Artikelarkivet
Här arkiverar vi alla våra gamla artiklar.
Artikel id: 506
2022-05-04 08:58
Kommunfullmäktige sammanträde 2022-04-26 Plats: Folkets park, Orrskogen Malung Tid: 18:30
Ordförande Jörgen Norén (S)
Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Motioner, interpellationer och frågor
5. Återredovisning Miljö- och stadsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden
6. Årsrapport fjärrvärme KS/2022:98
7. Kommunstyrelsens årsberättelse 2021 KS/2022:164
8. Nämndernas årsberättelser 2021 KS/2022:97
9. Årsredovisning 2021 MalungSälens kommun KS/2022:96
10. Revisionsberättelse för år 2021 Malung-Sälens kommun KS/2022:266
11. Ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar 2021 KS/2022:219
12. Kommunassurans Syd Försäkrings AB - ny bolagsordning -till årsstämma 2022 KS/2022:163
13. Detaljplan simhall KS/2020:42
14. Personalbehovsanmälan gällande lärare åk 6 Malungsfors skola KS/2022:180
15. Personalbehovsanmälan gällande verksamhetsutvecklare IT-enheten KS/2022:187 1
6. Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa KS/2021:717 1
7. Motion angående införande av kontaktpolitiker i Malung-Sälens kommuns nämnder (V) KS/2021:268
18. Motion om att införa 6-h arbetsdag, Vänsterpartiet (V) KS/2021:368
19. Motion angående dialog mellan kommunen och de fackliga organisationerna, Vänsterpartiet (V) KS/2021:369
20. Avsägelser och val
21. Avsägelse som ledamot /vice ordförande i Valnämnden EG KS/2022:243
22. Val av ledamot/vice ordförande i valnämnden KS/2022:247
23. Handling för kännedom KS/2022:113
Senaste tv-sändningen

1.Myrens Vårshow. Inspelning från Våmhus kyrka med deltagare från Mora kommuns dagliga verksamhet

1.Reportage med The Sultans of sving Dire StraitsTribute.
Intervju med Ulf Björlin och Emilia Gudmunds inför konsert i Trysil. Vi träffar bandet The Sultans of sving Dire Straits Tribute som repar på orrskogen inför stundande konsert. Vi får också höra låten Tunnel of love från deras konsert på Orrskogen 2021.

2.Moberg möter John-Erik Eggens. Reportage av Lars Moberg som har träffat en gammal skidlöpare John-Erik Eggens från Lima numera boende i Rättvik. John-Erik har också ett stort intresse för folkmusiken som också berättas.

3. Naemi Forsed berättar minnen från sin uppväxt och S.P Persson i Romarheden (repris från 2014)
Forsed berättar bland annat om sin morfar Snickar Per Persson född från Romarheden som 1888 startade Aktiebolaget S.P.Persson. Skinnmästaren som med få eller inga yttre resurser skapade något av värde för en hel bygd.
Sevärt från arkivet
Sändning 2010-07-20
1. Grönlandsparken med Tur-Åke, Sten & Stanley, Anne & Agneta, Divine med flera.
2. Reklam.
3. Göran på Ares skor och "Skosåpan".
4. Perikles på Orrskogen Malung. "Var ska vi sova i natt?".
Sändning 2020-09-14
1. Människan och skogen Del 1. En guidetur med Lars och Anna-Britta Henriksson runt Västra Malungs skogen. Arrangör är Quarnstensgrufvans vänner. Vi får i Del 1 en inledande berättelse hur man levde på skogens möjligheter förr i tiden.

2.Reklam


3. Vi firar TV Malung-Sälen 25 år
med gamla godingar genom åren DEL 1. Musik från TV studion och Stand up med Martin LJUNG 1996.

4. Nyheter från EU Parl-TV


5. Senaste från REDBULL-TV
Sändning 2009-09-14
1. Malung år 2000. Nostalgisk tillbakablick vad som hände i Malung år 2000. Från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. (65 min.)
2. Reklam.
3. Biotrailers.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2023 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.