Senaste nytt
Här lägger vi ut det senaste från TV Malung-Sälen. Det kan vara allt från korta klipp till hela sändningar eller nyhetsartiklar.
2020-04-07 19:19
Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde 2020-04-07 Plats: Folkets park Orrskogen, Malung Tid: 17:00

På grund av rådande omständigheter uppmanar vi åhörare att följa sammanträdet live via webben på www.tvmalung-salen.se . Ordförande Jörgen Noren (S)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Fastställande av dagordning
2. Mötets öppnande
3. Upprop
4. Val av justerare
5. Pandemi information, kommunchefen informerar
6. Förtroendevaldas möjlighet till deltagande vid politiska möten på distans KS/2020:225
7. Utökning av krisledningsnämnden vid pandemi, mandatperioden 2019-2022 KS/2018:468
8. Ställningstagande kring folkomröstningen den 17 maj med anledning av covid-19 KS/2020:224
9. Begäran om tilläggsanslag för genomförande av folkomröstning KS/2020:172
10. Extra partistöd KS/2020:228
11. Arvode till röstmottagare KS/2020:171 Kallelse/underrättelse
12. Föreskrifter för genomförande av rådgivande kommunal folkomröstning i Malung-Sälens kommun 2020-05-17 KS/2020:226
13. Föreskrifter om förbud mot eldning utomhus KS/2020:131
2020-03-26 19:54
Arne Söderbäck håller föredrag om vindkraft och visar på de etableringsplaner som planerars under kommande år runt om i kommunen. Arne som är engagerad i föreningen Nej till vindkraft på Ripfjället ser många problem som kan uppkomma vid den stora exploateringen av mark. En folkomröstning den 17 maj är beslutat av Malung-Sälens kommunfullmäktige i ärendet.
2020-03-19 08_28
Bo G Jansson intervjuas efter en föreläsning om FET-Mats och Falukoppargruva. FET-Mats förolyckades i koppargruvan och blev på sin tid en världsnyhet och historien är fortfarande intressant ur många perspektiv. Arrangör var Föreningen Quarnstensgrufvans vänner tillsammans med Folkuniversitetet och Malungs Folkhögskola.
2020-03-09 11:55
Teaterpjäsen är inställd på grund av Coronaviruset. Föreställningen planeras att filmas och kommer att sändas här på TV Malung-Sälen vid senare tillfälle.

Intervju med Helena Lissmatz, regissör och producent av Malung-Sälens kulturskolas teaterpjäs "Först föds man ju" som berättar inför stundande premiär.Vi träffar Helena som jobbar för fullt med rekvisita till pjäsen inför elevernas repetitionerna på Folketspark Orrskogen.
2020-02-26
Våra presentatörer på Tv Malung-Sälen och Dalavision.
2020-02-18 12:20
KF Malung-Sälen beslutade 2020-02-17 att en folkomröstning gällande vindkraftsparken på Ripfjället skall hållas den 17 maj 2020.
2020-02-18 11:49
Kommunfullmäktigesammanträde 2020-02-17 Plats: Folkets park Orrskogen, Malung Tid: 18:30
Ordförande Jörgen Noren (S)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Folkinitiativ KS/2019:598
5. Återredovisning av Barn- och utbildningsnämnden samt Vamas (Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB)
6. Ramar för borgen 2020 - Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (tillägg) KS/2019:679
7. Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) KS/2019:339
8. Pensionspolicy, revidering KS/2019:340
9. Riktlinjer för rehabiliteringsprocessen KS/2019:709
10. Handlingsplan vid kränkande särbehandling KS/2019:710
11. Räddningsregion Bergslagen KS/2020:8
12. E-tjänstesamverkan Dalarna (eDala) KS/2020:11
13. Information gällande barnkonventionen KS/2020:35
14. Avsägelser och val
15. Val av ledamot i kommunstyrelsen KS/2019:731
16. Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden KS/2020:87
17. Val av revisor Finsam Västerdalarna KS/2020:65
18. Motioner, interpellationer och frågor
19. Handlingar för kännedom
20. Granskning av Ekonomisk styrning 2019 KS/2019:704
21. Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige för socialdemokraterna KS/2020:54
22. Investeringsbehov flispanna värmeverket KS/2020:16
23. Tilläggsäskande Svetsaren - färdigställande av lokal för IFO KS/2020:17
24. Tilläggsäskande lokalanpassning Hantverkshuset KS/2020:18
25. Vård- och omsorgscollege KS/2018:502

Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2020-01-28 1 Justerare Utdragsbestyrkande § 18 Folkinitiativ (KS/2019:598) Kommunstyrelsens beslut Valnämnden uppdras att bereda antalet valsedlar, utseende på valsedlar, omröstningslokaler samt svarsalternativen som kommunfullmäktige ska besluta om vid ett eventuellt beslut om folkomröstning kring vindkraftspark Ripfjället.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Malung-Sälens kommun avslår folkinitiativets yrkande om folkomröstning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige om folkomröstning beslutas i beslutspunkt 1
2. Datum för folkomröstningen fastställs enligt valnämndens förslag 2020- 05-17.
3. Omröstningsdistrikt och lokaler fastställs enligt valnämndens förslag.
4. Fråga och svarsalternativ fastställs enligt valnämndens förslag.
5. Röstsedlarnas antal fastställs enligt valnämndens förslag.
6. Röstsedlarnas innehåll och utseende fastställs enligt valnämndens förslag.
7. Förtidsröstning och budröstning ska anordnas i enlighet med valnämndens förslag.
8. Röstsammanräkningen ska vara avslutad senast 2020-05-20. Mikael Östling (M), Kristina Bäckman (M) och Erik Gustafsson (M) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslutspunkt 1. Beskrivning av ärendet Malung-Sälens kommun mottog den 10 oktober 2019 ett folkinitiativ med begäran om en kommunal folkomröstning avseende vindkraft på Ripfjället. Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 § 109 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att bereda ärendet, utreda kostnader samt utreda vilka alternativ som ska ställas mot varandra vid en eventuell folkomröstning. Utredaren har varit i kontakt med valmyndigheten, SKR (Sveriges kommuner och regioner) samt flertalet kommuner som genomfört en folkomröstning under åren 2016-2018. Kommunen har ett stort eget ansvar vid en folkomröstning jämfört med allmänna val. 3 månader innan föreslagen valdag ska samråd med valmyndigheten ske. För att folkinitiativet till folkomröstning inte ska genomföras måste minst 2/3 av de närvarande ledamöterna på kommunfullmäktiges sammanträde avslå folkinitiativet.
2020-02-17 09:23
Intervju med Arne Söderbäck inför omröstning i kommunfullmäktige gällande eventuell folkomröstningen om vindkraftsbygge på Ripfjället. (TV Malung-Sälen sänder direkt på TV och här på webben. Start kl.18.25.)
Senaste tv-sändningen
1.Reportage med Bo G Jansson från föreläsningen om FET-Mats och Falu koppargruva.Bo G Jansson intervjuas efter en föreläsning om FET-Mats och Falukoppargruva. FET-Mats förolyckades i koppargruvan och blev på sin tid en världsnyhet och historien är fortfarande intressant ur många perspektiv. Arrangör var Föreningen Quarnstensgrufvans vänner tillsammans med Folkuniversitetet och Malungs Folkhögskola.

2.Intervju med Malung-Sälens kommunalråd Hans som svarar på vindkraftsfågan -Ripfjället- och folkomröstningen.

3. Nyheter från EU-parl TV

4.Intervju med Hans Öjes,grundare och producent av webbsidan Öjes berättar om sitt stora fritidsintresse att dokumentera Malungs skinnindustri på sin webbsida, www.malungsskinn.se. Webbsidan har växt på bara några år till att bli en mycket stor och intressant sida med många fina historiska bilder.

5.I Jôga Olas fotspår. En film till minne av den sista kvarnstenshuggaren. Gunnar Turesson och Hinders Åke "Spirre" Eriksson lotsar oss upp till Gärdås kvarnstensbrott där Jôga Ola bröt kvarnstenar.
1.Celebration AKT 2. Dansshow med Malung-Sälens kulturskolas elever Del4. En hyllning till våra främsta artister genom tiderna. Produktion och koreografi Malin Bäcke, Elin Oskarsson och Anina Hietala.

REKLAM
Sevärt från arkivet
Sändning 2015-06-22
Bild från Hånäset
1. Midsommar i Malung med musik och intervjuer från Skinnarspelet och Malung Hembygdsgård. (Sammandrag av veckans ”Kvart Över Åtta” program)
2. Reklam
3. FILMTRAILERS.
4. Nyheter /Intervjuer och Magasin från EU-parlamentet. TV Malung-Sälen i samarbete med Euparl-TV.
5. Hånäset under 100 år. Brita Karlsson berättar. (Inspelad 2011)
Sändning 2016-02-22
Bild Lima Järnvägsstation
1. Reportage från Skinnarloppet 2016. Det näst största skidloppet i Sverige efter Vasaloppet. Intervjuer och bilder från årets lopp i Malung.
2. Intervju med gymnasierektorn på MSG Christer Öjdeby som berättar om skolans nya planer.
3. REKLAM.
4. Järvägar också...Gösta Lissola 94 år berättar. Gösta föddes i Lima socken och hade åtta syskon. Han berättar om sin uppväxt och sitt arbete inom bland annat Järnvägen.Han var också med och bildade Hundfjällets Linbane ab i Sälen. En intressant människa med många järn i elden.Här är hela berättelsen.(DEL 1, DEL 2 och DEL 3.)
5. Filmtrailers.
6. REKLAM.
7. Nyheter från EU-parl TV.
Sändning 2016-04-18
1. Skidåkerskan Stina Nilsson får årets idrottspris i Malung-Sälens kommun. Stina Nilsson hyllas av Malungsfolket på Wille Toors torget. Stina som bland annat vunnit 3 världscupsegrar under skidsäsongen, fick emottaga Malung-Sälens idrottspris av Fullmäktigeordförande Bitte Lindberg Ås. Johan Eriksson sjöng sin låt "Silver Stina" med ny Guldtext och Stinas fanklubb uppvaktade henne också med stort jubel från publiken.
2. Reklam
3. The only one for me Text & Musik Kristoffer Sundberg Sång,Gitarr och Bas / Kristoffer Sundberg Körsång Johan Eriksson Trummor / Fredrik Nordqvist I filmen medverkade Kristoffer Sundberg, Tracy Hoffman och Åsa Jansson Inspelad av Jörgen Danielson. Sponsrad av Studieförbundet BILDA JDS Media 1999
4. Filmtrailers
5. Filmen om U16 laget 2015-2016 Malungs IF/ hockey. Reportage från årets hockeysäsong med ungdomslaget från Malung. Vi träffar spelarna och deras ledare. Ett unikt lag för den lilla klubben med fina framgångar.
6. Nyheter från EU-parl TV.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2020 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.