Senaste nytt
Här lägger vi ut det senaste från TV Malung-Sälen. Det kan vara allt från korta klipp till hela sändningar eller nyhetsartiklar.
2023-09-25 17:29
Plats: Folkets park Orrskogen, Malung Tid: 18:30
Ordförande Håkan Söderman (M)
Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor KS/2023:578, KS/2023:579, KS/2023:582
5. Återredovisning av kommunstyrelsen och Malungshem AB
6. Anpassningsåtgärder till följd av beslutad "Årsplan med budget för 2024-2027" KS/2023:21
7. Planläggning vid Faxfjället KS/2012:498
8. Investering tillgänglighetsanpassning samt ombyggnad takutskott förvaltningshuset Sälen KS/2023:503
9. Investering ombyggnad del av industrihus 1 för hemtjänsten södra KS/2023:481
10. Investering ombyggnad del av Lillmons skola för daglig verksamhet LSS KS/2023:482
11. Begäran om tilläggsanslag Miljöoch stadsbyggnadsnämnden KS/2023:499
12. Räddningsnämndens begäran om utökad driftram 2024 för bemanning av FIP-bilar Västra Sälenfjällen KS/2023:523
13. Barn- och utbildningsnämndens äskande om tilläggsanslag 12 mnkr år 2023 KS/2023:405
14. Årsredovisning 2022 Gustols AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2023:157
15. Årsredovisning 2022 Malung-Sälen Turism AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2023:276
16. Årsredovisning 2022 Malungshem AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2023:277
17. Årsredovisning 2022 Sälen Centrum HB inkl revisionsberättelse KS/2023:278
18. Årsredovisning 2022 Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2023:279
19. Årsredovisning 2022 Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2023:280
20. Årsredovisning 2022 Ärnäshedens Fastighets AB inkl revisions- och granskningsrapport KS/2023:281
21. Årsredovisning 2022 MalungSälens Elverk AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2023:387
22. Årsredovisning 2022 MalungSälens Elnät AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2023:388
23. Årsredovisning 2022 MalungSälens Fibernät AB inkl revisionsberättelse och granskningsrapport KS/2023:389
24. Årsredovisning 2022 MalungSälens Företagshälsa AB inkl revisionsberättelse KS/2023:390
25. Årsredovisning 2022 Kommunassurans Syd Försäkring AB (under namnändring till Kommunassurans Försäkring AB) KS/2023:213
26. Årsredovisning 2022 Västerdalsbanans intresseförening KS/2023:359
27. Lokal handlingsplan för besöksnäring - Malung-Sälen 2023 KS/2023:425
28. Utbyggnadsplan för fastighetsnära insamling av förpackningar, Malung-Sälens kommun KS/2023:538
29. Avsägelser och val
30. Avsägelse politiska uppdrag i kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden (BMD) KS/2023:545
31. Avsägelse av politiska uppdrag (FV) KS/2023:576
32. Val av nämndemän till tingsrätten 2024-2027 KS/2023:294
33. Svar på motioner, interpellationer och frågor
34. Handlingar för kännedom KS/2023:314, KS/2023:370
2023-09-05 11:17
Ett klipp från kulturskolans dansshow på Folketspark Orrskogen 7 maj 2023.
2023-09-05 10:03
Vi träffar Ordförande i Malungs spelmanslag Hans Bohm och Riksspelmannen Kalle Almlöf som berättar inför 75 års konserten med Malungs spelmanslag i Malungs kyrka.
2023-08-01 19:19
Vi träffar Gunhild Carling från Gunhild Carling Family efter uppträdandet i Grönlandsparken sista dagen på Dansbandsveckan i Malung. Hon var mycket nöjd med deras spelning trots regnet. Vi får också höra en låt från den 45 min långa showen.
2023-07-25 15:06
Hanna Börjesson & Johan Eriksson Konferencier på Bertil Elfströms scenen i Grönlandsparken under Svenska Dansbandsveckan 2023.
2023-07-24 09:44
Svenska Dansbandsveckan lider mot sitt slut och arrangörerna Bertil Elfström och Åsa Hedlöf berättar om sina intryck från dansveckan 2023
2023-07-22 20:56
Inspelning från Larz kristerz spelning i Grönlandsparken på Torsdag eftermiddag under Svenska Dansbandsveckan.
2023-07-21 11:12
Vi träffar två unga tjejer på dansen Tuva Lisa och Maja uppe på Folketspark Orrskogen som berättar om kvällen.
2023-07-21 10:35
Reportage med Dennis Quintero som spelar med sitt band i Malung under Dansbandsveckan. Vi träffar honom efter bandets uppträdande i Grönlandsparken. Vi får också höra ett par låtar från deras spelning.
Senaste tv-sändningen

1.Skinnare mot nya tider. Dokumentär om Skinnahantverket i Malung.

2. Arkivfilm. Reportage från Yvonne Isakssons bygdespel Under Samma Himmel. Inspelad 2003

3. Reportage med Erik Lihm och Gwendolyn i Malungs kyrka. Inspelat 2019

1.Hampus Kurt Jonsson -70 år med sitt Konsthantverk-. Intervju med Kurt i samband med sin fina konstutställning på Galleri Grönland.
2. Musikvideo med Malin Jonsson. Upp och ner.
3. Besök hos Anna Gustavsson 99 år från Grimsmyrheden. Ett långt och intressant liv som Anna berättar.Repris från 2006
Sevärt från arkivet
Sändning 2010-07-20
1. Grönlandsparken med Tur-Åke, Sten & Stanley, Anne & Agneta, Divine med flera.
2. Reklam.
3. Göran på Ares skor och "Skosåpan".
4. Perikles på Orrskogen Malung. "Var ska vi sova i natt?".
Sändning 2020-09-14
1. Människan och skogen Del 1. En guidetur med Lars och Anna-Britta Henriksson runt Västra Malungs skogen. Arrangör är Quarnstensgrufvans vänner. Vi får i Del 1 en inledande berättelse hur man levde på skogens möjligheter förr i tiden.

2.Reklam


3. Vi firar TV Malung-Sälen 25 år
med gamla godingar genom åren DEL 1. Musik från TV studion och Stand up med Martin LJUNG 1996.

4. Nyheter från EU Parl-TV


5. Senaste från REDBULL-TV
Sändning 2009-09-14
1. Malung år 2000. Nostalgisk tillbakablick vad som hände i Malung år 2000. Från Tyngsjö i söder till Sörsjön i norr. (65 min.)
2. Reklam.
3. Biotrailers.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2023 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.