Artikelarkivet
Här arkiverar vi alla våra gamla artiklar.
Artikel id: 554
2022-12-20 10:16
Plats: Folkets park, Orrskogen i Malung
Ordförande Håkan Söderman (M)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
5. Återredovisning Valnämnden
6. Personalbehovsanmälan återbesättning och inrättande av tjänster som socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen - åtgärder för budget i balans KS/2022:720
7. Begäran om tilläggsanslag 2022 - socialnämnden KS/2022:716
8. Sammanträdesplan kommunfullmäktige samt kommunstyrelsen 2023 KS/2022:664
9. Barn- och ungdomsplan KS/2022:753
10. Reglemente för kommunstyrelsen (rev. 2022) KS/2020:341 Kallelse/underrättelse Sida 2022-12-07 2 Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se Ärende Beteckning
11. Reviderade riktlinjer för föreningsbidrag KS/2022:726
12. Tillägg i taxa inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, strålskydd, alkohol, tobak och receptfria läkemedel KS/2022:740
13. Taxor Avgifter Kultur-och Fritidsförvaltningen 2023 KS/2022:725
14. Riktlinjer för avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta KS/2022:722
15. Riktlinjer egenavgifter gällande barn/vuxna, placerade i hem för vård och behandling (HVB) eller familjehem KS/2022:723
16. Riktlinjer för avgifter och ersättningar till Kommunen vid insatser enligt LSS KS/2022:724
17. Vatten- och avloppstaxa 2023 (VAtaxa 2023) KS/2022:669
18. Avfallstaxa 2023 KS/2022:752
19. Avsägelser och val
20. Val av lekmannarevisorer för Malung-Sälens Elverk AB mandatperioden 2023-2026
21. Val av lekmannarevisorer för Malungshem AB mandatperioden 2023-2026
22. Val av lekmannarevisorer för Malung-Sälen Turism AB mandatperioden 2023-2026
23. Val av lekmannarevisorer för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (Vamas) mandatperioden 2023-2026
24. Val av lekmannarevisorer för Gustols AB mandatperioden 2023- 2026
25. Val av lekmannarevisorer för Ärnäshedens Fastighet AB mandatperioden 2023-2026 Kallelse/underrättelse Sida 2022-12-07 3 Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se Ärende Beteckning
26. Val av lekmannarevisorer för Intresseföreningen Västerdalsbanan mandatperioden 2023-2026
27. Val av lekmannarevisorer för Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB mandatperioden 2023-2026
28. Val av lekmannarevisor för Finsam Västerdalarna mandatperioden 2023-2026
29. Svar på motioner, interpellationer och frågor
30. Handlingar för kännedom

https://malung-salen.se/download/18.52317168184b407fc5520875/1670843441369/KF%202022-12-19.pdf
Senaste tv-sändningen

1. Från fångstgropar till fornsök med Patrik Olsson. Intervju med Patrik om hans stora intresse att leta lokala fornminnen. Vi får även några filmsekvenser från hans föreläsning i regi av föreningen Quarnstensgrufvans vänner.

2. The dance journey Del 3.. Show med Malung-Sälens kulturskolas danselever. Inspelad 2023.

Vild Hasse i Ve-boa. Ett minnesprogram av korvhandlaren från Vallerås i Malung (F.1938-D.2023) som blev vida berömd i hela Norden för sitt glada och humoristiska sätt att vara som resande korvförsäljare. Här berättar (VILDHASSE) Bengt Hans Erik Bengtsson om sitt intressanta liv som marknadsknalle m.m. Inspelning från 2013
Sevärt från arkivet
Sändning 2010-07-20
1. Grönlandsparken med Tur-Åke, Sten & Stanley, Anne & Agneta, Divine med flera.
2. Reklam.
3. Göran på Ares skor och "Skosåpan".
4. Perikles på Orrskogen Malung. "Var ska vi sova i natt?".
Sändning 2020-09-14
1. Människan och skogen Del 1. En guidetur med Lars och Anna-Britta Henriksson runt Västra Malungs skogen. Arrangör är Quarnstensgrufvans vänner. Vi får i Del 1 en inledande berättelse hur man levde på skogens möjligheter förr i tiden.

2.Reklam


3. Vi firar TV Malung-Sälen 25 år
med gamla godingar genom åren DEL 1. Musik från TV studion och Stand up med Martin LJUNG 1996.

4. Nyheter från EU Parl-TV


5. Senaste från REDBULL-TV
Sändning 2009-09-14
1. Malung år 2000. Nostalgisk tillbakablick vad som hände i Malung år 2000. Från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. (65 min.)
2. Reklam.
3. Biotrailers.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2024 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.