Senaste nytt
Här lägger vi ut det senaste från TV Malung-Sälen. Det kan vara allt från korta klipp till hela sändningar eller nyhetsartiklar.
2023-0524 12:02
Plats: Folkets park Orrskogen, Malung
Ordförande Håkan Söderman (M)

Föredragningslista
Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor KS/2023:367
5. Återredovisning från: Budget- och skuldrådgivaren/ konsumentvägledaren, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden Malung-Sälens Elverk AB
6. Moderbolagsgaranti KS/2023:289
7. Socialnämndens äskande om tilläggsanslag 9 mnkr år 2023 KS/2023:221
8. Skatteväxling kollektivtrafik 2024 KS/2023:314
9. Avsägelser och val
10. Svar på motioner, interpellationer och frågor
11. Motion gällande Nytt beslut enligt Miljöbalken 16 kap 4§, det s k vetot gällande vindkraft på Ripfjället (LPo) KS/2023:210
12. Handlingar för kännedom
2023-04-25
Plats: Folkets park Orrskogen, Malung Tid: 18:30
Ordförande Håkan Söderman (M)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
5. Årsrapport fjärrvärme 2022 KS/2023:139
6. Kommunstyrelsens årsberättelse 2022 KS/2023:136
7. Nämndernas årsberättelser 2022 KS/2023:137
8. Årsredovisning 2022 MalungSälens kommun KS/2023:138
9. Revisionsberättelse för år 2022 Malung- Sälens kommun KS/2023:282
10. Ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar 2022 KS/2023:285
11. Bildande av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten i området Gusjösätern KS/2023:215
12. Revidering av projektplan för ny översiktsplan KS/2019:271 Kallelse/underrättelse Sida 2023-04-12 2 Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se Ärende Beteckning
13. En samlad markenhet KS/2023:200
14. Upphävande av tidigare beslut om investering del av industrihus 1 daglig verksamhet KS/2023:190
15. Reglemente Räddningsnämnden KS/2020:368
16. Reglemente Socialnämnden KS/2020:365
17. Reglemente barn- och utbildningsnämnden KS/2020:366
18. Avsägelser och val
19. Svar på motioner, interpellationer och frågor
20. Motion angående arvodering av politiker (V) KS/2023:122
21. Motion angående insynsplatser i kommunstyrelsen (V) KS/2023:123
22. Handlingar för kännedom KS/2023:222, KS/2023:236, KS/2023:247
2023-04-14 12:58
Intervju med Ulf Björlin och Emilia Gudmunds inför konsert i Trysil. Vi träffar bandet The Sultans of sving Dire Straits Tribute som repar på orrskogen inför stundande konsert. Vi får också höra låten Tunnel of love från deras konsert på Orrskogen 2021.
2023-04-05 13:11
Intervju med Morgan Danielsson från Svenska Skidförbundet under Skinnarloppet 2023 (Se hela reportaget från Skinnarloppet på TV Malung-Sälen 2023-03-06)
2023-03-28 08:51

Plats: Folkets park Orrskogen, Malung
Ordförande Håkan Söderman (M)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor KS/2023:198
5. Tilläggsavtal med bilagor mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner avseende kollektivtrafik KS/2022:451
6. Riktlinjer för hantering av nämndinitiativ KS/2023:45
7. Detaljplan för bostäder vid Hökenoch Gladanliften KS/2017:598
8. Hemställan om fastighetsöverlåtelse, Lärkan 2 KS/2022:618
9. Informationssäkerhetspolicy MalungSälens kommun KS/2023:117
10. Riktlinje för e-post Malung-Sälens kommun KS/2023:119
11. Riktlinje för informationssäkerhet Malung-Sälens kommun KS/2023:120 Kallelse/underrättelse
12. Riktlinje för användning av digitala resurser Malung-Sälens kommun KS/2023:118
13. Riktlinje säkerhetsklassificerade handlingar KS/2023:121
14. Reglemente Valnämnden KS/2020:369
15. Fördjupad granskning av bolagets interna kontroll och målstyrning, Kurbit AB KS/2021:192, KS/2023:188
16. Avsägelser och val
17. Svar på motioner, interpellationer och frågor
18. Handlingar för kännedom
2023-02-28 08_44
Klipp från Åsa Hedlöfs intervju med Casanovas i Dansbandzsnack på båten Cindirella. (Se hela Dansbandssnack på TV Malung-Sälen 2023-02-20)
2023-02-28

Plats: Folkets park Orrskogen, Malung
Ordförande Håkan Söderman (M)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor KS/2023:102
5. Arbetsledare AME Mosjön KS/2022:570
6. Inrättande av resursgrupp inom LSS - åtgärder för budget i balans KS/2022:721
7. Inrättande av tjänst som entreprenadingenjör KS/2023:43
8. Partistöd 2023 KS/2022:294
9. Reglemente för upphandling och inköp KS/2017:530
10. Fjärrvärmetaxa och anslutningsavgift av fjärrvärme KS/2022:790
11. Uppföljning av Lokal handlingsplan för besöksnäring- Malung-Sälen 2022 KS/2022:265
12. Ett Dalarna fritt från våld 2023- 2028 KS/2022:829, KS/2023:7 Kallelse/underrättelse
13. Avsägelser och val
14. Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige BLS (V) KS/2023:31
15. Avsägelse av uppdrag som ersättare för Överförmyndaren (LA) KS/2023:110
16. Svar på motioner, interpellationer och frågor
17. Interpellation angående socialförvaltningens organisation, till socialnämndens ordförande ställd av vänsterpartiet (V) KS/2022:812
18. Handlingar för kännedom
2023-02-01 08_14
Sannex under sin spelning Dansbandsveckan 2022. Vi får höra låten Human med sång av Peter Brodin som också spelar Bas. Övriga medlemmar är Andreas Olsson, sång & gitarr, Patrich Rundström, klaviatur & sång och Micke Norsten, trummor & sång. Låten är med i programmet Dansbandzsnack. Se hela programmet på TV Malung-Sälen 230130.
Senaste tv-sändningen

1.Myrens Vårshow. Inspelning från Våmhus kyrka med deltagare från Mora kommuns dagliga verksamhet

1.Reportage med The Sultans of sving Dire StraitsTribute.
Intervju med Ulf Björlin och Emilia Gudmunds inför konsert i Trysil. Vi träffar bandet The Sultans of sving Dire Straits Tribute som repar på orrskogen inför stundande konsert. Vi får också höra låten Tunnel of love från deras konsert på Orrskogen 2021.

2.Moberg möter John-Erik Eggens. Reportage av Lars Moberg som har träffat en gammal skidlöpare John-Erik Eggens från Lima numera boende i Rättvik. John-Erik har också ett stort intresse för folkmusiken som också berättas.

3. Naemi Forsed berättar minnen från sin uppväxt och S.P Persson i Romarheden (repris från 2014)
Forsed berättar bland annat om sin morfar Snickar Per Persson född från Romarheden som 1888 startade Aktiebolaget S.P.Persson. Skinnmästaren som med få eller inga yttre resurser skapade något av värde för en hel bygd.
Sevärt från arkivet
Sändning 2010-07-20
1. Grönlandsparken med Tur-Åke, Sten & Stanley, Anne & Agneta, Divine med flera.
2. Reklam.
3. Göran på Ares skor och "Skosåpan".
4. Perikles på Orrskogen Malung. "Var ska vi sova i natt?".
Sändning 2020-09-14
1. Människan och skogen Del 1. En guidetur med Lars och Anna-Britta Henriksson runt Västra Malungs skogen. Arrangör är Quarnstensgrufvans vänner. Vi får i Del 1 en inledande berättelse hur man levde på skogens möjligheter förr i tiden.

2.Reklam


3. Vi firar TV Malung-Sälen 25 år
med gamla godingar genom åren DEL 1. Musik från TV studion och Stand up med Martin LJUNG 1996.

4. Nyheter från EU Parl-TV


5. Senaste från REDBULL-TV
Sändning 2009-09-14
1. Malung år 2000. Nostalgisk tillbakablick vad som hände i Malung år 2000. Från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. (65 min.)
2. Reklam.
3. Biotrailers.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2023 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.