Senaste nytt
Här lägger vi ut det senaste från TV Malung-Sälen. Det kan vara allt från korta klipp till hela sändningar eller nyhetsartiklar.
2021-04-27 10:09
Idrottspriset för i år tilldelas Skidskytten Johanna Skottheim från Lima Skyttegille för sina fina och framgångsrika tävlingar under året. Ett välförtjänt pris som Kulturnämndens ordförande Åsa Hedlöf delade ut under Malung-Sälens fullmäktige.
2021-04-26 15:45
Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde 2021-04-26 Plats: Folkets park Orrskogen, Malung Tid: 18:30
På grund av rådande pandemi uppmanar vi åhörare att följa sammanträdet live via webben på www.tvmalung-salen.se
Ordförande Jörgen Noren (S)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Utdelning av idrottspriset
5. Årsrapport fjärrvärme 2020 KS/2021:141
6. Årsredovisning 2020 MalungSälens kommun KS/2021:129
7. Revisionsberättelse för år 2020 Malung-Sälens kommun KS/2021:232
8. Ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredning KS/2021:194
9. Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) Årsredovisning 2020 KS/2021:131
10. Revisionsberättelse och revisionsrapport för år 2020 Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) KS/2021:179
11. Ansvarsfrihet för Västerdalarnas utbildningsförbund verksamhetsåret 2020 KS/2021:195
12. Tilläggsanslag barn- och utbildningsnämnden 2021 (Skolmiljarden) KS/2021:145
13. Räddningsnämndens begäran om tilläggsanslag KS/2021:138
14. Investeringsbegäran centralarkiv och lokalhistoriskt arkiv KS/2021:81
15. Taxa för arealavgift jakträttsupplåtelser 2021 KS/2021:28
16. Taxa rörande avgifter för kopior av allmänna handlingar samt kopiering KS/2021:134
17. Yttrande gällande föreläggandeÖverklagan Malung-Sälens kommunfullmäktige 2021-01-25 KS/2021:83, KS/2021:84, KS/2021:85
18. Arvodes- och organisationskommitté inför valet 2022 KS/2021:164
19. Riskanalys över händelser som kan föranleda räddningsinsatser i Malung-Sälens kommun KS/2020:684
20. Detaljplan för handel vid Färdsjövägen i Lindvallen. KS/2015:259
21. Bildande av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten KS/2021:183
22. Aktiekapital Vamas KS/2021:101
23. Ägardirektiv Malungs Elverk och dotterbolag KS/2021:192
24. Ägardirektiv Malungshem AB KS/2020:423
25. Bolagsordning Malungshem AB KS/2020:424
26. Avsägelser och val
27. Avsägelse av politiskt uppdrag i Barn-och Utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen EH KS/2020:755 Kallelse/underrättelse Sida 2021-04-08 3 Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se Ärende Beteckning
28. Avsägelse politiskt uppdrag ersättare i Malungshem AB KS/2021:100
29. Val av revisor ersättare Intresseföreningen Västerdalsbanan KS/2021:103
30. Val av revisor ersättare VAMAS KS/2021:104
31. Val av revisor ersättare Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB KS/2021:105
32. Motioner, interpellationer och frågor
33. Motion om avgifter utskänkningstillstånd (M) KS/2021:106
34. Handlingar för kännedo
2021-02-12 18:40
Dunder och Snus från en inspelning 2007 i Studio Grönland. Se hela reportaget på TV Malung-Sälen 210125. Lyssna också på Spotify på deras album Svarta Ballader. Inspelning från JDS Studio 1998.
2021-01-26 08:40
Kommunfullmäktige sammanträde 2021-01-25
Plats: Idrottshallen i Sälen Tid: 15:00
På grund av rådande pandemi uppmanar vi åhörare att följa sammanträdet live via webben på www.tvmalung-salen.se
Ordförande Jörgen Noren (S)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Ställningstagande vindkraftpark Ripfjället KS/2020:586
5. Detaljplan för ny polisstation i Sälen. KS/2019:362
6. Investeringsbehov Jannesgården KS/2020:765
7. Val av revisor KS/2020:741
2021-01-13 14:54
Karin Tenggren på fiol med The BOOSTERS som spelar Irlänsk folkmusik. En låt från Boosters konsert på Malung-Sälens kommunfest 2015. Medmusikanter Fredrik Börjesson, Kent Olsson, Anders Gunnarsson och Anders Westerlund.
Se hela konserten nu på TV Malung-Sälen.
2020-12-30 11:37
Programvärd Mats Ingels med gäster och mycket musik. Repris från Lördagens LIVE-sändning från Orrskogen i Malung. 2020-07-18 (2tim 30 min späckat med det bästa från Svenska Dansbandsveckan)
2020-12-22 11:31
Tack alla tittare och ett speciellt TACK till våra sponsorer.
2020-12-22 11:09

Kommunfullmäktige sammanträde 2020-12-21 Plats: Folkets park Orrskogen, Malung
På grund av rådande pandemi uppmanar vi åhörare att följa sammanträdet live via webben på www.tvmalung-salen.se .
Ordförande Jörgen Noren (S)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Deltagande på distans
5. Återredovisning från miljö, och stadsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och MalungSälen Turism AB
6. Barn-och utbildningsnämndens begäran av utökad budgetram för 2020 KS/2020:664
7. Delårsrapport Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) 2020- 08-31 KS/2020:662
8. Översiktlig granskning av delårsrapport 2020-08-31 Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) KS/2020:607
9. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2020-08-31 KS/2020:591
10. Investeringsbehov Hantverkshuset anpassning tre hyresgäster. KS/2020:625
11. Finsam Västerdalarnas Årsredovisning med Revisionsrapport 2019 KS/2020:294
12. Personalbehovsanmälan gällande tjänst som biståndshandläggare LSS KS/2020:640
13. Lokalförsörjningsstrategi 2020-2030 KS/2019:610
14. Sammanträdesplan 2021 KS/2020:630
15. Skolskjutsreglemente KS/2020:699
16. Länsövergripande överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård KS/2020:611
17. Förlängning av samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet KS/2020:612
18. Detaljplan för Kläppen Syd KS/2020:631
19. Avfallstaxa 2021 KS/2020:695
20. Vatten- och avloppstaxa 2021 KS/2020:696
21. Medlemskap DalaAvfall ekonomisk förening KS/2020:663
22. Taxor och avgifter inom MalungSälens Räddningstjänst KS/2020:683
23. Avsägelser och val
24. Avsägelse av politiskt uppdrag i Malungs Elverk MA (S) KS/2020:620
25. Avsägelse av politiskt uppdrag i Kultur-och fritidsnämnden ML KS/2020:656
26. Avsägelse av politiskt uppdrag Kultur-och fritidsnämnden KH KS/2020:665
27. Val av ordinarie ledamot i kulturoch fritidsnämnden KS/2020:739
28. Val av ordinarie ledamot i kulturoch fritidsnämnden KS/2020:740
29. Val av revisor KS/2020:741
30. Val av ersättare i valnämnden KS/2020:742
31. Motioner, interpellationer och frågor
32. Handlingar för kännedom
33. Hjälpmedelsnämndens protokoll 2020
Senaste tv-sändningen
1.Valborgskonsert med DaCapokören
Inspelning från Lima kyrka
Längtan till landet Universalmelodi, Kärlekens tid, Ipharadisi, Kom tätt intill, Den blida vår är inne, Syndalsvisan och Kom

2.Grattis Gunvor Fritzon 90år
Intervju med en av Malungs IFs skiddrottningar under 60-talet.

3. Utdelning av Malung-Sälens idrottspris 2021.
SM 1957 på Skidor i Malung. Inspelning av Lassar Stig Eriksson. Lima IF och Malungs IF arrangerade Svenska mästerskapen på skidor i Hole. Skidlegenden Sixten Jernberg från Lima IF var i sin bästa form.
Sevärt från arkivet
Sändning 2015-06-22
Bild från Hånäset
1. Midsommar i Malung med musik och intervjuer från Skinnarspelet och Malung Hembygdsgård. (Sammandrag av veckans ”Kvart Över Åtta” program)
2. Reklam
3. FILMTRAILERS.
4. Nyheter /Intervjuer och Magasin från EU-parlamentet. TV Malung-Sälen i samarbete med Euparl-TV.
5. Hånäset under 100 år. Brita Karlsson berättar. (Inspelad 2011)
Sändning 2016-02-22
Bild Lima Järnvägsstation
1. Reportage från Skinnarloppet 2016. Det näst största skidloppet i Sverige efter Vasaloppet. Intervjuer och bilder från årets lopp i Malung.
2. Intervju med gymnasierektorn på MSG Christer Öjdeby som berättar om skolans nya planer.
3. REKLAM.
4. Järvägar också...Gösta Lissola 94 år berättar. Gösta föddes i Lima socken och hade åtta syskon. Han berättar om sin uppväxt och sitt arbete inom bland annat Järnvägen.Han var också med och bildade Hundfjällets Linbane ab i Sälen. En intressant människa med många järn i elden.Här är hela berättelsen.(DEL 1, DEL 2 och DEL 3.)
5. Filmtrailers.
6. REKLAM.
7. Nyheter från EU-parl TV.
Sändning 2016-04-18
1. Skidåkerskan Stina Nilsson får årets idrottspris i Malung-Sälens kommun. Stina Nilsson hyllas av Malungsfolket på Wille Toors torget. Stina som bland annat vunnit 3 världscupsegrar under skidsäsongen, fick emottaga Malung-Sälens idrottspris av Fullmäktigeordförande Bitte Lindberg Ås. Johan Eriksson sjöng sin låt "Silver Stina" med ny Guldtext och Stinas fanklubb uppvaktade henne också med stort jubel från publiken.
2. Reklam
3. The only one for me Text & Musik Kristoffer Sundberg Sång,Gitarr och Bas / Kristoffer Sundberg Körsång Johan Eriksson Trummor / Fredrik Nordqvist I filmen medverkade Kristoffer Sundberg, Tracy Hoffman och Åsa Jansson Inspelad av Jörgen Danielson. Sponsrad av Studieförbundet BILDA JDS Media 1999
4. Filmtrailers
5. Filmen om U16 laget 2015-2016 Malungs IF/ hockey. Reportage från årets hockeysäsong med ungdomslaget från Malung. Vi träffar spelarna och deras ledare. Ett unikt lag för den lilla klubben med fina framgångar.
6. Nyheter från EU-parl TV.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2021 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.