. Begäran om tilläggsanslag Miljöoch stadsbyggnadsnämnden KS/2023:499
12. Räddningsnämndens begäran om utökad driftram 2024 för bemanning av FIP-bilar Västra Sälenfjällen KS/2023:523
13. Barn- och utbildningsnämndens äskande om tilläggsanslag 12 mnkr år 2023 KS/2023:405
14. Årsredovisning 2022 Gustols AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2023:157
15. Årsredovisning 2022 Malung-Sälen Turism AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2023:276
16. Årsredovisning 2022 Malungshem AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2023:277
17. Årsredovisning 2022 Sälen Centrum HB inkl revisionsberättelse KS/2023:278
18. Årsredovisning 2022 Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2023:279
19. Årsredovisning 2022 Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2023:280
20. Årsredovisning 2022 Ärnäshedens Fastighets AB inkl revisions- och granskningsrapport KS/2023:281
21. Årsredovisning 2022 MalungSälens Elverk AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2023:387
22. Årsredovisning 2022 MalungSälens Elnät AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2023:388
23. Årsredovisning 2022 MalungSälens Fibernät AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2023:389
24. Årsredovisning 2022 MalungSälens Företagshälsa AB inkl revisionsberättelse KS/2023:390
25. Årsredovisning 2022 Kommunassurans Syd Försäkring AB (under namnändring till Kommunassurans Försäkring AB) KS/2023:213
26. Årsredovisning 2022 Västerdalsbanans intresseförening KS/2023:359
27. Lokal handlingsplan för besöksnäring - Malung-Sälen 2023 KS/2023:425
28. Utbyggnadsplan för fastighetsnära insamling av förpackningar, Malung-Sälens kommun KS/2023:538
29. Avsägelser och val
30. Avsägelse politiska uppdrag i kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden (BMD) KS/2023:545
31. Avsägelse av politiska uppdrag (FV) KS/2023:576
32. Val av nämndemän till tingsrätten 2024-2027 KS/2023:294
33. Svar på motioner, interpellationer och frågor
34. Handlingar för kännedom KS/2023:314, KS/2023:370
Senaste tv-sändningen
1. Malungs Spelmanslag 75 år. Jubileums konsert i Malungs kyrka 2023-09-16.

2.Dansshowen The dance journey med kulturskolan Del 2

1.Intervju med Sture Haraldsson med foton av Gråbergs Harald

2.Simhallsbygget i Malung. Kultur och fritidschefen Linda Örneblad tar oss med på en runtur på byggarbetsplatsen.

3.Dansshow The dance journey med Kulturskolan Malung Sälen DEl 1.
Sevärt från arkivet
Sändning 2010-07-20
1. Grönlandsparken med Tur-Åke, Sten & Stanley, Anne & Agneta, Divine med flera.
2. Reklam.
3. Göran på Ares skor och "Skosåpan".
4. Perikles på Orrskogen Malung. "Var ska vi sova i natt?".
Sändning 2020-09-14
1. Människan och skogen Del 1. En guidetur med Lars och Anna-Britta Henriksson runt Västra Malungs skogen. Arrangör är Quarnstensgrufvans vänner. Vi får i Del 1 en inledande berättelse hur man levde på skogens möjligheter förr i tiden.

2.Reklam


3. Vi firar TV Malung-Sälen 25 år
med gamla godingar genom åren DEL 1. Musik från TV studion och Stand up med Martin LJUNG 1996.

4. Nyheter från EU Parl-TV


5. Senaste från REDBULL-TV
Sändning 2009-09-14
1. Malung år 2000. Nostalgisk tillbakablick vad som hände i Malung år 2000. Från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. (65 min.)
2. Reklam.
3. Biotrailers.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2023 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.