Artikelarkivet
Här arkiverar vi alla våra gamla artiklar.
Artikel id: 565
2023-04-25
Plats: Folkets park Orrskogen, Malung Tid: 18:30
Ordförande Håkan Söderman (M)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
5. Årsrapport fjärrvärme 2022 KS/2023:139
6. Kommunstyrelsens årsberättelse 2022 KS/2023:136
7. Nämndernas årsberättelser 2022 KS/2023:137
8. Årsredovisning 2022 MalungSälens kommun KS/2023:138
9. Revisionsberättelse för år 2022 Malung- Sälens kommun KS/2023:282
10. Ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar 2022 KS/2023:285
11. Bildande av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten i området Gusjösätern KS/2023:215
12. Revidering av projektplan för ny översiktsplan KS/2019:271 Kallelse/underrättelse Sida 2023-04-12 2 Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se Ärende Beteckning
13. En samlad markenhet KS/2023:200
14. Upphävande av tidigare beslut om investering del av industrihus 1 daglig verksamhet KS/2023:190
15. Reglemente Räddningsnämnden KS/2020:368
16. Reglemente Socialnämnden KS/2020:365
17. Reglemente barn- och utbildningsnämnden KS/2020:366
18. Avsägelser och val
19. Svar på motioner, interpellationer och frågor
20. Motion angående arvodering av politiker (V) KS/2023:122
21. Motion angående insynsplatser i kommunstyrelsen (V) KS/2023:123
22. Handlingar för kännedom KS/2023:222, KS/2023:236, KS/2023:247
Senaste tv-sändningen

1.Myrens Vårshow. Inspelning från Våmhus kyrka med deltagare från Mora kommuns dagliga verksamhet

1.Reportage med The Sultans of sving Dire StraitsTribute.
Intervju med Ulf Björlin och Emilia Gudmunds inför konsert i Trysil. Vi träffar bandet The Sultans of sving Dire Straits Tribute som repar på orrskogen inför stundande konsert. Vi får också höra låten Tunnel of love från deras konsert på Orrskogen 2021.

2.Moberg möter John-Erik Eggens. Reportage av Lars Moberg som har träffat en gammal skidlöpare John-Erik Eggens från Lima numera boende i Rättvik. John-Erik har också ett stort intresse för folkmusiken som också berättas.

3. Naemi Forsed berättar minnen från sin uppväxt och S.P Persson i Romarheden (repris från 2014)
Forsed berättar bland annat om sin morfar Snickar Per Persson född från Romarheden som 1888 startade Aktiebolaget S.P.Persson. Skinnmästaren som med få eller inga yttre resurser skapade något av värde för en hel bygd.
Sevärt från arkivet
Sändning 2010-07-20
1. Grönlandsparken med Tur-Åke, Sten & Stanley, Anne & Agneta, Divine med flera.
2. Reklam.
3. Göran på Ares skor och "Skosåpan".
4. Perikles på Orrskogen Malung. "Var ska vi sova i natt?".
Sändning 2020-09-14
1. Människan och skogen Del 1. En guidetur med Lars och Anna-Britta Henriksson runt Västra Malungs skogen. Arrangör är Quarnstensgrufvans vänner. Vi får i Del 1 en inledande berättelse hur man levde på skogens möjligheter förr i tiden.

2.Reklam


3. Vi firar TV Malung-Sälen 25 år
med gamla godingar genom åren DEL 1. Musik från TV studion och Stand up med Martin LJUNG 1996.

4. Nyheter från EU Parl-TV


5. Senaste från REDBULL-TV
Sändning 2009-09-14
1. Malung år 2000. Nostalgisk tillbakablick vad som hände i Malung år 2000. Från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. (65 min.)
2. Reklam.
3. Biotrailers.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2023 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.