Senaste nytt
Här lägger vi ut det senaste från TV Malung-Sälen. Det kan vara allt från korta klipp till hela sändningar eller nyhetsartiklar.
2023-02-28 08_44
Klipp från Åsa Hedlöfs intervju med Casanovas i Dansbandzsnack på båten Cindirella. (Se hela Dansbandssnack på TV Malung-Sälen 2023-02-20)
2023-02-28

Plats: Folkets park Orrskogen, Malung
Ordförande Håkan Söderman (M)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor KS/2023:102
5. Arbetsledare AME Mosjön KS/2022:570
6. Inrättande av resursgrupp inom LSS - åtgärder för budget i balans KS/2022:721
7. Inrättande av tjänst som entreprenadingenjör KS/2023:43
8. Partistöd 2023 KS/2022:294
9. Reglemente för upphandling och inköp KS/2017:530
10. Fjärrvärmetaxa och anslutningsavgift av fjärrvärme KS/2022:790
11. Uppföljning av Lokal handlingsplan för besöksnäring- Malung-Sälen 2022 KS/2022:265
12. Ett Dalarna fritt från våld 2023- 2028 KS/2022:829, KS/2023:7 Kallelse/underrättelse
13. Avsägelser och val
14. Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige BLS (V) KS/2023:31
15. Avsägelse av uppdrag som ersättare för Överförmyndaren (LA) KS/2023:110
16. Svar på motioner, interpellationer och frågor
17. Interpellation angående socialförvaltningens organisation, till socialnämndens ordförande ställd av vänsterpartiet (V) KS/2022:812
18. Handlingar för kännedom
2023-02-01 08_14
Sannex under sin spelning Dansbandsveckan 2022. Vi får höra låten Human med sång av Peter Brodin som också spelar Bas. Övriga medlemmar är Andreas Olsson, sång & gitarr, Patrich Rundström, klaviatur & sång och Micke Norsten, trummor & sång. Låten är med i programmet Dansbandzsnack. Se hela programmet på TV Malung-Sälen 230130.
2023-01-20 14:16
ANDERS ELIASSONS LÄDERINDUSTRI AB filmat 1978 av Bengt Sjögren.
Berättare Johan Ö Ågren. Ett klipp från filmen om Malungs kommun som går att se i sin helhet på TV Malung-Sälen 230112.
2023-01-11 11:24
(Se hela programmet på TV Malung-Sälen 2023-01-01)
2023-01-11 11:04
Film av Karl-Erik Forsslund Premiärvisning 1925 (se hela filmen på Tv Malung-Sälen 2023-01-01
2022-12-23 08:48
Åsa Hedlöf och Lars Bälter från Svenska Dansbandsveckan inför Julen.
2022-12-20 10:16
Plats: Folkets park, Orrskogen i Malung
Ordförande Håkan Söderman (M)

Föredragningslista Ärende Beteckning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor
5. Återredovisning Valnämnden
6. Personalbehovsanmälan återbesättning och inrättande av tjänster som socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen - åtgärder för budget i balans KS/2022:720
7. Begäran om tilläggsanslag 2022 - socialnämnden KS/2022:716
8. Sammanträdesplan kommunfullmäktige samt kommunstyrelsen 2023 KS/2022:664
9. Barn- och ungdomsplan KS/2022:753
10. Reglemente för kommunstyrelsen (rev. 2022) KS/2020:341 Kallelse/underrättelse Sida 2022-12-07 2 Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se Ärende Beteckning
11. Reviderade riktlinjer för föreningsbidrag KS/2022:726
12. Tillägg i taxa inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, strålskydd, alkohol, tobak och receptfria läkemedel KS/2022:740
13. Taxor Avgifter Kultur-och Fritidsförvaltningen 2023 KS/2022:725
14. Riktlinjer för avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta KS/2022:722
15. Riktlinjer egenavgifter gällande barn/vuxna, placerade i hem för vård och behandling (HVB) eller familjehem KS/2022:723
16. Riktlinjer för avgifter och ersättningar till Kommunen vid insatser enligt LSS KS/2022:724
17. Vatten- och avloppstaxa 2023 (VAtaxa 2023) KS/2022:669
18. Avfallstaxa 2023 KS/2022:752
19. Avsägelser och val
20. Val av lekmannarevisorer för Malung-Sälens Elverk AB mandatperioden 2023-2026
21. Val av lekmannarevisorer för Malungshem AB mandatperioden 2023-2026
22. Val av lekmannarevisorer för Malung-Sälen Turism AB mandatperioden 2023-2026
23. Val av lekmannarevisorer för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (Vamas) mandatperioden 2023-2026
24. Val av lekmannarevisorer för Gustols AB mandatperioden 2023- 2026
25. Val av lekmannarevisorer för Ärnäshedens Fastighet AB mandatperioden 2023-2026 Kallelse/underrättelse Sida 2022-12-07 3 Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se Ärende Beteckning
26. Val av lekmannarevisorer för Intresseföreningen Västerdalsbanan mandatperioden 2023-2026
27. Val av lekmannarevisorer för Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB mandatperioden 2023-2026
28. Val av lekmannarevisor för Finsam Västerdalarna mandatperioden 2023-2026
29. Svar på motioner, interpellationer och frågor
30. Handlingar för kännedom

https://malung-salen.se/download/18.52317168184b407fc5520875/1670843441369/KF%202022-12-19.pdf
Senaste tv-sändningen
Bild från kulturskolans dansshow 2022

1. Dansbandzsnack med bland annat intervju med dansbanden Casanovas och Streaplers.Programledare Åsa Hedlöf och Lars Bälter.
2. Dancing at the Circus Del 5 av 5. Malung-Sälens kulturskola showar. Inspelning från 2022
Lycke Margartha Nilsson guidar på Gammelgården

1.Sommarjobba i Rättviks kommun. Mia Tull visar oss runt på äldreboende, hemtjänsten och LSS i kommunen.
2. Guidetur på Malungs Hembygdsgård. Lycke Margartha Nilsson visar oss runt i 1700-tals miljö och berättar hur man levde förr.
3. Träta- En dikt av Åker Erland som dramatiseras på Jannesgården i Malung med Anna-Brita Andersson, Vivian Haltorp och Täpp Lars Arnsesson.
4. Till Minne av Olle Häggberg. Olle och Jesper med Band i Krögartältet under Dansbandsveckan 2015
Sevärt från arkivet
Sändning 2015-06-22
Bild från Hånäset
1. Midsommar i Malung med musik och intervjuer från Skinnarspelet och Malung Hembygdsgård. (Sammandrag av veckans ”Kvart Över Åtta” program)
2. Reklam
3. FILMTRAILERS.
4. Nyheter /Intervjuer och Magasin från EU-parlamentet. TV Malung-Sälen i samarbete med Euparl-TV.
5. Hånäset under 100 år. Brita Karlsson berättar. (Inspelad 2011)
Sändning 2016-02-22
Bild Lima Järnvägsstation
1. Reportage från Skinnarloppet 2016. Det näst största skidloppet i Sverige efter Vasaloppet. Intervjuer och bilder från årets lopp i Malung.
2. Intervju med gymnasierektorn på MSG Christer Öjdeby som berättar om skolans nya planer.
3. REKLAM.
4. Järvägar också...Gösta Lissola 94 år berättar. Gösta föddes i Lima socken och hade åtta syskon. Han berättar om sin uppväxt och sitt arbete inom bland annat Järnvägen.Han var också med och bildade Hundfjällets Linbane ab i Sälen. En intressant människa med många järn i elden.Här är hela berättelsen.(DEL 1, DEL 2 och DEL 3.)
5. Filmtrailers.
6. REKLAM.
7. Nyheter från EU-parl TV.
Sändning 2016-04-18
1. Skidåkerskan Stina Nilsson får årets idrottspris i Malung-Sälens kommun. Stina Nilsson hyllas av Malungsfolket på Wille Toors torget. Stina som bland annat vunnit 3 världscupsegrar under skidsäsongen, fick emottaga Malung-Sälens idrottspris av Fullmäktigeordförande Bitte Lindberg Ås. Johan Eriksson sjöng sin låt "Silver Stina" med ny Guldtext och Stinas fanklubb uppvaktade henne också med stort jubel från publiken.
2. Reklam
3. The only one for me Text & Musik Kristoffer Sundberg Sång,Gitarr och Bas / Kristoffer Sundberg Körsång Johan Eriksson Trummor / Fredrik Nordqvist I filmen medverkade Kristoffer Sundberg, Tracy Hoffman och Åsa Jansson Inspelad av Jörgen Danielson. Sponsrad av Studieförbundet BILDA JDS Media 1999
4. Filmtrailers
5. Filmen om U16 laget 2015-2016 Malungs IF/ hockey. Reportage från årets hockeysäsong med ungdomslaget från Malung. Vi träffar spelarna och deras ledare. Ett unikt lag för den lilla klubben med fina framgångar.
6. Nyheter från EU-parl TV.
Partners och sponsorer:
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Reklambild
Copyright © 1995-2023 TV Malung-Sälen AB. Citering är tillåten om källan anges. Vi reserverar oss för eventuella informationsfel. Hemsida är producerad av Mikael Danielson.