Artikelarkivet
Här arkiverar vi alla våra gamla artiklar.
Artikel id: 562
2023-03-28 08:51

Plats: Folkets park Orrskogen, Malung
Ordförande Håkan Söderman (M)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor KS/2023:198
5. Tilläggsavtal med bilagor mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner avseende kollektivtrafik KS/2022:451
6. Riktlinjer för hantering av nämndinitiativ KS/2023:45
7. Detaljplan för bostäder vid Hökenoch Gladanliften KS/2017:598
8. Hemställan om fastighetsöverlåtelse, Lärkan 2 KS/2022:618
9. Informationssäkerhetspolicy MalungSälens kommun KS/2023:117
10. Riktlinje för e-post Malung-Sälens kommun KS/2023:119
11. Riktlinje för informationssäkerhet Malung-Sälens kommun KS/2023:120 Kallelse/underrättelse
12. Riktlinje för användning av digitala resurser Malung-Sälens kommun KS/2023:118
13. Riktlinje säkerhetsklassificerade handlingar KS/2023:121
14. Reglemente Valnämnden KS/2020:369
15. Fördjupad granskning av bolagets interna kontroll och målstyrning, Kurbit AB KS/2021:192, KS/2023:188
16. Avsägelser och val
17. Svar på motioner, interpellationer och frågor
18. Handlingar för kännedom
Senaste tv-sändningen
1. Malungs Spelmanslag 75 år. Jubileums konsert i Malungs kyrka 2023-09-16.

2.Dansshowen The dance journey med kulturskolan Del 2

1.Intervju med Sture Haraldsson med foton av Gråbergs Harald

2.Simhallsbygget i Malung. Kultur och fritidschefen Linda Örneblad tar oss med på en runtur på byggarbetsplatsen.

3.Dansshow The dance journey med Kulturskolan Malung Sälen DEl 1.
Sevärt från arkivet
Sändning 2010-07-20
1. Grönlandsparken med Tur-Åke, Sten & Stanley, Anne & Agneta, Divine med flera.
2. Reklam.
3. Göran på Ares skor och "Skosåpan".
4. Perikles på Orrskogen Malung. "Var ska vi sova i natt?".
Sändning 2020-09-14
1. Människan och skogen Del 1. En guidetur med Lars och Anna-Britta Henriksson runt Västra Malungs skogen. Arrangör är Quarnstensgrufvans vänner. Vi får i Del 1 en inledande berättelse hur man levde på skogens möjligheter förr i tiden.

2.Reklam


3. Vi firar TV Malung-Sälen 25 år
med gamla godingar genom åren DEL 1. Musik från TV studion och Stand up med Martin LJUNG 1996.

4. Nyheter från EU Parl-TV


5. Senaste från REDBULL-TV
Sändning 2009-09-14
1. Malung år 2000. Nostalgisk tillbakablick vad som hände i Malung år 2000. Från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. (65 min.)
2. Reklam.
3. Biotrailers.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2023 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.