Artikelarkivet
Här arkiverar vi alla våra gamla artiklar.
Artikel id: 565
2023-04-25
Plats: Folkets park Orrskogen, Malung Tid: 18:30
Ordförande Håkan Söderman (M)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
5. Årsrapport fjärrvärme 2022 KS/2023:139
6. Kommunstyrelsens årsberättelse 2022 KS/2023:136
7. Nämndernas årsberättelser 2022 KS/2023:137
8. Årsredovisning 2022 MalungSälens kommun KS/2023:138
9. Revisionsberättelse för år 2022 Malung- Sälens kommun KS/2023:282
10. Ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar 2022 KS/2023:285
11. Bildande av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten i området Gusjösätern KS/2023:215
12. Revidering av projektplan för ny översiktsplan KS/2019:271 Kallelse/underrättelse Sida 2023-04-12 2 Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se Ärende Beteckning
13. En samlad markenhet KS/2023:200
14. Upphävande av tidigare beslut om investering del av industrihus 1 daglig verksamhet KS/2023:190
15. Reglemente Räddningsnämnden KS/2020:368
16. Reglemente Socialnämnden KS/2020:365
17. Reglemente barn- och utbildningsnämnden KS/2020:366
18. Avsägelser och val
19. Svar på motioner, interpellationer och frågor
20. Motion angående arvodering av politiker (V) KS/2023:122
21. Motion angående insynsplatser i kommunstyrelsen (V) KS/2023:123
22. Handlingar för kännedom KS/2023:222, KS/2023:236, KS/2023:247
Senaste tv-sändningen
1. Malungs Spelmanslag 75 år. Jubileums konsert i Malungs kyrka 2023-09-16.

2.Dansshowen The dance journey med kulturskolan Del 2

1.Intervju med Sture Haraldsson med foton av Gråbergs Harald

2.Simhallsbygget i Malung. Kultur och fritidschefen Linda Örneblad tar oss med på en runtur på byggarbetsplatsen.

3.Dansshow The dance journey med Kulturskolan Malung Sälen DEl 1.
Sevärt från arkivet
Sändning 2010-07-20
1. Grönlandsparken med Tur-Åke, Sten & Stanley, Anne & Agneta, Divine med flera.
2. Reklam.
3. Göran på Ares skor och "Skosåpan".
4. Perikles på Orrskogen Malung. "Var ska vi sova i natt?".
Sändning 2020-09-14
1. Människan och skogen Del 1. En guidetur med Lars och Anna-Britta Henriksson runt Västra Malungs skogen. Arrangör är Quarnstensgrufvans vänner. Vi får i Del 1 en inledande berättelse hur man levde på skogens möjligheter förr i tiden.

2.Reklam


3. Vi firar TV Malung-Sälen 25 år
med gamla godingar genom åren DEL 1. Musik från TV studion och Stand up med Martin LJUNG 1996.

4. Nyheter från EU Parl-TV


5. Senaste från REDBULL-TV
Sändning 2009-09-14
1. Malung år 2000. Nostalgisk tillbakablick vad som hände i Malung år 2000. Från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. (65 min.)
2. Reklam.
3. Biotrailers.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2023 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.