Artikelarkivet
Här arkiverar vi alla våra gamla artiklar.
Artikel id: 562
2023-03-28 08:51

Plats: Folkets park Orrskogen, Malung
Ordförande Håkan Söderman (M)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor KS/2023:198
5. Tilläggsavtal med bilagor mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner avseende kollektivtrafik KS/2022:451
6. Riktlinjer för hantering av nämndinitiativ KS/2023:45
7. Detaljplan för bostäder vid Hökenoch Gladanliften KS/2017:598
8. Hemställan om fastighetsöverlåtelse, Lärkan 2 KS/2022:618
9. Informationssäkerhetspolicy MalungSälens kommun KS/2023:117
10. Riktlinje för e-post Malung-Sälens kommun KS/2023:119
11. Riktlinje för informationssäkerhet Malung-Sälens kommun KS/2023:120 Kallelse/underrättelse
12. Riktlinje för användning av digitala resurser Malung-Sälens kommun KS/2023:118
13. Riktlinje säkerhetsklassificerade handlingar KS/2023:121
14. Reglemente Valnämnden KS/2020:369
15. Fördjupad granskning av bolagets interna kontroll och målstyrning, Kurbit AB KS/2021:192, KS/2023:188
16. Avsägelser och val
17. Svar på motioner, interpellationer och frågor
18. Handlingar för kännedom
Senaste tv-sändningen

1.Myrens Vårshow. Inspelning från Våmhus kyrka med deltagare från Mora kommuns dagliga verksamhet

1.Reportage med The Sultans of sving Dire StraitsTribute.
Intervju med Ulf Björlin och Emilia Gudmunds inför konsert i Trysil. Vi träffar bandet The Sultans of sving Dire Straits Tribute som repar på orrskogen inför stundande konsert. Vi får också höra låten Tunnel of love från deras konsert på Orrskogen 2021.

2.Moberg möter John-Erik Eggens. Reportage av Lars Moberg som har träffat en gammal skidlöpare John-Erik Eggens från Lima numera boende i Rättvik. John-Erik har också ett stort intresse för folkmusiken som också berättas.

3. Naemi Forsed berättar minnen från sin uppväxt och S.P Persson i Romarheden (repris från 2014)
Forsed berättar bland annat om sin morfar Snickar Per Persson född från Romarheden som 1888 startade Aktiebolaget S.P.Persson. Skinnmästaren som med få eller inga yttre resurser skapade något av värde för en hel bygd.
Sevärt från arkivet
Sändning 2010-07-20
1. Grönlandsparken med Tur-Åke, Sten & Stanley, Anne & Agneta, Divine med flera.
2. Reklam.
3. Göran på Ares skor och "Skosåpan".
4. Perikles på Orrskogen Malung. "Var ska vi sova i natt?".
Sändning 2020-09-14
1. Människan och skogen Del 1. En guidetur med Lars och Anna-Britta Henriksson runt Västra Malungs skogen. Arrangör är Quarnstensgrufvans vänner. Vi får i Del 1 en inledande berättelse hur man levde på skogens möjligheter förr i tiden.

2.Reklam


3. Vi firar TV Malung-Sälen 25 år
med gamla godingar genom åren DEL 1. Musik från TV studion och Stand up med Martin LJUNG 1996.

4. Nyheter från EU Parl-TV


5. Senaste från REDBULL-TV
Sändning 2009-09-14
1. Malung år 2000. Nostalgisk tillbakablick vad som hände i Malung år 2000. Från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. (65 min.)
2. Reklam.
3. Biotrailers.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2023 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.