Artikelarkivet
Här arkiverar vi alla våra gamla artiklar.
Artikel id: 560
2023-02-28

Plats: Folkets park Orrskogen, Malung
Ordförande Håkan Söderman (M)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor KS/2023:102
5. Arbetsledare AME Mosjön KS/2022:570
6. Inrättande av resursgrupp inom LSS - åtgärder för budget i balans KS/2022:721
7. Inrättande av tjänst som entreprenadingenjör KS/2023:43
8. Partistöd 2023 KS/2022:294
9. Reglemente för upphandling och inköp KS/2017:530
10. Fjärrvärmetaxa och anslutningsavgift av fjärrvärme KS/2022:790
11. Uppföljning av Lokal handlingsplan för besöksnäring- Malung-Sälen 2022 KS/2022:265
12. Ett Dalarna fritt från våld 2023- 2028 KS/2022:829, KS/2023:7 Kallelse/underrättelse
13. Avsägelser och val
14. Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige BLS (V) KS/2023:31
15. Avsägelse av uppdrag som ersättare för Överförmyndaren (LA) KS/2023:110
16. Svar på motioner, interpellationer och frågor
17. Interpellation angående socialförvaltningens organisation, till socialnämndens ordförande ställd av vänsterpartiet (V) KS/2022:812
18. Handlingar för kännedom
Senaste tv-sändningen

1.Skinnare mot nya tider. Dokumentär om Skinnahantverket i Malung.

2. Arkivfilm. Reportage från Yvonne Isakssons bygdespel Under Samma Himmel. Inspelad 2003

3. Reportage med Erik Lihm och Gwendolyn i Malungs kyrka. Inspelat 2019

1.Hampus Kurt Jonsson -70 år med sitt Konsthantverk-. Intervju med Kurt i samband med sin fina konstutställning på Galleri Grönland.
2. Musikvideo med Malin Jonsson. Upp och ner.
3. Besök hos Anna Gustavsson 99 år från Grimsmyrheden. Ett långt och intressant liv som Anna berättar.Repris från 2006
Sevärt från arkivet
Sändning 2010-07-20
1. Grönlandsparken med Tur-Åke, Sten & Stanley, Anne & Agneta, Divine med flera.
2. Reklam.
3. Göran på Ares skor och "Skosåpan".
4. Perikles på Orrskogen Malung. "Var ska vi sova i natt?".
Sändning 2020-09-14
1. Människan och skogen Del 1. En guidetur med Lars och Anna-Britta Henriksson runt Västra Malungs skogen. Arrangör är Quarnstensgrufvans vänner. Vi får i Del 1 en inledande berättelse hur man levde på skogens möjligheter förr i tiden.

2.Reklam


3. Vi firar TV Malung-Sälen 25 år
med gamla godingar genom åren DEL 1. Musik från TV studion och Stand up med Martin LJUNG 1996.

4. Nyheter från EU Parl-TV


5. Senaste från REDBULL-TV
Sändning 2009-09-14
1. Malung år 2000. Nostalgisk tillbakablick vad som hände i Malung år 2000. Från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. (65 min.)
2. Reklam.
3. Biotrailers.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2023 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.