Senaste nytt
Här lägger vi ut det senaste från TV Malung-Sälen. Det kan vara allt från korta klipp till hela sändningar eller nyhetsartiklar.
2021-07-28 09:59
Det var 100 år sedan riksspelmannen Wille Toors föddes. Nu blir det minneskonsert i Kyrkan och jubileumskonsert på Malungs hembygdsgård 7 Augusti. I kyrkan spelar musiker från Dalasinfoniettan kl.18.00 efter den kommer det att hållas en jubileumskonsert på Malungs hembygdsgård mellan 19.00-ca 23.30 med musiker från hela Dalarna.
Malungs hembygdsförening har öppet sitt Café och visar film med Wille Toors och Quarnstensgrufvans vänner har utställning i Kotthuset. Välkomna till en afton i Wille Toors anda!
Begränsat antal biljetter. Biljetter köpes via www.folkmusikenshus.se. Överblivna biljetter kan köpas på plats.
2021-06-22 20:45
Midsommarminnen berättas av Bente Mellquist Danielson från Malungs hembygdsförening. Vi får också minnas tillbaka på 2019 års midsommar med musik dans och folkfest.
2021-06-21 22:00
Kommunfullmäktige sammanträde 2021-06-21 Plats: Folkets park Orrskogen, Malung Tid: 18:30
Ordförande Jörgen Noren (S)

Föredragningslista
Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Deltagande på distans
4. Val av justerare
5. Återredovisning socialnämnden samt kommunstyrelsen
6. Finansiella mål 2021 - förändring av målnivå KS/2021:307
7. Verksamhetsplan och Budget 2022- 2025 KS/2021:12
8. Investeringsbehov fjärrvärmekulvert Hantverksgatan (Imex)-Malungs Elverk KS/2021:299
9. Investeringsbehov larmsystem Skålmogården och Bompabacken KS/2021:301
10. Investeringsbehov för anpassning del av industrihus 1 till verksamheterna Dagcenter, Buskgården och Träffen KS/2021:352
11. Tilläggsanslag kultur- och fritidsnämnden (högre hyra kulturskolan) KS/2021:349 Kallelse/underrättelse
12. Årsredovisning 2020 Finsam Västerdalarna med revisionsberättelse och revisionsrapporter KS/2021:277
13. Fråga om att fatta beslut om vistelseförbud på grund av risk för trängsel på vissa platser i MalungSälens kommun KS/2021:309
14. Avgifter inom Dalabiblioteken KS/2021:257
15. Policy om tillgänglighet, bemötande och telefoni (telefonpolicy) KS/2020:550
16. Internkontrollreglemente KS/2021:289
17. Personalbehovsanmälan GISingenjör KS/2021:292
18. Personalbehovsanmälan gällande tjänst som grundskollärare Sälens RO KS/2021:371
19. Personalbehovsanmälan gällande tjänst som grundskollärare Sälens RO KS/2021:372
20. Bildande av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten i området nordöst om Kvickertjärn i Sörsjön KS/2021:224
21. Avsägelser och val
22. Avsägelse politiska uppdrag Miljöoch stadsbyggnadsnämnden, Socialnämnden, Kommunfullmäktige och Turistbolaget (B L-S) KS/2021:317
23. Val av ersättare i miljö- och stadsbyggnadsnämnden KS/2021:357
24. Val av ersättare i socialnämnden KS/2021:358
25. Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden KS/2021:359
26. Val av ersättare i Malung-Sälen Turism AB (Turistbolaget) KS/2021:360
27. Motioner, interpellationer och frågor
28. Motion angående kommunalt Lantmäteri, Moderaterna (M) KS/2021:334
29. Motion om att införa 6-h arbetsdag, Vänsterpartiet (V) KS/2021:368
30. Motion angående dialog mellan kommunen och de fackliga organisationerna, Vänsterpartiet (V) KS/2021:369
31. Motion angående personalens välbefinnande i äldreomsorgen, Vänsterpartiet (V) KS/2021:370
32. Motion om avgifter utskänkningstillstånd (M) KS/2021:106
33. Handlingar för kännedom
2021-06-16 09:30
Inspelning av Dire Straits tribute band. Repetition inför deras kommande event. Låten vi får höra med bandet är Lady writer från en av Dire Straits tidiga hits.
Medlemmarna i bandet är Ulf Björlin / sång och gitarr, Kristoffer Sundberg / leed gitarr, Mats Bender / Keyboard, Niclas Fehrm / trummor, och Tomas Munters på bas.
2021-06-06 11:00
Välkommen att fira nationaldagen tillsammans med hembygdsföreningarna i Malung-Sälens kommun! Se inslag, intervjuer, musik och tal från olika hörn av vår vackra kommun. Arrangörer: Tyngsjö Bygdegårdsförening, Malungs hembygdsförening, Lima hembygdsförening, Transtrands hembygdsförening, Rörbäcksnäs hembygdsförening tillsammans med Malung-Sälens kommun. Inspelning från 210606

Medverkande: Musik från Malungs hembygdsgård med Sofie Jonsson & John Mitchell och Högtidstal av Ulrika Lissmyr, Mattias Thuresson visar oss runt på Lima hembygdsgård, Lars Moberg har träffat två profiler från Rörbäcksnäs hembygdsgård Mattias Pettersson och Ruben Skogmo, Barbro Samuelsson tillsammans med Ingemar Tors och Bitte Antonsson berättar om Gustav Vasa 500 år från Transtrands hembygdsgård sedan träffar vi också Mats Cargård i Tyngsjö bystugeförening.
Filmen är producerad av Jörgen Danielson och från Malung-Sälens kommun har Lucas Stark varit med i samarbetet.
2021-05-26 08:14
Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde 2021-05-24
Plats: Folkets park Orrskogen, Malung
Observera att sammanträdet genomförs digitalt.
Ordförande Jörgen Noren (S)
Föredragningslista Ärende Beteckning KS/2021:27 KS/2021:225 KS/2017:183 KS/2021:193 KS/2021:224 KS/2021:228

1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Återredovisning kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden
5. Utomhusbadet Bullsjön
6. Samverkan gällande vuxen utbildningen, VUX-DALARNA
7. Detaljplan för Östra Rönningen
8. Bildande av verksamhetsområde för dricksvatten i området Prinsgårdarna, vid Sälfjällstorget
9. Bildande av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten i området nordöst om Kvickertjärn i Sörsjön
10. Uppdatering av VA-planens utbyggnadsplan
11. Avsägelser och val
12. Val av arvodes- och organisationskommitté KS/2021:312
13. Val av ordinarie ledamot i barnoch utbildningsnämnden
/2021:313
14. Val av ersättare i kommunstyrelsen KS/2021:314
15. Val av ersättare i kultur och fritidsnämnden KS/2021:248
16. Val av ersättare Malungs Elverk KS/2021:315
17. Val av ersättare Malungshem KS/2021:316
18. Motioner, interpellationer och frågor
19. Handlingar för kännedom KS/2021:24

https://malung-salen.se/download/18.5f70d1a31794516d94acf1f8/1620991520210/KF%202021-05-24.pdf
2021-05-14 10:23
Vi gratulerar Gunvor Fritzon som fyllt 90 år. Vi träffar henne hemma i sin lägenhet i Äppelbo. Gunvor känd som en av 60 talets duktiga skidåkerska och mamma till Anna-Lena Fritzon som också hon nådde fina framgångar i skidspåren. Gunvor är också aktuell i Malungs IFs 100 åriga historia som speglas i boken Skinnarebygd 2020 och filmen om Malungs Idrottsförening.
Senaste tv-sändningen
1.Guidetur på Malungs Hembygdsgård. Lycke Margaretha Nilsson visar oss runt på gammelgården i Malung och berättar om hur livet var i gamla tider.

2.Peter the video. Musikvideo av Sofie Jonsson & John Mitchell. Musiken producerad av Erik Berglund och videon av Roland Skogmo.

3.Musik från Gutufestivalen 2018 med bland andra Moa och Åke Edvinsson, Jonna och Patrik Fridholm.
1.Valborgskonsert med DaCapokören
Inspelning från Lima kyrka
Längtan till landet Universalmelodi, Kärlekens tid, Ipharadisi, Kom tätt intill, Den blida vår är inne, Syndalsvisan och Kom

2.Grattis Gunvor Fritzon 90år
Intervju med en av Malungs IFs skiddrottningar under 60-talet.

3. Utdelning av Malung-Sälens idrottspris 2021.
Sevärt från arkivet
Sändning 2015-06-22
Bild från Hånäset
1. Midsommar i Malung med musik och intervjuer från Skinnarspelet och Malung Hembygdsgård. (Sammandrag av veckans ”Kvart Över Åtta” program)
2. Reklam
3. FILMTRAILERS.
4. Nyheter /Intervjuer och Magasin från EU-parlamentet. TV Malung-Sälen i samarbete med Euparl-TV.
5. Hånäset under 100 år. Brita Karlsson berättar. (Inspelad 2011)
Sändning 2016-02-22
Bild Lima Järnvägsstation
1. Reportage från Skinnarloppet 2016. Det näst största skidloppet i Sverige efter Vasaloppet. Intervjuer och bilder från årets lopp i Malung.
2. Intervju med gymnasierektorn på MSG Christer Öjdeby som berättar om skolans nya planer.
3. REKLAM.
4. Järvägar också...Gösta Lissola 94 år berättar. Gösta föddes i Lima socken och hade åtta syskon. Han berättar om sin uppväxt och sitt arbete inom bland annat Järnvägen.Han var också med och bildade Hundfjällets Linbane ab i Sälen. En intressant människa med många järn i elden.Här är hela berättelsen.(DEL 1, DEL 2 och DEL 3.)
5. Filmtrailers.
6. REKLAM.
7. Nyheter från EU-parl TV.
Sändning 2016-04-18
1. Skidåkerskan Stina Nilsson får årets idrottspris i Malung-Sälens kommun. Stina Nilsson hyllas av Malungsfolket på Wille Toors torget. Stina som bland annat vunnit 3 världscupsegrar under skidsäsongen, fick emottaga Malung-Sälens idrottspris av Fullmäktigeordförande Bitte Lindberg Ås. Johan Eriksson sjöng sin låt "Silver Stina" med ny Guldtext och Stinas fanklubb uppvaktade henne också med stort jubel från publiken.
2. Reklam
3. The only one for me Text & Musik Kristoffer Sundberg Sång,Gitarr och Bas / Kristoffer Sundberg Körsång Johan Eriksson Trummor / Fredrik Nordqvist I filmen medverkade Kristoffer Sundberg, Tracy Hoffman och Åsa Jansson Inspelad av Jörgen Danielson. Sponsrad av Studieförbundet BILDA JDS Media 1999
4. Filmtrailers
5. Filmen om U16 laget 2015-2016 Malungs IF/ hockey. Reportage från årets hockeysäsong med ungdomslaget från Malung. Vi träffar spelarna och deras ledare. Ett unikt lag för den lilla klubben med fina framgångar.
6. Nyheter från EU-parl TV.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2021 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.