Artikelarkivet
Här arkiverar vi alla våra gamla artiklar.
Artikel id: 544
2022-10-24
Plats: Folkets park, Orrskogen i Malung Tid: 18:30

1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Avtackning för avgående förtroendevalda
5. Val av kommunfullmäktiges ordförande KS/2022:602
6. Val av kommunfullmäktiges förste vice ordförande mandatperioden KS/2022:603
7. Val av kommunfullmäktiges andre vice ordförande mandatperioden KS/2022:604
8. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
9. Återredovisning Malung-Sälen Turism AB
10. Delårsrapport med årsprognos 2022 KS/2022:571
11. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2022-08-31 KS/2022:628
12. Skattesats 2023 KS/2022:572 Kallelse/underrättelse Sida 2022-10-12 2 Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 ? Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se Ärende Beteckning
13. Ramar för lån 2023 KS/2022:575
14. Ramar för borgen 2023 KS/2022:574
15. Verksamhetsplan och Budget 2023-2026 KS/2022:16
16. Årsredovisning 2021 Finsam Västerdalarna med revisionsberättelse och revisionsrapporter KS/2022:286
17. Bildande av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten för detaljplan Industriområde i Västra Ärnäs. KS/2019:698
18. Detaljplan för Förtätning Västra Sälen 3:125 samt del av 3:3 - Olarsängen KS/2021:273
19. En smart, integrerad och bärkraftig gränsregion med fokus på mobilitet (SITE 4) KS/2021:176
20. Fastställande av antal ledamöter och ersättare i valberedningen KS/2022:606
21. Val av valberedning KS/2022:605
22. Avsägelser och val
23. Avsägelse ledamot valnämnden CA (LPo) KS/2022:608
24. Avsägelse av uppdrag som lotterikontrollant i södra kommundelen IEG KS/2022:600
25. Val av lotterikontrollant i söndra kommundelen KS/2022:601
26. Handlingar för kännedom
Senaste tv-sändningen

1.Skinnare mot nya tider. Dokumentär om Skinnahantverket i Malung.

2. Arkivfilm. Reportage från Yvonne Isakssons bygdespel Under Samma Himmel. Inspelad 2003

3. Reportage med Erik Lihm och Gwendolyn i Malungs kyrka. Inspelat 2019

1.Hampus Kurt Jonsson -70 år med sitt Konsthantverk-. Intervju med Kurt i samband med sin fina konstutställning på Galleri Grönland.
2. Musikvideo med Malin Jonsson. Upp och ner.
3. Besök hos Anna Gustavsson 99 år från Grimsmyrheden. Ett långt och intressant liv som Anna berättar.Repris från 2006
Sevärt från arkivet
Sändning 2010-07-20
1. Grönlandsparken med Tur-Åke, Sten & Stanley, Anne & Agneta, Divine med flera.
2. Reklam.
3. Göran på Ares skor och "Skosåpan".
4. Perikles på Orrskogen Malung. "Var ska vi sova i natt?".
Sändning 2020-09-14
1. Människan och skogen Del 1. En guidetur med Lars och Anna-Britta Henriksson runt Västra Malungs skogen. Arrangör är Quarnstensgrufvans vänner. Vi får i Del 1 en inledande berättelse hur man levde på skogens möjligheter förr i tiden.

2.Reklam


3. Vi firar TV Malung-Sälen 25 år
med gamla godingar genom åren DEL 1. Musik från TV studion och Stand up med Martin LJUNG 1996.

4. Nyheter från EU Parl-TV


5. Senaste från REDBULL-TV
Sändning 2009-09-14
1. Malung år 2000. Nostalgisk tillbakablick vad som hände i Malung år 2000. Från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. (65 min.)
2. Reklam.
3. Biotrailers.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2023 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.