Senaste nytt
Här lägger vi ut det senaste från TV Malung-Sälen. Det kan vara allt från korta klipp till hela sändningar eller nyhetsartiklar.
2024-07-02 10:30
Folkets park Orrskogen, Malung
Ordförande Håkan Söderman (M)
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
5. Återredovisning Socialnämnden och Räddningsnämnden KS/2024:5
6. Årsplan med budget 2025-2028 KS/2024:65
7. Socialnämndens äskande om tilläggsanslag för inhyrd personal samt placeringar barn och unga år 2024 KS/2024:410
8. Budget 2024 - förändring av budgeterad nivå för finansiella intäkter KS/2024:448
9. Brottsförebyggande arbete i Malung-Sälens kommun, lägesbild KS/2024:422
10. Överlåtelse av fastighet, MalungSälens ridklubb KS/2023:779
11. Lokalförsörjningsstrategi och plan för kommunövergripande lokalbehov KS/2024:346 Kallelse/underrättelse
12. Primärt samverkansavtal DalaWux KS/2024:384
13. Avslut tidigare styrdokument - Bredbandsstrategi KS/2013:118
14. Revidering av Bolagsordning för Malung-Sälen Turism AB KS/2023:793
15. Avsägelser och val
16. Avsägelse av uppdrag som förtroendevald revisor JK KS/2024:496
17. Val av revisor KS/2024:497
18. Svar på motioner, interpellationer och frågor
19. Motion Utred nyttan (L) KS/2023:598
20. Motion- Effektivt nyttjande av lokalerna i Yttermalungs skola (SD) KS/2023:642
21. Motion Liberalerna För en livskraftig opposition i Malung-Sälen KS/2024:234
22. Motion Liberalerna Förbättra möjligheten att utöva seriös demokrati - kommunfullmäktige på dagtid KS/2024:237
23. Handlingar för kännedom KS/2024:402
2024-06-06
Åsa Hedlöf presenterar nomineringar för Guldklaven 2024
2024-05-28
Folkets park Orrskogen, Malung
Ordförande Håkan Söderman (M)
Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor KS/2024:329
5. Återredovisning från MalungSälens Elverk AB KS/2024:5
6. Nämndernas årsberättelser 2023 KS/2024:186
7. Kommunstyrelsens årsberättelse 2023 KS/2024:300
8. Årsrapport fjärrvärme 2023 KS/2024:288
9. Årsredovisning 2023 MalungSälens kommun KS/2024:302
10. Revisionsberättelse för år 2023 Malung- Sälens kommun KS/2024:402
11. Årsredovisning 2023 MalungSälens Elverk AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2024:357
12. Årsredovisning 2023 MalungSälens Elnät AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2024:358
13. Årsredovisning 2023 MalungSälens Fibernät AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2024:359
14. Årsredovisning 2023 MalungSälens Företagshälsa AB inkl revisionsberättelse KS/2024:360
15. Årsredovisning 2023 Malung-Sälen Energi AB KS/2024:380
16. Årsredovisning 2023 Malungshem AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2024:361
17. Årsredovisning 2023 Sälen Centrum HB inkl revisionsberättelse KS/2024:362
18. Årsredovisning 2023 Malung-Sälen Turism AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2024:363
19. Årsredovisning 2023 Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2024:364
20. Årsredovisning 2023 Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2024:365
21. Årsredovisning 2023 Ärnäshedens Fastighets AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2024:366
22. Årsredovisning 2023 Gustols AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2024:367
23. Årsredovisning 2023 Finsam Västerdalarna med revisionsberättelse och revisionsrapporter KS/2024:368
24. Årsredovisning 2023 Kommunassurans Försäkring AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2024:369
25. Ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar 2023 KS/2024:321
26. Ansvarsfrihet för Finsam Västerdalarna KS/2024:368
27. Kultur- och fritidsnämnden äskande om tilläggsanslag 285 000 kronor (2024) KS/2024:334
28. Investering för etablering av moduler etapp 2 på Blomsterbäcksskolan KS/2024:331 29. Investering fjärrvärmekulvert till Passaren 9 och före detta Tingshuset KS/2024:335
30. Tekniska justeringar driftramar 2024 - omfördelning från valnämnden och kommunchef till kommunstyrelsen KS/2024:308
31. Centrala elevhälsan KS/2024:352
32. Strategisk plan för äldreomsorgen 2024-2027 KS/2024:283
33. Kommunal Serviceplan för MalungSälens kommun KS/2021:711
34. Avsägelser och val
35. Avsägelse av politiskt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige (L) JH KS/2024:372
36. Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i valnämnden CNE (S) KS/2024:397
37. Svar på motioner, interpellationer och frågor
38. Handlingar för kännedom
2024-05-20 11:05
Programledare Lars Bälter
Dansbandsveckan liksom Taylor Swift av stor ekonomisk betydelse i jämförelse. (SVTs Ekonomibyrå)
2024-03-28 16:43
Folkets park Orrskogen, Malung
Ordförande Håkan Söderman (M)
Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
5. Återredovisning Malungshem AB, kultur- och fritidsnämnden samt miljö- och stadsbyggnadsnämnden KS/2024:5
6. Personalbehovsanmälan gällande arbetsledare Malung-Sälens simhall KS/2023:818
7. Personalbehovsanmälan gällande badmästare Malung-Sälens simhall (1/4) KS/2024:127
8. Personalbehovsanmälan gällande badmästare Malung-Sälens simhall (2/4) KS/2024:128
9. Personalbehovsanmälan gällande badmästare Malung-Sälens simhall (3/4) KS/2024:129
10. Personalbehovsanmälan gällande badmästare Malung-Sälens simhall (4/4) KS/2024:130 Kallelse/underrättelse
11. Personalbehovsanmälan Nyinrättande av tjänst som behandlare inom öppenvården, 100 % KS/2024:74
12. Taxor Avgifter Kultur-och Fritidsförvaltningen 2024 KS/2023:750
13. Kretsloppsplan KS/2023:380
14. Arvode till röstmottagare EUparlamentsvalet 2024 KS/2024:232
15. Avsägelser och val
16. Svar på motioner, interpellationer och frågor
17. Handlingar för kännedom
2024-03-04 11:44
Gammeldans weekend på gång 9-11 Maj I Malung.Programledare Lars Bälter
2024-03-04 08:03
Kommunfullmäktige sammanträde 2024-02-26 Plats: Folkets park Orrskogen, Malung Tid: 18:30
Ordförande Håkan Söderman (M)
Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor KS/2024:140
5. Allmänpolitisk debatt
6. Budget 2024, förändring av budgeterad nivå för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning KS/2024:69
7. Gestaltning fd Garveriområdet KS/2022:776
8. Detaljplan toppstuga Tandådalen KS/2015:374
9. Upphävande av tidigare beslut om investering sarg i ishall KS/2023:819
10. Inrättande av kommunala ledningsplatser KS/2023:755
11. Reviderade riktlinjer för föreningsbidrag 2024 KS/2023:820
12. Ägardirektiv för Malung-Sälen turism AB KS/2023:794 Kallelse/underrättelse Sida 2024-02-14 2 Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se Ärende Beteckning
13. Bolagsordning för Malung-Sälens Turism AB KS/2023:793
14. Reglemente Tillgänglighetsrådet KS/2023:659
15. Avsägelser och val
16. Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (SD) MO KS/2024:38
17. Avsägelse av politiska uppdrag KF, VB, KS, KSAU, BUN, SN, SNAU, KFN, KPR representant för KS, Malungshem AB, Malung-Sälen Turism AB, KB (M) KS/2024:142
18. Val av ägarombud i Utveckling i Dalarna Holding AB KS/2024:45
19. Svar på motioner, interpellationer och frågor
20. Svar på motion gällande solcellsplan (SD) KS/2023:143
21. Svar på motion Handikappanpassning av kommunhuset i Sälen med mera (SD) KS/2023:218
22. Handlingar för kännedom
2024-01-18 10:19
Elever från Malung-Sälens kulturskola uppträder på Folketspark Orrskogen. Inspelat 2023.
Här ser du showen.
DEL3 http://www.tvmalung-salen.se/filmer.php?id=478
DEL2 http://www.tvmalung-salen.se/filmer.php?id=475
DEL1 http://www.tvmalung-salen.se/filmer.php?id=474
Senaste tv-sändningen

1.Skinnarspelet 40 år Jubileumsfilm från 2007

2.Dansbandz snack
Åsa Hedlöf presenterar nomineringarna till Guldklaven 2024
1.Sommarjobba i Rättviks kommun.
Mia Tull visar oss runt inom vården.

2.Sandins i Grönlandsparken under Svenska dansbandsveckan. Konsert från 2023

3.Dansbandz snack med Lars Bälter som programledare
Sevärt från arkivet
Sändning 2010-07-20
1. Grönlandsparken med Tur-Åke, Sten & Stanley, Anne & Agneta, Divine med flera.
2. Reklam.
3. Göran på Ares skor och "Skosåpan".
4. Perikles på Orrskogen Malung. "Var ska vi sova i natt?".
Sändning 2020-09-14
1. Människan och skogen Del 1. En guidetur med Lars och Anna-Britta Henriksson runt Västra Malungs skogen. Arrangör är Quarnstensgrufvans vänner. Vi får i Del 1 en inledande berättelse hur man levde på skogens möjligheter förr i tiden.

2.Reklam


3. Vi firar TV Malung-Sälen 25 år
med gamla godingar genom åren DEL 1. Musik från TV studion och Stand up med Martin LJUNG 1996.

4. Nyheter från EU Parl-TV


5. Senaste från REDBULL-TV
Sändning 2009-09-14
1. Malung år 2000. Nostalgisk tillbakablick vad som hände i Malung år 2000. Från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. (65 min.)
2. Reklam.
3. Biotrailers.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2024 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.