Artikelarkivet
Här arkiverar vi alla våra gamla artiklar.
Artikel id: 549
2022-11-22 14:09
Plats: Folkets park, Orrskogen i Malung
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
5. Återredovisning Malung-Sälens Elverk AB
6. Revidering av Friskvårdspolicy KS/2022:403
7. Arbetsledare AME Mosjön KS/2022:570
8. Detaljplan för Industriområde Moravägen KS/2018:324
9. Riktlinje exploateringsavtal KS/2022:453
10. Investeringsbehov staket vid kommunförrådet KS/2022:625
11. Översyn av arvodesreglementearvodering i kommunstyrelsen KS/2022:220
12. Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa KS/2021:717 Kallelse/underrättelse Sida 2022-11-09 2 Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se Ärende Beteckning
13. Avsägelser och val
14. Val av revisorer mandatperioden 2023-2026 KS/2022:680
15. Val av ordförande för revisorerna 2023-2026 KS/2022:713
16. Val av vice ordförande för revisorerna 2023-2026 KS/2022:714
17. Val av kommunstyrelse mandatperioden 2023-2026 KS/2022:659
18. Val av kommunstyrelsens ordförande 2023-2026 KS/2022:676
19. Val av kommunstyrelsens förste vice ordförande 2023-2026 KS/2022:677
20. Val av kommunstyrelsens andre vice ordförande 2023-2026 KS/2022:678
21. Val av oppositionsråd 2023-2026 KS/2022:684
22. Val av barn- och utbildningsnämnd 2023-2026 KS/2022:681
23. Val av kultur- och fritidsnämnd 2023- 2026 KS/2022:682
24. Val av miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2023-2026 KS/2022:683
25. Val av räddningsnämnd 2023-2026 KS/2022:685
26. Val av valnämnd 2023-2026 KS/2022:687
27. Val av socialnämnd 2023-2026 KS/2022:686
28. Val av krisledningsnämnd 2023-2026 KS/2022:688
29. Val av överförmyndare mandatperioden år 2023-2026 KS/2022:708
30. Val av referensgrupp för arbetet med översiktsplan 2023-2026 KS/2022:701
31. Val av styrelse, aktieägarombud och lekmannarevisorer för Gustols AB mandatperioden 2023-2026 KS/2022:692
32. Val av styrelse, aktieägarombud och lekmannarevisorer för Malung-Sälen Turism AB mandatperioden 2023- 2026 KS/2022:699 Kallelse/underrättelse Sida 2022-11-09 3 Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se Ärende Beteckning
33. Val av styrelse, aktieägarombud och lekmannarevisor för Malungshem AB mandatperioden år 2023-2026 KS/2022:698
34. Val av styrelse, aktieägarombud och lekmannarevisorer för Malung-Sälens Elverk AB mandatperioden år 2023- 2026 KS/2022:700
35. Val av styrelse, aktieägarombud och lekmannarevisorer för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (Vamas) mandatperioden år 2023-2026 KS/2022:704
36. Val av ledamot och ersättare i styrelsen samt lekmannarevisorer för Intresseföreningen Västerdalsbanan KS/2022:694
37. Val av styrelseledamot, aktieägarombud och lekmannarevisor med ersättare för Ärnäshedens Fastighet AB mandatperioden år 2023-2026 KS/2022:707
38. Val av styrelseledamot, aktieägarombud och lekmannarevisor med ersättare för Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB KS/2022:705
39. Val av ledamot och ersättare i direktionen för Finsam Västerdalarna KS/2022:690
40. Val av ledamot och ersättare i Utveckling i Dalarna Holding AB KS/2022:702
41. Val av ledamot i styrelsen för Mill Märtas Minne mandatperioden år 2023-2026 KS/2022:706
42. Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Hjälpmedelsnämnden Dalarna KS/2022:693
43. Val av godemän vid fastighetsbildningsförrättningar - Tätortsförhållande samt Jordbruk-och skogsbruksfrågor KS/2022:691
44. Val av stämombud och ersättare till Kommunassurans Syd Försäkring AB KS/2022:695
45. Val av ombud vid jordägarstämmor i Lima Besparingsskog KS/2022:696 Kallelse/underrättelse Sida 2022-11-09 4 Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se Ärende Beteckning
46. Val av ombud vid jordägarstämmor i Transtrands Besparingsskog KS/2022:697
47. Val av ombud samt ersättare i Små Kom (SmåKom) KS/2022:703
48. Val av ombud till förbundsmöte för Dalarnas kommunförbund (DKF) KS/2022:689
49. Ersättarnas inträdesordning mandatperioden 2023-2026 KS/2022:710
50. Svar på motioner, interpellationer och frågor
51. Handlingar för kännedom
Senaste tv-sändningen
Bild från kulturskolans dansshow 2022

1. Dansbandzsnack med bland annat intervju med dansbanden Casanovas och Streaplers.Programledare Åsa Hedlöf och Lars Bälter.
2. Dancing at the Circus Del 5 av 5. Malung-Sälens kulturskola showar. Inspelning från 2022
Lycke Margartha Nilsson guidar på Gammelgården

1.Sommarjobba i Rättviks kommun. Mia Tull visar oss runt på äldreboende, hemtjänsten och LSS i kommunen.
2. Guidetur på Malungs Hembygdsgård. Lycke Margartha Nilsson visar oss runt i 1700-tals miljö och berättar hur man levde förr.
3. Träta- En dikt av Åker Erland som dramatiseras på Jannesgården i Malung med Anna-Brita Andersson, Vivian Haltorp och Täpp Lars Arnsesson.
4. Till Minne av Olle Häggberg. Olle och Jesper med Band i Krögartältet under Dansbandsveckan 2015
Sevärt från arkivet
Sändning 2015-06-22
Bild från Hånäset
1. Midsommar i Malung med musik och intervjuer från Skinnarspelet och Malung Hembygdsgård. (Sammandrag av veckans ”Kvart Över Åtta” program)
2. Reklam
3. FILMTRAILERS.
4. Nyheter /Intervjuer och Magasin från EU-parlamentet. TV Malung-Sälen i samarbete med Euparl-TV.
5. Hånäset under 100 år. Brita Karlsson berättar. (Inspelad 2011)
Sändning 2016-02-22
Bild Lima Järnvägsstation
1. Reportage från Skinnarloppet 2016. Det näst största skidloppet i Sverige efter Vasaloppet. Intervjuer och bilder från årets lopp i Malung.
2. Intervju med gymnasierektorn på MSG Christer Öjdeby som berättar om skolans nya planer.
3. REKLAM.
4. Järvägar också...Gösta Lissola 94 år berättar. Gösta föddes i Lima socken och hade åtta syskon. Han berättar om sin uppväxt och sitt arbete inom bland annat Järnvägen.Han var också med och bildade Hundfjällets Linbane ab i Sälen. En intressant människa med många järn i elden.Här är hela berättelsen.(DEL 1, DEL 2 och DEL 3.)
5. Filmtrailers.
6. REKLAM.
7. Nyheter från EU-parl TV.
Sändning 2016-04-18
1. Skidåkerskan Stina Nilsson får årets idrottspris i Malung-Sälens kommun. Stina Nilsson hyllas av Malungsfolket på Wille Toors torget. Stina som bland annat vunnit 3 världscupsegrar under skidsäsongen, fick emottaga Malung-Sälens idrottspris av Fullmäktigeordförande Bitte Lindberg Ås. Johan Eriksson sjöng sin låt "Silver Stina" med ny Guldtext och Stinas fanklubb uppvaktade henne också med stort jubel från publiken.
2. Reklam
3. The only one for me Text & Musik Kristoffer Sundberg Sång,Gitarr och Bas / Kristoffer Sundberg Körsång Johan Eriksson Trummor / Fredrik Nordqvist I filmen medverkade Kristoffer Sundberg, Tracy Hoffman och Åsa Jansson Inspelad av Jörgen Danielson. Sponsrad av Studieförbundet BILDA JDS Media 1999
4. Filmtrailers
5. Filmen om U16 laget 2015-2016 Malungs IF/ hockey. Reportage från årets hockeysäsong med ungdomslaget från Malung. Vi träffar spelarna och deras ledare. Ett unikt lag för den lilla klubben med fina framgångar.
6. Nyheter från EU-parl TV.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2023 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.