Artikelarkivet
Här arkiverar vi alla våra gamla artiklar.
Artikel id: 562
2023-03-28 08:51

Plats: Folkets park Orrskogen, Malung
Ordförande Håkan Söderman (M)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor KS/2023:198
5. Tilläggsavtal med bilagor mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner avseende kollektivtrafik KS/2022:451
6. Riktlinjer för hantering av nämndinitiativ KS/2023:45
7. Detaljplan för bostäder vid Hökenoch Gladanliften KS/2017:598
8. Hemställan om fastighetsöverlåtelse, Lärkan 2 KS/2022:618
9. Informationssäkerhetspolicy MalungSälens kommun KS/2023:117
10. Riktlinje för e-post Malung-Sälens kommun KS/2023:119
11. Riktlinje för informationssäkerhet Malung-Sälens kommun KS/2023:120 Kallelse/underrättelse
12. Riktlinje för användning av digitala resurser Malung-Sälens kommun KS/2023:118
13. Riktlinje säkerhetsklassificerade handlingar KS/2023:121
14. Reglemente Valnämnden KS/2020:369
15. Fördjupad granskning av bolagets interna kontroll och målstyrning, Kurbit AB KS/2021:192, KS/2023:188
16. Avsägelser och val
17. Svar på motioner, interpellationer och frågor
18. Handlingar för kännedom
Senaste tv-sändningen
1.Sommarjobba i Rättviks kommun.
Mia Tull visar oss runt inom vården.

2.Sandins i Grönlandsparken under Svenska dansbandsveckan. Konsert från 2023

3.Dansbandz snack med Lars Bälter som programledare
1.Myrens vårshow 2024 från Våmhus kyrka

2. Minnen från Dansbandsveckan med Sannex.

3. Hampus Kurt Jonsson 70 år med sitt Konsthanverk

4.Musikvideo med Malin Jonsson (Insp 2007)
Sevärt från arkivet
Sändning 2010-07-20
1. Grönlandsparken med Tur-Åke, Sten & Stanley, Anne & Agneta, Divine med flera.
2. Reklam.
3. Göran på Ares skor och "Skosåpan".
4. Perikles på Orrskogen Malung. "Var ska vi sova i natt?".
Sändning 2020-09-14
1. Människan och skogen Del 1. En guidetur med Lars och Anna-Britta Henriksson runt Västra Malungs skogen. Arrangör är Quarnstensgrufvans vänner. Vi får i Del 1 en inledande berättelse hur man levde på skogens möjligheter förr i tiden.

2.Reklam


3. Vi firar TV Malung-Sälen 25 år
med gamla godingar genom åren DEL 1. Musik från TV studion och Stand up med Martin LJUNG 1996.

4. Nyheter från EU Parl-TV


5. Senaste från REDBULL-TV
Sändning 2009-09-14
1. Malung år 2000. Nostalgisk tillbakablick vad som hände i Malung år 2000. Från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. (65 min.)
2. Reklam.
3. Biotrailers.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2024 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.