Artikelarkivet
Här arkiverar vi alla våra gamla artiklar.
Artikel id: 568
2023-06-20 16:39
Plats: Folkets park Orrskogen, Malung
Ordförande Håkan Söderman (M)

Föredragningslista
Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
5. Återredovisning av kultur- och fritidsnämnden, miljö- och stadsbyggnadsnämnden samt Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB
6. Målbild 2027 KS/2023:263
7. Årsplan med budget (fd Verksamhetsplan och Budget) 2024- 2027 KS/2023:21
8. Revisionsberättelse för år 2022 Malung- Sälens kommun KS/2023:282
9. Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB - nyemission 2023 KS/2023:217
10. Årsredovisning 2022 Finsam Västerdalarna med revisionsberättelse och revisionsrapporter KS/2023:274
11. Investeringsbehov närvärmekulvert Byvägen Sälen KS/2023:336
12. Investeringsbehov två FIP-bilar år 2023 KS/2023:381
13. Budget 2023 - förändring av budgeterad nivå för finansiella intäkter KS/2023:382
14. Investeringsbehov Tingshuset ombyggnad KS/2023:392
15. Bostadsförsörjningsprogram för Malung-Sälens kommun KS/2021:765
16. Reglemente för Miljö-och stadsbyggnadsnämnden i MalungSälens kommun KS/2020:304
17. Reglemente kommunstyrelsen KS/2020:341
18. Strategi mot våld i nära relationer KS/2022:824
19. Riktlinje för POSOM i Malung-Sälens kommun KS/2023:93
20. Avsägelser och val
21. Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden (HB) KS/2023:408
22. Svar på motioner, interpellationer och frågor
23. Handlingar för kännedom
Senaste tv-sändningen

1.Skinnare mot nya tider. Dokumentär om Skinnahantverket i Malung.

2. Arkivfilm. Reportage från Yvonne Isakssons bygdespel Under Samma Himmel. Inspelad 2003

3. Reportage med Erik Lihm och Gwendolyn i Malungs kyrka. Inspelat 2019

1.Hampus Kurt Jonsson -70 år med sitt Konsthantverk-. Intervju med Kurt i samband med sin fina konstutställning på Galleri Grönland.
2. Musikvideo med Malin Jonsson. Upp och ner.
3. Besök hos Anna Gustavsson 99 år från Grimsmyrheden. Ett långt och intressant liv som Anna berättar.Repris från 2006
Sevärt från arkivet
Sändning 2010-07-20
1. Grönlandsparken med Tur-Åke, Sten & Stanley, Anne & Agneta, Divine med flera.
2. Reklam.
3. Göran på Ares skor och "Skosåpan".
4. Perikles på Orrskogen Malung. "Var ska vi sova i natt?".
Sändning 2020-09-14
1. Människan och skogen Del 1. En guidetur med Lars och Anna-Britta Henriksson runt Västra Malungs skogen. Arrangör är Quarnstensgrufvans vänner. Vi får i Del 1 en inledande berättelse hur man levde på skogens möjligheter förr i tiden.

2.Reklam


3. Vi firar TV Malung-Sälen 25 år
med gamla godingar genom åren DEL 1. Musik från TV studion och Stand up med Martin LJUNG 1996.

4. Nyheter från EU Parl-TV


5. Senaste från REDBULL-TV
Sändning 2009-09-14
1. Malung år 2000. Nostalgisk tillbakablick vad som hände i Malung år 2000. Från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. (65 min.)
2. Reklam.
3. Biotrailers.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2023 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.