Artikelarkivet
Här arkiverar vi alla våra gamla artiklar.
Artikel id: 544
2022-10-24
Plats: Folkets park, Orrskogen i Malung Tid: 18:30

1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Avtackning för avgående förtroendevalda
5. Val av kommunfullmäktiges ordförande KS/2022:602
6. Val av kommunfullmäktiges förste vice ordförande mandatperioden KS/2022:603
7. Val av kommunfullmäktiges andre vice ordförande mandatperioden KS/2022:604
8. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
9. Återredovisning Malung-Sälen Turism AB
10. Delårsrapport med årsprognos 2022 KS/2022:571
11. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2022-08-31 KS/2022:628
12. Skattesats 2023 KS/2022:572 Kallelse/underrättelse Sida 2022-10-12 2 Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 ? Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se Ärende Beteckning
13. Ramar för lån 2023 KS/2022:575
14. Ramar för borgen 2023 KS/2022:574
15. Verksamhetsplan och Budget 2023-2026 KS/2022:16
16. Årsredovisning 2021 Finsam Västerdalarna med revisionsberättelse och revisionsrapporter KS/2022:286
17. Bildande av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten för detaljplan Industriområde i Västra Ärnäs. KS/2019:698
18. Detaljplan för Förtätning Västra Sälen 3:125 samt del av 3:3 - Olarsängen KS/2021:273
19. En smart, integrerad och bärkraftig gränsregion med fokus på mobilitet (SITE 4) KS/2021:176
20. Fastställande av antal ledamöter och ersättare i valberedningen KS/2022:606
21. Val av valberedning KS/2022:605
22. Avsägelser och val
23. Avsägelse ledamot valnämnden CA (LPo) KS/2022:608
24. Avsägelse av uppdrag som lotterikontrollant i södra kommundelen IEG KS/2022:600
25. Val av lotterikontrollant i söndra kommundelen KS/2022:601
26. Handlingar för kännedom
Senaste tv-sändningen

1.Skinnarspelet 40 år Jubileumsfilm från 2007

2.Dansbandz snack
Åsa Hedlöf presenterar nomineringarna till Guldklaven 2024
1.Sommarjobba i Rättviks kommun.
Mia Tull visar oss runt inom vården.

2.Sandins i Grönlandsparken under Svenska dansbandsveckan. Konsert från 2023

3.Dansbandz snack med Lars Bälter som programledare
Sevärt från arkivet
Sändning 2010-07-20
1. Grönlandsparken med Tur-Åke, Sten & Stanley, Anne & Agneta, Divine med flera.
2. Reklam.
3. Göran på Ares skor och "Skosåpan".
4. Perikles på Orrskogen Malung. "Var ska vi sova i natt?".
Sändning 2020-09-14
1. Människan och skogen Del 1. En guidetur med Lars och Anna-Britta Henriksson runt Västra Malungs skogen. Arrangör är Quarnstensgrufvans vänner. Vi får i Del 1 en inledande berättelse hur man levde på skogens möjligheter förr i tiden.

2.Reklam


3. Vi firar TV Malung-Sälen 25 år
med gamla godingar genom åren DEL 1. Musik från TV studion och Stand up med Martin LJUNG 1996.

4. Nyheter från EU Parl-TV


5. Senaste från REDBULL-TV
Sändning 2009-09-14
1. Malung år 2000. Nostalgisk tillbakablick vad som hände i Malung år 2000. Från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. (65 min.)
2. Reklam.
3. Biotrailers.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2024 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.